Montáž venkovní rolety svépomocí

Venkovní žaluzie na oknech máme dodané na klíč od firmy. Původně jsme sice i pro venkovní žaluzie zvažovali montáž svépomocí, ale kvůli velkým francouzským oknům, HS portálu a také nedostatku času jsme se nakonec rozhodli pro zakázku na klíč od dodavatele.

Montáž rolety, kterou budu popisovat níže, jsme se rozhodli provést svépomocí. Roleta totiž není montovaná na žádné okno, ale jen jako náhrada malých vrat do skladovacího prostoru pod terasou. Což nám právě přišlo jako ideální možnost vyzkoušet si proces objednání a montování rolety svépomocí, protože se jedná o relativně malou roletu. Navíc na místě, které není tak moc pohledové jako okna, takže i případné nedokonalosti nejsou takový problém.

Proces zaměření a objednání rolety pro montáž svépomocí popisujeme v samostatném článku.

Vybalení rolety z krabice

Roleta přišla ve třech krabicích. V jedné největší krabici byla samotná roleta. V druhé krabici byly vodící lišty rolety. A ve třetí nejmenší krabičce byly šroubky a další drobné příslušenství.

Roleta a vodící lišty byly zabalené navíc ještě do bublinkové fólie. Roleta i vodící lišty byly také ještě polepené fólií, aby se eliminovalo poškrábání. Nicméně i přes tuto všechnu ochranu dostala roleta evidentně někde ránu, protože v jednom místě byla prohnutá, jak je vidět na fotce níže.

Obsah balení

Součástí balení jsou šroubky pro uchycení vodících lišt do okna a samotná roleta a vodící lišty. Nic víc v balení není. Ani návod na montáž není součástí balení, ale je nutné ho stáhnout z webu dodavatele.

Montáž rolety svépomocí

Prostor pod terasou, kde má být roleta namontována, je poměrně stísněný. Navíc není nahoře nijak přesně ohraničený, jelikož vrch daného prostoru tvoří I profily, na kterých jsou ukotveny OSB desky, viz náš článek o stavbě terasy. A I profily a tedy i OSB desky jsou ve spádu kvůli odvodu vody z terasy.

Před samotnou montáží se ujistěte, že se roleta do daného prostoru skutečně vleze.

Jako první jsem ověřil, že se roleta do prostoru pod terasou skutečně vleze. Vzal jsem tedy roletu, nasadil na ni vodící lišty a zkusil ji napasovat pod terasu. To se naštěstí povedlo, takže zaměření jsem provedl správně 🙂

Původně jsem si myslel, že se kotví samotná roleta. Měl jsem tedy v plánu nad ztracené bednění tvořící vchod pod terasu umístit dřevěný trám, ke kterému bych roletu ukotvil. Při prohlédnutí montážního návodu jsem však zjistil, že roleta samotná se nekotví. Kotví se pouze vodící lišty, do kterých je roleta zasunutá.

Příprava pro montáž vodících lišt

Původně jsem se domníval, že vodící lišty se kotví do bočních zdí. Jenže vodící lišty jsou připravené tak, že se kotví do okna, tedy do prostoru za vodící lištou. Z tohoto důvodu jsem si musel připravit něco, do čeho bych lištu ukotvil. Pokud bych si ověřil předem, jak je kotvení rolety a vodících lišt navrženo, objednal bych větší rozměr rolety tak, abych ji kotvil přímo ze zadní strany ztraceného bednění. V tuto chvíli již s tím ale nešlo nic dělat, takže jsem to musel vyřešit jinak.

Vodící lišty rolety se kotví do okna, nikoliv do bočních stěn.

Vzal jsem tedy dřevěné trámky, které zbyly z pokládky terasových prken. Tyto trámky jsem si navrtal na třech místech a ve stejných místech jsem vyvrtal díry do ztraceného bednění. Pomocí hmoždinek jsem následně trámky ukotvil ke ztracenému bednění.

Montáž rolety

Když jsem měl trámky připravené, mohl jsem namontovat samotnou roletu. Nejprve jsem nasunul vodící lišty na roletu. Poté jsem roletu opatrně umístil na své místo.

V tuto chvíli je potřeba umístit roletu velmi přesně do roviny. Tedy horní část rolety musí být přesně vodorovně a vodící lišty přesně svisle. Je potřeba si dát pozor, aby tomu skutečně tak bylo, jinak by roleta mohla drhnout ve vodících lištách a nefungovala by správně.

Roleta musí být přesně vodorovně. Vodící lišty musí být přesně svisle.

Když se mi podařilo roletu i vodící lišty vyrovnat, mohl jsem vodící lišty ukotvit pomocí vrutů do dřevěných trámků. Zde je potřeba mít šroubovák nebo nějaký prodlužovací nástavec na aku šroubovák, protože standardní bity jsou moc krátké a neprojdou přes vodící lištu až na konec, takže by nebylo možné vruty zcela dotáhnout.

Zapojení elektrického pohonu rolety

Protože máme roletu s elektrickým pohonem, bylo potřeba motor připojit do sítě. Součástí rolety je dvouvodičový přívodní kabel o délce cca 2 metry. Protože my máme hned vedle vchodu pod terasu elektroinstalační krabici, dodávaný kabel bohatě stačil a naopak jsem ho ještě zkracoval.

Připojení napájení rolety je potřeba nechat udělat autorizovanou osobou. Jedná se o napájení 230 V a při neodborné práci hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.

Spárování rolety s jednotkou Tahoma Premium

Protože roleta má elektrický pohon s motorem Somfy IO, je možné roletu spárovat k naší existující jednotce Tahoma Premium, kterou ovládáme i stávající okenní žaluzie. Pokud jednotku Tahoma Premium zatím nemáte, je potřeba ji k motorům Somfy IO dokoupit.

Domníval jsem se, že po připojení rolety k napájení bude roleta jednoduše vyhledatelná z řídící jednotky Tahoma Premium. To jsem se ale dost spletl a tato informace bohužel není ani nikde na webu dodavatele Labona.cz uvedená nebo jsem ji alespoň nenašel. Přitom se podle mě jedná o naprosto zásadní informaci.

Když se mi stále nedařilo roletu vyhledat a spárovat, kontaktoval jsem e-mailem podporu dodavatele rolety Labona. Když jsem ani druhý pracovní den nedostal žádnou reakci, kontaktoval jsem je telefonicky. Paní na podpoře mi sdělila, že neví, proč roletu nelze přidat, a odkázala mne na přímo na podporu Somfy. Na podpoře Somfy byl technik již evidentně velmi zkušený a přesně mne navedl k tomu, v čem je problém. Problém je v tom, že v základním stavu roleta z výroby není připravená na spárování s jednotkou Tahoma Premium. Tuto přípravu dělá dodavatel a spočívá v nastavení koncových pozic rolety pomocí ovladače. V případě žaluzií dodaných na klíč to skutečně udělal dodavatel, tudíž přidání žaluzií do jednotky Tahoma Premium již pak nebyl problém. Firma Labona ale tuto přípravu nedělá, takže to člověk musí udělat následně sám.

Pro prvotní nastavení rolety a spárování s řídící jednotkou je nutné mít k dispozici ovladač Somfy.

Jenže k nastavení koncových pozic rolety je skutečně potřeba některý ze Somfy ovladačů. Bez toho není možné nastavení provést a tedy není možné roletu nebo žaluzii přidat do jednotky Tahoma Premium. To je opět informace, která bohužel na webu Labona chybí a myslím si, že by na to zákazník v rámci objednávky měl být viditelně upozorněn. My totiž žádný ovladač nemáme, protože jsme ho nikdy nepotřebovali. Stávající žaluzie ovládáme z mobilního telefonu pomocí aplikace.

Abychom tedy mohli konfiguraci nové rolety provést, museli jsme ještě dodatečně objednat ovladač, konkrétně jsme vybrali 5 kanálový SITUO 5 Variation A/M io Pure II. Výhoda ovladače je i v tom, že díky němu lze rolety a žaluzie ovládat i v případku výpadku připojení k internetu, což u mobilní aplikace nelze. Ovladač je totiž připojený přímo k jednotce Tahoma Premium, ale mobilní aplikace vždy využívá připojení přes Somfy cloud a tudíž vyžaduje aktivní připojení k internetu na mobilu i na jednotce Tahoma Premium.

Přidání rolety s motorem Somfy IO do jednotky Tahoma Premium

Roletu máme tedy s motorem Oximo 50 S Auto io. Když přišel ovladač SITUO 5 Variation A/M io Pure II, mohl jsem se pustit do přidání rolety do systému Tahoma Premium. Podíval jsem se do návodu k ovladači i návodu k roletě, ale už tyto návody nevěstili nic dobrého, protože jejich srozumitelnost je dost mizerná.

Spárování ovladače s roletou

Jako první bylo potřeba spárovat ovladač s roletou, což se podařilo snadno. Stačilo přijít k roletě a stisknout současně tlačítka nahoru a dolů. Roleta se krátce pohnula. Tím se ovladač spároval s roletou. A pomocí ovladače již bylo možné roletu ovládat.

Přidání rolety do systému Tahoma Premium

Druhým krokem bylo přidání rolety do systému Tahoma Premium. To by teoreticky mělo být opět jednoduché, ale v praxi jsem s tím bojoval skoro hodinu. Postup přímo ve webovém rozhraní Tahoma pro přidání zařízení dává na výběr přidání s dálkovým ovladačem nebo bez něj.

Postup pro přidání bez ovladače nefungoval a žádnou roletu nenalezl.

Zkusil jsem tedy druhou možnost pro přidání zařízení s ovladačem. Nejdříve je nutné vybrat typ ovladače. Už to je trochu matoucí, protože obrázky ovladačů vůbec neodpovídají realitě (použité jsou pravděpodobně nějaké generické obrázky ovladačů) a ani názvy nejsou přesné. Zvolil jsem tedy ovladač s názvem Situo Auto Manu io.

Další krok průvodce říká, že máme nejméně na 2 sekundy stisknout tlačítko PROG na ovladači a poté stisknout OK. Zobrazený návodný obrázek s ovladačem opět využívá nějaký obecný ovladač, který je jak se zdá navíc ještě rozdělaný a někde na plošném spoji uvnitř ovladače se má nacházet ono tlačítko PROG. Přitom na mém ovladači je tlačítko dostupné přímo ze zadní strany a není nutné ovladač rozdělávat. A navíc je v průvodci nějaká oranžová (tedy asi důležitá) hláška o tom, že během této fáze máme aktivovat pouze jeden ovladač bez zpětné vazby. Vůbec netuším, co to znamená a ani v návodě jsem k tomu nic nenašel…

Zmáčkl jsem tedy tlačítko PROG na cca 3 vteřiny (což by mělo být víc než 2, tak jak říká průvodce) a následně stiskl OK a nic. Opět to roletu nenalezlo. Zkusil jsem jít tedy blíž k roletě a postup opakoval a stále nic. Zkusil jsem tedy v průvodci vybrat jiné typy ovladačů, ale stále nic. Zkusil jsem roletu odpojit od napájení a znovu připojit a stále nic. Opakoval jsem ty postupy stále dokola, s ovladačem i bez, ale nic. Po několik desítkách minut zkoušení všeho možného jsem zkusil zmáčknout a držet tlačítko PROG na ovladači a současně s tím stisknout tlačítko OK v průvodci a najednou to roletu našlo. Takže i když průvodce tvrdí, že tlačítko OK máte stisknout pak, ve skutečnosti ho máte stisknout přitom.

Při přidávání rolety do systému Tahoma Premium je nutné stisknout tlačítko OK současně s tlačítkem PROG na ovladači.

Nakonfigurování ovladače Situo pro ovládání rolet a žaluzií

Schválně jsem objednal 5 kanálový ovladač, abychom ho reálně mohli použít i pro ovládání žaluzií. Jedním z důvodů je i to, že systém Tahoma Premium při ovládání z mobilu vyžaduje aktivní připojení k internetu jak na mobilním telefonu, tak i na jednotce Tahoma Premium. V případě výpadku internetu tedy není možné žaluzie ovládat.

Žaluzie nebo rolety se systémem Tahoma Premium nelze z mobilní aplikace ovládat bez připojení k internetu mobilu i samotných žaluzií/rolet.

Roletu jsem měl přidanou na první kanál ovladače. Na druhý kanál ovladače jsem chtěl tedy přidat nějaké další žaluzie nebo scénář. Ve webovém rozhraní Tahoma jsem přidal ovladač jako další prvek systému a chtěl jsem mu přiřadit nějaké zařízení pro ovládání. Jenže zde nastal další problém, protože zobrazený ovladač opět neodpovídá realitě a byť by měl mít 5 kanálů a možnost plynulého naklápění lamel, v systému Tahoma je zobrazený jen ve formě jednoho tlačítka nahoru a jednoho tlačítka dolů.

Domníval jsem se, že možnost přidání více položek na jeden řádek bude znamenat to, že každá položka bude jeden kanál ovladače. To ale není pravda, protože všechny položky jsou přidané do jednoho kanálu, takže se začnou po stisknutí tlačítka spouštět všechny současně. Navíc zde ani není vidět ta roleta, se kterou jsem ovladač spároval manuálně, takže při zobrazeném nastavení mi to při stisknutí tlačítka nahoru spustí scénář Vytáhnout žaluzie, ale současně to začne vytahovat i roletu, která je s ovladačem spárovaná manuálně.

Odebrání rolety nebo žaluzie z ovladače

Chtěl jsem tedy roletu odebrat z žaluzie. Návod říká, že je potřeba zmáčknout a podržet tlačítko PROG na 2 sekundy a roleta se pohne. Následně je potřeba krátce stisknout tlačítko PROG znovu a roleta se opět pohne a tím je roleta odebrána z ovladače. Teoreticky ten postup zafungoval, ale v praxi je roleta stále spárovaná s ovladačem. Opakoval jsem postup několikrát, ale roletu se mi odebrat nepodařilo a stále zůstala spárovaná na prvním kanálu ovladače.

Změna kanálu pro spárovanou roletu nebo žaluzii

Chtěl jsem tedy roletu alespoň přesunout na jiný kanál, protože jsem nepřišel na to, jak do ovladače uložit scénáře na jiné kanály. Zkoušel jsem i přidat každý kanál zvlášť jako nový ovladač, ale ani to nezafungovalo.

Nepřišel jsem na žádný způsob, jak změnit kanál u již spárovaného zařízení. A odebrat zařízení z ovladače se mi také nepodařilo, takže jedinou možností bylo resetovat roletu do továrních nastavení. To provedete tak, že na 2 vteřiny odpojíte napájení rolety, pak napájení opět zapnete alespoň na 5 vteřin a následně napájení opět vypnete na 2 vteřiny. Po zapnutí je roleta v továrním nastavení.

Systém Tahoma / Somfy je extrémně uživatelsky nepřívětivý a je to krásná ukázka toho, jak by to nemělo vypadat.

Uvedením rolety do továrního nastavení však přestane fungovat nejen ovladač, ale i systém Tahoma. Jako první jsem tedy spároval ovladač s roletou, tentokrát však na čtvrtý kanál. Následně jsem roletu znovu přidal do systému Tahoma a poté jsem byl konečně schopný alespoň na první kanál přidat jeden scénář pro stažení všech žaluzií a vytažení všech žaluzií s tím, že roletu mohu přímo ovládat na čtvrtém kanálu.

Zkušenosti se systémem Somfy / Tahoma

Osobní zkušenost popsaná výše je opravdu velmi špatná. Systém se chová dost nepředvídavě. Návod absolutně neodpovídá realitě. Postupy popsané v návodu nefungují. Kvůli pouhému spárování rolety nebo žaluzie se systémem Tahoma je potřeba zakoupit ovladač za několik tisíc korun.

Systém Somfy / Tahoma je opravdu odstrašujícím příkladem toho, jak by to nemělo vypadat. Vzhled aplikace v mobilu i webového rozhraní je značně zastaralý. Ovládání extrémně zmatené a nepřehledné. Postupy neintuitivní. I já jako mladý člověk z IT oboru jsem s tím velmi dlouho bojoval, abych to alespoň nějak uvedl do provozu, ale některé věci se mi stejně vyřešit nepodařilo. Neumím si představit, jak by s tím pracoval například nějaký starší člověk.

Jednoduše řečeno celý ten systém je totální katastrofa. Vzhled vypadá jako navržený od nějakého diskrafika, funkčnost vypadá, že ji ani nikdo nevyzkoušel v praxi. Celkově to působí jako nedodělaný projekt nějakého středoškolského studenta. Ani zdaleka to neodpovídá frázi z oficiálního webu: „TaHoma®: pohodlný a chytrý způsob života dostupný pro všechny“.