Instalace kapkové závlahy pro živý plot

Bambusy, které tvoří plot kolem jedné strany našeho pozemku, potřebují minimálně v prvních 2-3 letech pravidelnou závlahu. Abychom nemuseli každý den běhat s konví, rozhodli jsme se instalovat kapkovou závlahu.

Nákup materiálu kapkové závlahy

Dle doporučení dodavatele bambusů jsme nakoupili následující materiál:

Instalace kapkové závlahy pro bambusy

Když jsme měli materiál nakoupený, mohli jsme se vrhnout na instalaci.

Vykopání spáry pro hadici

Protože zahradní vodovodní kohoutek nemáme přímo u bambusového plotu, vykopali jsme v zemi spáru pro uložení hadice. Nijak extra hluboko jsme to nekopali, jen přibližně na výšku rýče. Do této spáry jsme umístili hadici LDPE pro rozvod vody. Před umístěním hadice do spáry jsme na konce hadice připevnili záslepky, aby se do hadice nedostala hlína.

Připojení kapkovače na LDPE hadici

Ideální je, pokud kapkovač jste schopni připojit na LDPE hadici ještě před tím, než ji dáte do země, protože se vám s tím bude lépe pracovat. Protože my máme ale bambusy kus od sebe a přesné vyměřování umístění kapkovače na hadici by bylo prakticky nemožné, umístil jsem nejprve hadici do vykopané spáry a zahrabal hlínou. Až poté jsem začal připojovat kapkovač.

Pro připojení kapkovače je nejprve nutné do LDPE hadice udělat díru pomocí děrovače. Díry na hadici jsme dělali přesně v místech, kde jsou bambusy, abychom pak nemuseli tahat zbytečně dlouhé PVC hadičky k jednotlivým bambusům.

Při děrování hadice je potřeba na děrovač tlačit a otáčet s ním.

Jednoduše děrovač tlačte na hadici a točte s ním. Děrovač má totiž ostrou špičku, takže do hadice po chvíli udělá díru. Díky tomu, že hlavička děrovače je dutá, nespadne vydloubnutý kus hadice dovnitř hadice, kde by potenciálně mohl ucpat kapkovač, ale zůstane v děrovači. Tento kus hadice pak jednoduše vytlačíte pomocí šoupátka na děrovači.

Když máte hadici propíchanou, můžete do ní nacvaknout kapkovač. Kapkovač patří oranžovou částí dolů směrem k hadici, jak je vidět na obrázku.

Jako další krok jsem si připravil kapkovací jehly a nasadil na ně PVC hadičky. Hadičky jsem si nařezal na délku cca 15-20 cm, protože to je délka, která bez problému stačila na propojení kapkovače k bambusu. Tyto jehly s hadičkami jsem následně začal připojovat na kapkovače.

Protože jsem nechtěl, aby hadice byla vidět, lehce jsem ji zahrábnul do záhonu s bambusy pod hlínu.

Pokud chcete hadici pro rozvod závlahy skrýt, umístěte ji za rostliny nebo překryjte hlínou.

Tím je kapková závlaha hotová a stačí ji připojit na vodu a spouštět, když je sucho. Mělo by stačit na cca 10 minut denně pro bambusy. Abychom závlahu nemuseli spouštět každý den ručně, koupili jsme i počítač pro řízení závlahy, kterým zavlažování řídíme. Instalaci automatického řízení závlahy popisujeme v následujícím článku.