Stavba základové konstrukce terasy svépomocí

Stavba terasy již není podmíněna k obyvatelnosti domu, nicméně v našem případě ji potřebujeme, jelikož máme francouzská okna metr a půl nad zemí.

Příprava základů pro terasu

Pro výkop základů terasy jsme využili služeb bagristy, který nám vykopal spáru do hloubky minimálně 100 cm. Základové pasy jsme se rozhodli vylít betonem C16/20 z betonárky.

Poté jsme do polozatvrdlého betonu zapíchali roxory 14 mm do roviny v rozpětí, které je dáno použitým ztraceným bedněním BEST. Když to viděl řemeslník, kterého jsme si na zbylou část přivezli, moc nadšený nebyl, neboť tvrdil, že se nikdy do těch otvorů netrefí, ale přítel se až na 2 případy, kdy roxor mírně zavazel, trefil zcela přesně.

Zalité pasy by měly být v rovině, což se nám nepodařilo úplně přesně dodržet. Navíc jsme je měli trošku vyhladit, aby se na nich ztracené bednění lépe sedělo. Jenže jsme na to byli jen dva a já jsem musela jezdit po stavebninách a nakupovat chybějící věci a přítel chudák vše udělal sám v tom největším slejváku, který trval snad jen necelých 20 minut.

Skládání ztraceného bednění pro terasu

Na zatvrdlý základový pas řemeslník začal pokládat ztracené bednění. Nejdříve je nutné si vyměřit rovinu, do které budete bednění pokládat z důvodu zapíchaných roxorů. Řemeslník totiž po chvíli zjistil, že by se tam s některými roxory nevešel, takže bednění musel posunout a přeskládat.

Prvně se usadí bedničky do rohů, které se musí pečlivě usadit do roviny a správné vzdálenosti, poté se mezi nimi natáhne zednický provázek, který vám zajistí pokládání ostatních bedniček v jedné rovině. S pomocí vodováhy a případných klínků již jen bednění usazujete na místa. Do každé řady je nutné vodorovně se zemí vložit roxory.

Betonáž ztraceného bednění pro terasu

Před zakončením ztraceného bednění věncem je nutné vědět přesnou skladbu terasy a tloušťku finálních prken. Na bednění věnce řemeslník využil stará prkna a doma vytvarované roxory. Ty dal do vodováhy a mohlo se přistoupit k betonáži betonem umíchaným v míchačce.

Ještě než začnete betonovat, je nutné polít ztracené bednění vodou, ať neodebere vodu z betonové směsi a beton tím nevyschne moc rychle.

Příprava nosné konstrukce terasy

Pro nosnou konstrukci terasy jsme zvolili I profily 100 mm, které jsou umístěny napříč kratší strany terasy do mírného spádu kvůli odtoku vody. I profily jsme dávali 80 cm od sebe. Mezi jednotlivými I profily máme ještě dodatečnou výztuž z uzavřeného profilu 4×2 cm, kterou jsme chtěli k I profilům přivařit, ale úspěšnost svařování byla mizerná, proto jsme uzavřené profily na I profily pouze položili na výšku a na ně položili dřevěné trámky.

Na jedné straně terasy I profil leží na dřevěném trámu, které je upevněný do věnce terasy pomocí dlouhého šroubu a hmoždinky. Volné položení má svůj důvod, neboť železo se teplem rozpíná. Na druhé straně I profil leží na L profilu 100x100x8, který je kotevními šrouby upevněný do základů domu. I profil je k L profilu přivařený.

Na I profilech jsou OSB desky tloušťky 22 mm ve dvou vrstvách do kříže. Objednali jsme si OSB 4, ale dovezli nám OSB 3, které jsou méně pevné. Tyto OSB desky jsou k I profilům ukotveny pomocí šroubů se zápustným vnitřním šestihranem na 5 místech na každém I profilu.

Hydroizolace konstrukce terasy

Na OSB desky byl položen 3,5 mm modifikovaný asfaltový pás o délce 10 metrů, takže vyšel na celou délku terasy. Kraje asfaltového pásu jsme původně upevnili pomocí ukončovací lišty k nopové fólii. Jenže ta se po pár dnech na slunci extrémně zkroutila a vůbec netěsnila.

Museli jsme tedy najít nějaké jiné řešení. Nakonec volba padla na gumoasfalt, kterým jsme přetřeli spoj mezi asfaltovým pásem a fasádou. Spoj vypadá velmi dobře a těsní, tak snad to vydrží 🙂 Spoj jsme pro jistotu přetřeli ve třech vrstvách. A rovnou jsme gumoasfaltem zaizolovali i sokl (parapet) před HS portálem a oknem do ložnice, kde se při dešti trvale držela voda.

Stavba terasy dále pokračuje články o výběru terasových prken a postupu pokládky terasových prken.