Spouštění spotřebičů při přebytcích energie z fotovoltaické elektrárny

Během slunečních dnů má fotovoltaická elektrárna obvykle mnoho přebytků energie. Přebytky elektrické energie lze posílat do sítě, pokud to distributor umožní. Jenže za posílání do sítě se platí přenosové poplatky, takže nejefektivnější je vyrobenou energii spotřebovat pro vlastní účely.

Solax umí prostřednictvím Adapter Boxu spínat jiná zařízení pomocí beznapěťového spínání. My jsme si nechali nainstalovat Adapter Box k řídící jednotce tepelného čerpadla. Stejným způsobem je možné spínat například bojler a další spotřebiče s vysokým odběrem, které je efektivní spouštět v době, kdy jsou přebytky.

Nastavení Solax pro spínání externích spotřebičů

Chování Adapter Boxu je konfigurovatelné. V Solax administraci v nabídce Device Management – Remote Setting – Setting – Basic je část nastavení, která se jmenuje Dry Contant. Zde můžete nastavit, kdy má Adapter Box beznapěťově sepnout výstup, což spustí vybraný spotřebič.

V části Dry Contact je potřeba změnit nastavení na Load Management a Load Management následně nastavit na SmartSave. Tím se otevře několik dalších nastavení.

  • Thresholds on Feedin power je minimální množství výkonu posílaného do sítě, při kterém se má sepnout výstup na Adapter Boxu a tedy zapnout připojený spotřebič. Tedy množství přebytků elektrické energie, při kterém se sepne daný spotřebič.
  • Thresholds off Consumption je maximální spotřeba domu, při které má výstup Adapter Boxu být sepnutý. Pokud spotřeba domu vzroste nad danou hodnotu, Adapter Box deaktivuje sepnutí na výstupu.
  • Thresholds off Battery Soc je minimální úroveň nabití baterie, při které se spustí připojený spotřebič. Pokud je stav baterie nižší, spotřebič se nespustí.
  • MinimumPerOnSignal je minimální doba, po kterou bude spotřebič spuštěný, i pokud by podmínky nastavené výše již nebyly splněny. Je to primárně kvůli tomu, aby se zabránilo cyklení daného spotřebiče, kdy by se opakovaně zapínal a vypínal, což spotřebičům obecně moc nesvědčí.
  • MaximumPerDay je maximální doba sepnutí připojeného spotřebiče za jeden den.
  • Schedule umožňuje nastavit, kdy se má spotřebič spouštět. V tomto čase se výstup Adapter Boxu sepne i v případě, kdy nebude dostatek energie ze slunce, viz nastavení výše. Je to kvůli tomu, aby například bojler sepnul alespoň jednou za den a ohřál vodu i v případě, kdy není dostatek energie ze slunce.

Připojení Solax Adapter Box k NIBE SMO S40

V NIBE SMO S40 budeme využívat SG Ready ovládání, které umožňuje spustit režim nadbytečného výkonu a tím povolit tepelnému čerpadlu pracovat na plný výkon. Režim nadbytečného výkonu na SG Ready vyžaduje sepnutí dvou AUX vstupů, ale Solax Adapter Box má pouze jeden výstup. Proto je potřeba dva AUX vstupy mezi sebou proklemovat.

Beznapěťové ovládání Solax Adapter Box je potřeba připojit na AUX vstupy svorkovnice X10 v NIBE SMO S40. Je možné použít libovolné volné vstupy. Já jsem zvolil AUX2 a AUX3. Výstup ze Solax Adapter Box jsem připojil do AUX2. AUX2 jsem následně proklemoval s AUX3. Druhý vodič ze Solax stačí připojit na libovolné místo na GND svorkovnici X11. GND není potřeba proklemovat, protože GND má všechny svorky propojené.

Nastavení spínání z externího zdroje na NIBE SMO S40

Když máme Solax Adapter Box připojený k NIBE SMO S40, můžeme jako poslední krok nastavit, aby NIBE zpracovávalo signály ze Solax.

Nejprve je nutné jít do nabídky 7.4 Volitelné vst./výst. a přepnout připojené AUX vstupy do režimu SG Ready. V mém případě to byly vstupy AUX2 a AUX3, které jsem přepnul do režimu SG Ready A a SG Ready B.

Tím se zpřístupnila nová nabídka v nastavení NIBE SMO S40 s označením 4.2.3 SG Ready. Zde je možné nastavit, jestli sepnutí SG Ready má ovládat vytápění, chlazení nebo oboje. Já jsem aktivoval oboje, i když pro vytápění to nemá nejspíš prakticky žádný smysl, jelikož v zimě přebytky energie z fotovoltaické elektrárny nejsou.

Poslední položka Režim SG Ready zobrazuje, v jakém režimu se SG Ready aktuálně nachází. Režim Volná elektřina znamená, že Solax má přebytky dle nastavení výše a sepnul tedy kontakty. Režim Normální cena znamená, že Solax Adapter Box není sepnutý (nejsou přebytky dle nastavení výše) a tepelné čerpadlo tedy funguje v běžném režimu.