Vliv orientace solárních panelů na výkon fotovoltaické elektrárny

Při instalaci fotovoltaické elektrárny se řeší poloha panelů. Někdo doporučuje orientaci na jih. Jiný zase doporučuje orientaci východ-západ.

Důležitý je také sklon panelů, protože čím strmější sklon je, tím vyšší výkon je večer a ráno. A naopak čím je sklon panelů menší, tím vyšší výkon je kolem poledne.

Porovnání níže je nutné brát jen orientačně, protože samozřejmě vlivů na celkový výkon je víc, včetně například počasí, které je rozdílné kvůli značně odlišné lokalitě. A článek určitě nemá za cíl dávat nějaká doporučení. Spíš se jedná jen o porovnání pro zajímavost a k zamyšlení.

Porovnávané instalace

My máme na domě rovnou střechu, na které máme umístěny panely v orientaci východ-západ se sklonem 12,5°. Celkový instalovaný výkon je 9,02 kWp, kdy polovina výkonu je orientovaná na východ a druhá polovina na západ. Tato instalace se nachází ve Středočeském kraji.

Druhý rodinný dům má šikmou střechu. Panely jsou umístěny primárně na jih, částečně na západ. Sklon panelů je dán střechou a činí 44°. Celkový instalovaný výkon je 7,2 kWp. Tato instalace se nachází v Olomouckém kraji.

Porovnání výkonu fotovoltaických elektráren

Porovnávat budeme období od dubna do července roku 2023. Energie uvedená v tabulce je celková výroba za daný měsíc.

MěsícOrientace jihOrientace východ-západ
Duben576,3 kWh818,2 kWh
Květen904,3 kWh1315,0 kWh
Červen1026,8 kWh1311,4 kWh
Červenec934,6 kWh1305,9 kWh

Elektrárna s orientací na jih má o cca 20 % menší instalovaný výkon. Pokud tedy odečteme 20 % z instalace s orientací na východ-západ, dostáváme následující hodnoty.

MěsícOrientace jihOrientace východ-západRozdíl
Duben576,3 kWh654,6 kWh+13,6 %
Květen904,3 kWh1052 kWh+16,3 %
Červen1026,8 kWh1049,1 kWh+2,2 %
Červenec934,6 kWh1044,7 kWh+11,8 %

Zajímavé je, že ve chvíli, kdy je škaredé počasí, je rozdíl výrazně větší. Například první týden v srpnu prakticky celý propršel v obou lokalitách. V tomto týdnu elektrárna s orientací na jih vyrobila 54,6 kWh, zatímco elektrárna s orientací na východ-západ vyrobila 157,2 kWh, což po odečtení rozdílu v instalovaném výkonu dělá víc než dvojnásobek vyrobené elektrické energie ve prospěch orientace východ-západ s nízkým sklonem panelů.

Fotovoltaická elektrárna s nízkým sklonem panelů orientovaných na východ-západ vyrobí ve škaredém počasí výrazně víc elektrické energie.

Z tabulky je vidět, že při porovnání fotovoltaických elektráren v našem testu vyšlo, že elektrárna s orientací panelů na východ-západ a nízkým sklonem panelů vyrobí o něco více energie než elektrárna s orientací na jih. Rozdíl ale není tak velký, jak bych očekával. Na druhou stranu je to zcela jistě ovlivněno i polohou (střední Morava versus střední Čechy) a také vlivem počasí.

Fotovoltaická elektrárna s orientací na východ-západ a nízkým sklonem panelů má o něco větší reálný výkon než elektrárna s orientací na jih.

Pokud máte někdo vlastní zkušenost, nejlépe z instalací geograficky blízko sobě, budeme rádi, když nám dáte vědět do komentářů.