Dokumentovaný postup stavby rovné střechy

Střechu pro náš rodinný dům jsme si nechali zhotovit specializovanou firmou RN střechy, neboť zde není prostor pro sebemenší chybu. Jak vybrat dodavatele střechy si můžete přečíst v článku Výběr dodavatele střechy.

Nicméně každý večer jsme kontrolovali, jak stavba pokračuje. V případě, že jsme si něčím nebyli jisti, nafotili jsme to, a s připomínkami odeslali jednateli společnosti panu Radku Novému, ať se nám k tomu vyjádří. Komunikace s panem Novým byla výborná a vždy jsme v podstatě obratem obdrželi vyjádření.

Od sousedů jsme navíc měli infomace, že pan Nový stavbu osobně kontroloval.

Jednou jsme dokonce kontaktovali společnost Mapei, výrobce TPO fólie, aby nám potvrdila, že montáž byla provedena správně.

Stavbu střechy započali 6. června 2017 a dokončili ji 3. července 2017, což bylo kousek po termínu, ale důvodem bylo vypadnutí dodavatele kačírku. Střecha navíc byla plně funkční, šlo už jen o pohledovou záležitost.

Skladba naší střechy je následující: penetrace, hydroizolační asfaltové pásy, PIR desky, spádový polystyren, TPO fólie, geotextilie a nakonec kačírek.

1. den práce na střeše

Aplikace penetračního nátěru není žádná věda, takže tento úkon byl proveden v celé ploše střechy hned první den.

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo železobetonový věnec atiky udělat s rovným povrchem a s požadovaným spádem, museli na atiku připevnit OSB desky, které zajistili rovný povrch a potřebný sklon pro stékání vody z atiky směrem na střechu, aby voda z atiky neztékala ven ze střechy na fasádu domu. Nicméně počasí příliš nepřálo, takže se to nestihlo udělat celé. Místa, kde již OSB desky ukotvili, překryli igelitem, aby na ně nepršelo.

2. den práce na střeše

Na atiku byly položeny a ukotveny OSB desky s 5% sklonem. Zároveň byly dovezeny asfaltové pásy a uskladněny na střeše ve svislé poloze (správná poloha pro uskladnění asfaltových pásů).

3. den práce na střeše

Byla přitavena hydroizolace na celou plochu střechy a zároveň byly vytvořeny dočasné otvory pro odtok vody ze střechy. Na stavbu byly dovezeny PIR desky a spádový polystyren.

4. den práce na střeše

Na atiku byla položena geotextilie a TPO fólie.

5. den práce na střeše

Na asfaltový pás byly položeny PIR desky na zhruba 1/3 střechy ve dvou vrstvách.

6. den práce na střeše

Na PIR desky na 1/3 střechy byl položen spádový polystyren a byl vytvořen prostup atikou na chrlič.

7. den práce na střeše

Proběhla montáž TPO fólie a osazení koutových vnitřních kotevních lišt.

8. den práce na střeše

Opět se pokládaly PIR desky, spádový polystyren a montovala se TPO fólie.

9. den práce na střeše

Pokládka PIR desek, spádového polystyrenu a TPO fólie včetně osazení vnitřních kotevních lišt.

10. den práce na střeše

Byl zpracován detail u komínu, který byl potažen TPO fólií. Přičemž byla demontována hlavice komínu a opětovně namontována.

11. den práce na střeše

Byla dokončena pokládka PIR desek a spádového polystyrenu.

12. den práce na střeše

Byla dokončena montáž TPO fólie.

13. den práce na střeše

Zhotovení otvorů pro chrliče skrze stěny atiky.

14. den práce na střeše

Byly zpracovány detaily na náběhu atiky a osazeny prostupy pro kabely.

15. den práce na střeše

Byla provedena montáž podkladního plechu pro osazení finálního oplechování atiky. Zároveň došlo k finálnímu opracování detailů TPO fólie na celé střeše.

16. den práce na střeše

Montáž finálního oplechování atiky.

17. den práce na střeše

Položení podkladní geotextilie a dokončení finálního oplechování atiky.

18. den práce na střeše

Uložení kačírku na střechu, osazení okapových svodů a úklid staveniště.

Přívalový déšť

Během stavby střechy nás postihla šílená bouřka s přívalovým deštěm, za kterou jsme ovšem velmi vděční. Důvodem byla naprostá potopa v technické místnosti u komínu, do které se neměla jak dostat voda.

Vše jsme nafotili a poslali k vyjádření jak střechaři, tak dodavateli komínu, společnosti DOMY-TEPLO-DESIGN. Oba dva se shodli na tom, že nám tam s největší pravděpodobností nateklo mřížkou komínu.

Pan František Klívar, jakožto majitel společnosti DOMY-TEPLO-DESIGN se k tomu postavil výborně a slíbil nám, že to opraví na své náklady. Oprava tkví ve zmenšení mřížky na minimum a jejího posunutí výš pod oplechování.

Problém není ve špatném provedení, ale ve špatném návrhu. Pan Radek Nový nám už před započetím prací říkal, že ten komín je opravdu špatně umístěný a hrozně těžko se bude opracovávat. Mezi komínem a atikou totiž máme mezeru asi 3 cm a poslední cihla komínu končí pod úrovní atiky. Vhodnějším řešením komínu by bylo přidat ještě jednu řadu, aby byla odvětrávací mřížka komínu dostatečně vysoko nad úrovní střechy a nehrozilo tedy, že do ní zateče.

Takže vše zlé je k něčemu dobré. Pokud by tento zátěžový déšť přišel až po úpravě interiéru, byli bychom asi hodně naštvaní.

Tip na závěr

Vzhledem k tomu, že máme problémy najít firmu na zhotovení fasády, začali jsme pokukovat po fasádách jiného typu. Bohužel jsme přišli na to, že oplechování střechy nás v tomto omezí. Takže příště bychom si oplechování atiky střechy nechali udělat až dodatečně, aby padlo na míru přímo fasádě.