Kde získat informace ke stavebním záležitostem

V dnešní době není důležité, co máte vystudováno, ale zda si umíte opatřit know-how, tedy zjistit, jak danou věc udělat. Současnost by se dala symbolizovat přehršlí informací, které ovšem nemusí být vždy pravdivé.

Při stavbě či rekonstrukci domu svépomocí si tedy musíte dávat pozor, abyste si získali co možná nejlepší a pravdivé informace. Kde je ale získat?

Projektová dokumentace a posudky

V základních věcech by vás měla nasměrovat projektová dokumentace či posudky statiků, bez kterých nedoporučuji provádět stavební práce. My jsme například na základě výpočtů statika museli dodatečně vyztužovat některé konstrukční části, místo klasických překladů vytvářet betonové monolity atd., což bychom si sami nikdy či s pomocí obyčejného řemeslníka neodvodili.

Nicméně v projektové dokumentaci nenajdete spoustu praktických věcí, takže v mnoha ohledech si budete muset poradit sami. V našem případě se jednalo například o závěsnou toaletu navrženou před stavebním pouzdrem a mnoho dalších detailů, které papír sice snese, ale realita je naprosto jiná.

Webové stránky výrobců materiálů

Kde tedy hledat další informace ke stavbě, když stavební vzdělání nemáte? Největším zdrojem informací jsou stránky výrobců použitých materiálů, kde naleznete vše od řešení technických detailů až po doporučené materiály a skladby. My jsme stavěli z materiálů společnosti Wienerberger a ta má veškeré dokumenty dostupné na svých webových stránkách. Je ale zapotřebí umět trošku číst v technických výkresech.

Technici výrobců

Když si nebudete vědět rady, nebojte se obrátit na vašeho projektanta či techniky výrobců stavebních materiálů. Nám se zatím nikdy nestalo, že by se na nás vykašlali. Ba naopak. Často se s námi sešli a vše nám raději vysvětlili osobně. A to jsme byli v kontaktu s techniky společnosti Wienerberger, Mapei, Kingspan, Baumit, DAFE-PLAST, stavebnin DEK atd.

Weby

Ale ani výše zmíněné vás při stavbě nespasí, neboť se to pořád pohybuje spíše v teoretické rovině nežli v té praktické. Z hlediska internetových zdrojů je dobré hledat informace na TZB-Info, což je portál, na který píšou jen opravdoví odborníci. Na druhou stranu jsou zde ale informace podávány velmi odborně, čemuž někdy nemusí běžný laik rozumět.

Mnoho informací se dozvíte od lidí, kteří si stavbou prošli a jsou ochotni světu sdělit své zkušenosti, tak jako my na našem blogu o stavbě a rekonstrukci. Zde naleznete informace, které vám odborné články nemohou dodat, jelikož odborníci se s takovými situacemi nemohou setkat, neboť jim umí předejít.

Video portály

Ale nejvíce vám samozřejmě pomohou videa z praxe. YouTube je plný videí, jen si k dané problematice musíte nastudovat informace, abyste dokázali odhalit, zda se jedná o důvěryhodné video nebo ne. I my máme vlastní YouTube kanál, kde zveřejňujeme videa ze stavby i rekonstrukce. Slušná videa natočil portál Svépomocí.cz, ale můžete se zde setkat s předraženými řešeními, neboť stavebníkovi s financováním pomáhali dodavatelské firmy formou reklamy, slev atd. Nicméně psané informace z tohoto portálu bych brala spíše jako doplňkové zkušenosti lidí.

Katalogy

Asi posledním dobrým zdrojem informací jsou katalogy stavebnin a výrobních firem. Nejenže tam samozřejmě prezentují své produkty, ale zároveň vám dávají rady, ukázky realizací a doporučují vhodné skladby. Ze své zkušenosti vím, že takové katalogy zdarma nabízí stavebniny DEK a pro spíše již dokončovací práce má například Hornbach brožurky.

Knihy

Z mého pohledu jsou knihy přežitkem, o čemž jsem se přesvědčila také po koupi knihy Stavba domu svépomocí od Venkovského domu. Víceméně se z této knihy nic moc nedozvíte, takže z mého pohledu se jedná o vyhozené peníze.

Tím samozřejmě nechci říct, že knihy jsou špatné. Jen se před koupí přesvědčte o jejich kvalitě.

Závěr

Ale ani pečlivě nastudované tuny informací se nikdy nevyrovnají praxi. I když jsme se na všechno dlouho připravovali, vždy nás něco překvapilo. A to jsou zkušenosti, které vás posouvají dál.

Zároveň se musíte smířit s tím, že každá firma v odvětví stavebnictví vám bude tvrdit, že její postup je jediný správný, a že to není jejich práce, že to měla udělat firma najatá na předchozí činnost atd. Důležité je si uvědomit, že krása stavebnictví tkví v tom, jak je rozmanité, neboť nabízí nespočet možností, jak co udělat. Musíte si tedy najít to, co je pro vás nejvhodnější, jak z hlediska ceny, estetiky, technické náročnosti aj. Stavět svépomocí je o umění sbírat informace, správně se rozhodovat a umět nasbírané znalosti převést do praxe.