Změna distribuční sazby elektřiny

V případě, že stavíte rodinný dům, společnost ČEZ (E.ON) vám po podání žádosti o připojení zprovozní takzvanou stavební přípojku, v níž je elektřina poměrně dost drahá. Více o zřízení stavební přípojky od společnosti ČEZ zde.

Změna na klasickou distribuční sazbu

Proto hned jakmile budete mít k dispozici revizi elektrického připojení a elektrokotel s HDO, požádejte ČEZ o změnu distribuční sazby pomocí žádosti s názvem Žádost o změnu distribuční sazby/změnu rezervovaného příkonu. K uskutečnění této změny po vás ČEZ bude chtít revizi elektřiny a připravený kabel HDO. My jsme pro tento účel použili třížilový kabel CYKY-O 3×1,5, na který zapojíme elektrokotel, bojler a v budoucnu možná fotovoltaiku.

Ke změně distribuční sazby budete potřebovat žádost, revizi a HDO.

Aktuální postup pro změnu distribuční sazby naleznete zde na stránkách společnosti ČEZ.

Co je distribuční sazba?

Jedná se o kategorie, které rozčleňují jednotlivé spotřebitele do skupin dle jejich náročnosti na odběr elektrického proudu. Distribuční sazby mohou být jednotarifové (platíte stále stejnou cenu elektřiny po celý den za odběr 1 kWh = vysoký tarif) nebo dvoutarifové (máte dvě různé ceny v průběhu dne za spotřebu 1 kWh = účtují vám nízký i vysoký tarif).

Zjednodušeně řečeno, čím náročnější spotřebiče na odběr elektrického proudu budete doma mít, tím méně budete za 1 kWh platit. Tím ale není myšleno, že budete mít staré neúsporné spotřebiče, ale spotřebiče definované Energetickým regulačním úřadem jako například elektrokotel, automobil na elektrický pohon (elektromobil), bojler na ohřev vody, tepelné čerpadlo aj.

Pokud tedy budete mít v domě posledně zmíněné spotřebiče a k tomu odpovídající velikost hlavního jističe, pak máte nárok na dvoutarifovou distribuční sazbu, ve které vám ČEZ garantuje nízké ceny po určitou část dne, takzvaný nízký tarif. Aby vám ale tohle umožnil, musíte mít k daným spotřebičům natažený HDO kabel, což je zkratka pro hromadné dálkové ovládání, díky němuž je umožněna regulace odběru elektrické energie na dálku.

Proč dva tarify v distribuční sazbě?

Vysoký a nízký tarif se používají také z důvodu rozložení zátěže sítě. Spotřebiče s vysokým odběrem, jako je právě elektrokotel nebo bojler, díky kterým máte nárok na levnější elektřinu v dvoutarifové distribuční sazbě, musí být totiž dálkově odpojitelné právě přes HDO. To je podmínka, abyste dvoutarifovou distribuční sazbu získali. Díky tomu může ČEZ v době nejvyššího zatížení sítě odpojit tyto spotřebiče s vysokým odběrem a tím distribuční síť odlehčit. A naopak v době, kdy síť není vytížena a energie je „přebytek“, může ČEZ tyto spotřebiče s vysokým odběrem vzdáleně opět zapnout.

Vždy máte ale garantované, kolik hodin v jednotlivých tarifech budete mít aktivní nízký tarif a tedy kolik hodin denně spotřebiče s vysokým odběrem poběží. Nemůže se tedy stát, že by například kotel celý den netopil.

Jakou sazbu zvolit?

Konkrétní distribuční sazby a podmínky pro jejich přiznání si můžete nastudovat na stránce společnosti ČEZ. Nemá smysl je vypisovat, neboť se mění. Pro náš rodinný dům máme aktuálně distribuční sazbu D57d, kde máme garantováno 20 hodin denně s nízkým tarifem.