Výpočet ceny vyrobené elektřiny dle aktuální ceny na burze OTE

Poté, co jsme si pořídili fotovoltaickou elektrárnu na střechu rodinného domu, jsme začali řešit, co s přebytky elektrické energie, kterých hlavně v létě bude mnoho. Co dělat s přebytky elektrické energie jsem popisoval v předchozím článku Možnosti využití přebytků energie z fotovoltaické elektrárny. My jsme se rozhodli pro prodej přebytků elektrické energie na burze.

Protože máme chytrou domácnost, jejímž centrem je Home Assistant, chtěl jsem integrovat i informace o prodejích přebytků do Home Assistant, abych viděl, kolik to vydělává za den, týden, měsíc a rok.

Získání informace o aktuální ceně elektrické energie na burze OTE

Protože ale prodáváme energii přímo na burze OTE, potřeboval jsem nějak získávat v reálném čase informaci o ceně výkupu elektřiny na dané burze, protože cena se neustále mění a není tedy možné jednoduše vynásobit prodanou energii nějakou statickou částkou.

Informaci o aktuální ceně elektrické energie na burze OTE lze do Home Assistant integrovat pomocí integrace Home Assistant Czech Energy Spot Prices. Tato integrace se každou hodinu připojí na OTE a stáhne aktuální informace o ceně elektrické energie. Ceny na burze jsou zobracovány v eurech, ale daná integrace si umí získat aktuální převodní kurz EUR->CZK z ČNB a ceny převést na koruny.

Zobrazení ceny prodané elektřiny na burze OTE v Home Assistant

Data o aktuální ceně na burze OTE tedy již máme v Home Assistant ve formě senzoru. Tento senzor můžete jednoduše použít i ve výchozím Energy Dashboard, kde vyberete, že údaj o ceně elektřiny se má získat z entity.

Já jsem ale chtěl data vidět přímo i v nějaké textové podobě na vlastním dashboard. K tomu jsem si vytvořil nový template. Tento template obsahuje trigger, který je spouštěný na základě změny hodnoty veličiny energie dodané do sítě. Na základě toho se spustí výpočet, který vezme ze senzoru aktuální informaci o ceně elektrické energie na burze OTE a vynásobí tím množství energie dodané do sítě.

Kód můžete vzít jak je, jenom je potřeba upravit sensor.celkova_energie_poslana_do_site, což je senzor měřící energii dodanou do sítě, a ověřit, že senzor s aktuální cenou elektřiny na burze se u vás jmenuje sensor.current_spot_electricity_price stejně jako u mě.

Chcete pomoct s výpočty a integrací do Home Assistant? Ozvěte se nám!

Aby se hodnoty ceny uchovávaly, je potřeba ještě vytvořit Utility Meter. V Settings – Devices & Services přepněte na záložku Helpers a vytvořte nový helper typu Utility Meter. Zvolte si libovolný název a jako Input Sensor vyberte ten senzor, který jste vytvořili v předchozím kroku. Meter reset cycle nastavte dle libosti – jestli chcete měřit výrobu denně, týdně, měsíčně apod. Takových utility meterů můžete mít samozřejmě víc, takže já třeba si měřím denní, týdenní, měsíční, roční a celkovou výrobu. Důležité je pak zapnout Delta Values, tedy aby se hodnoty sčítaly = tvoří se postupně finanční zisk.

Dané hodnoty si pak můžete zobrazit dle libosti na vlastní dashboard v Home Assistant.