Možnosti využití přebytků energie z fotovoltaické elektrárny

Na domě máme novou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o výkonu 9,02 kWp s bateriovým úložištěm o kapacitě 11,6 kWh. Více se můžete dočíst v článcích Žádost o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě ČEZ a Integrace Home Assistant se Solax X3 Hybrid G4.

Roční spotřeba domu v roce 2021 byla dle vyúčtování ČEZ přibližně 4 600 kWh. Fotovoltaická elektrárna na našem domě by dle výpočtu dodavatele měla ročně vyrobit kolem 8 300 kWh. Nabízí se tedy otázka, co dělat s přebytečnou energií a jak energii co nejefektivněji využívat.

Zmapujte si, jaká je vaše roční výroba a spotřeba elektrické energie.

Díky tomu, že FVE jsme instalovali na podzim 2022 a máme průběžné měření spotřeby díky Home Assistant, máme celkem dobrou představu o tom, jak FVE funguje v zimě a kolik spotřeby pokryje. Vychází to zhruba tak, že v období od prosince do února je sluneční energie nedostatek kvůli krátkým dnům, nízkému slunci a nízkým teplotám venku (a tedy vysokým energetickým nárokům na vytápění). V listopadu a v březnu lze již většinu dní zcela pokrýt energií ze slunce díky bateriovému úložišti.

Výroba a spotřeba elektrické energie

Z celkové roční spotřeby domu 4 600 kWh to tedy dle dat z Home Assistant z poslední zimy vypadá tak, že přibližně 2 000 kWh je odebraných v zimě ze sítě kvůli nedostatku sluneční energie. Zbývajících 2 600 kWh odpovídá zbytku roku, který již pokryjeme přímou výrobou ze slunce ve spolupráci s bateriovým úložištěm.

Vstupy pro výpočty níže jsou tedy následující.

Celková roční výroba energie8 300 kWh
Celková roční spotřeba domu4 600 kWh
Roční spotřeba domu ze sítě2 000 kWh
Roční spotřeba domu ze slunce2 600 kWh

Abychom si mohli udělat výpočet co nejpřesnější, potřebujeme data o cenách. Aktuálně máme tarif od ČEZ Prodej s úvazkem na tři roky s následujícími cenami.

Dodávka elektřiny4,1382 Kč / kWh
Distribuce elektřiny0,22 Kč / kWh

Virtuální baterie nebo prodej elektrické energie

Zvažovali jsme 4 možnosti při přechodu na solární energii.

Cena za distribuci elektřiny se platí vždy distributorovi a platí se pro distribuci oběma směry, tedy jak za odebranou elektřinu, tak i za odeslanou elektřinu. Všechny ostatní fixní poplatky zcela vynechávám, protože ty se platí vždy fixně bez rozdílu.

Pro prodej na burze počítám nějaký odhad průměrné ceny 3,5 Kč / kWh. Nikdo samozřejmě neví, jaká ve výsledku bude průměrná cena za rok. Domnívám se ale, že uvedený odhad by mohl být docela reálný, protože za danou částku je možné i prodávat elektřinu s fixní cenou, viz níže.

ČEZ – Elektřina pro soláry

Tarif Elektřina pro soláry je tarif od ČEZ Prodej, který je určený domácnostem s fotovoltaickou elektrárnou. Umožňuje posílat přebytky energie zpět do sítě do tzv. virtuální baterie. Přebytky, které do sítě pošlete (obvykle přes léto), můžete následně v období nedostatků (obvykle zima) využít bez poplatku za dodávku elektřiny. Ve faktuře to bude vypadat tak, že od částky za spotřebovanou silovou elektřinu bez DPH bude odečtena částka za dodaný přetok bez DPH a k výsledku se nakonec DPH připočítá. Přetok dodaný do sítě nad množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy půjde do sítě zdarma.

Nevýhodou této možnosti je to, že je potřeba změnit stávající tarif právě na tento Elektřina pro soláry. Což za současných podmínek s extrémně vysokými cenami může být dost nevýhodné. Navíc tuto možnost je možné využít pouze pro mikrozdroje o výkonu do 10 kWp. A zásadní také je, že dané odběrné místo musí mít pouze jeden EAN – pokud již máte druhý výrobní EAN, není možné tento tarif vůbec zvolit.

Dodávka elektřiny10,87669 Kč / kWh
Distribuce elektřiny0,2 Kč / kWh

Roční výpočet nákladů by tedy vypadal následovně.

Distribuce elektřinyDodávka elektřiny
Odběr ze sítě (2 000 kWh)400 Kč0 Kč
Dodávka do sítě (5 700 kWh)1 140 Kč0 Kč

Celkově by nás tato možnost stála ročně 1 660 Kč.

Entri – prodej přebytků na burze

Entri je firma, která vykupuje přebytky elektrické energie, které následně prodává za velkoobchodní spotové ceny na burze. Entri si neúčtuje žádný měsíční poplatek, ale bere si marži 500 Kč bez DPH za každou 1 MWh prodanou na burze. Výhodou této možnosti je, že takto prodávat může každý, kdo má druhý výrobní EAN. Není nutné měnit ani stávající tarif pro nákup energie.

Dodávka elektřiny4,1382 Kč / kWh
Distribuce elektřiny0,22 Kč / kWh
Prodej přebytků3,5 Kč / kWh
Marže prodejce0,5 Kč / kWh

Roční výpočet nákladů by tedy vypadal následovně.

Distribuce elektřinyDodávka elektřiny
Odběr ze sítě (2000 kWh)440 Kč8 276 Kč
Dodávka do sítě (5700 kWh)1 505 Kč19 950 Kč

Přebytky poslané do sítě by tedy ročně vynesly 19 950 Kč. Od tohoto výnosu musíme odečíst náklady na nákup nedostatku energie v zimě (8 276 Kč) a náklady na distribuci elektrické energie (440 Kč + 1 505 Kč). Od toho musíme odečíst ještě marži prodejce ve výši 500 Kč za MWh bez DPH, tedy celkově 3 445,50 Kč s DPH. Celkově by nám tato možnost ročně vydělala 6 281 Kč.

Electree – prodej přebytků na burze

Electree, stejně jako Entri výše, vykupuje přebytky elektrické energie za velkoobchodní spotové ceny na burze. Rozdíl oproti Entri je v tom, že Electree nemá marži z prodeje, ale naopak fixní měsíční poplatek ve výši 180 Kč bez DPH pro výrobny do 15 kWp. Výhodou stejně jako u Entri je, že takto prodávat může každý, kdo má druhý výrobní EAN. Není nutné měnit ani stávající tarif pro nákup energie.

Dodávka elektřiny4,1382 Kč / kWh
Distribuce elektřiny0,22 Kč / kWh
Prodej přebytků3,5 Kč / kWh
Marže prodejce180 Kč bez DPH / měsíc

Roční výpočet nákladů by tedy vypadal následovně.

Distribuce elektřinyDodávka elektřiny
Odběr ze sítě (2000 kWh)440 Kč8 276 Kč
Dodávka do sítě (5700 kWh)1 505 Kč19 950 Kč

Přebytky poslané do sítě by tedy ročně vynesly 19 950 Kč. Od tohoto výnosu musíme odečíst náklady na nákup nedostatku energie v zimě (8 276 Kč) a náklady na distribuci elektrické energie (440 Kč + 1 505 Kč). Od toho musíme odečíst ještě marži prodejce ve výši 180 Kč bez DPH za měsíc, tedy celkově 2 613,60 Kč s DPH ročně. Celkově by nám tato možnost ročně vydělala 7 115 Kč.

Pražská plynárenská – prodej přebytků za fixní cenu

Pražská plynárenská nabízí výkup přebytků za fixní cenu. To je hlavní rozdíl oproti Entri a Electree výše, kteří prodávají za aktuální spotové ceny na burze. Žádné další poplatky s tím nejsou spojené. Cena výkupu v době psaní článku byla 4 300 Kč za MWh bez DPH pro zákazníky Pražské plynárenské a 3 500 Kč za MWh bez DPH pro ostatní domácnosti. Protože nejsme a ani nechceme od Pražské plynárenské odebírat elektrickou energii, týká se nás cena výkupu za 3 500 Kč za MWh bez DPH.

Dodávka elektřiny4,1382 Kč / kWh
Distribuce elektřiny0,22 Kč / kWh
Prodej přebytků3,5 Kč / kWh
Marže prodejce0 Kč

Roční výpočet nákladů by tedy vypadal následovně.

Distribuce elektřinyDodávka elektřiny
Odběr ze sítě (2000 kWh)440 Kč8 276 Kč
Dodávka do sítě (5700 kWh)1 505 Kč19 950 Kč

Přebytky poslané do sítě by tedy ročně vynesly 19 950 Kč. Od tohoto výnosu musíme odečíst náklady na nákup nedostatku energie v zimě (8 276 Kč) a náklady na distribuci elektrické energie (440 Kč + 1 505 Kč). Celkově by nám tato možnost ročně vydělala 9 729 Kč.

Co dělat s přebytky elektrické energie

Co tedy dělat s přebytky elektrické energie? To strašně záleží na situaci. Jednoznačně se ale vyplatí primárně energii uchovávat doma, protože za veškeré přenosy se platí poplatek za distribuci. Určitě tedy využijte bateriové úložiště. Jeho kapacita pak záleží na výkonu fotovoltaické elektrárny a na spotřebě domu. Nám se ukázalo, že 11,6 kWh je optimální kapacita a větší úložiště bychom již efektivně využít nejspíš nedokázali.

Energii primárně používejte pro vlastní spotřebu, případně ji uchovávejte ve vlastním bateriovém úložišti.

Pokud máte roční spotřebu, která přibližně odpovídá roční výrobě, pak se vám nejspíš vyplatí Elektřina pro soláry od ČEZ.

Jestli vyrobíte o trochu více než spotřebujete, pak se vám nejspíš vyplatí Entri s marží za vykoupenou MWh, protože těch vykoupených MWh bude málo, a tedy marže bude nízká.

Pokud máte přebytků energie hodně, vyplatí se vám pravděpodobně Electree s fixním měsíčním poplatkem, kdy již neplatíte žádnou další marži a dostáváte plnou cenu na burze.

A pak záleží, jestli chcete prodávat na burze nebo za fixní částku. Z výpočtů by se zdálo, že fixní částka u Pražské plynárenské je nejvýhodnější. Nemusí tomu ale tak být, pokud cena elektrické energie na burze bude růst.

My jsme nakonec zvolili Electree, protože přebytků je dost na to, aby se vyplatila fixní měsíční platba. A spoléháme na to, že energie na burze bude v průměru vyšší než 3,5 Kč / kWh nabízených v rámci fixace u Pražské plynárenské.

Tento článek nemá za cíl pokrýt všechny nabídky všech poskytovatelů, ale jen udělat základní přehled dostupných možností. Stejně tak tento článek není žádným doporučením konkrétních poskytovatelů ani jejich tarifů. Ani nedává žádná doporučení co se týče srovnání výhodnosti fixované ceny versus spotové ceny na burze.