Zkušenosti s firmou Sodoma Perfecta

Venkovní žaluzie jsme vybrali od firmy CLIMAX. Protože firma CLIMAX je pouze výrobce, nikoliv dodavatel pro koncové zákazníky, byla nám vzhledem k lokalitě přidělena firma Sodoma Perfecta.

Doba dodání žaluzií od podpisu smlouvy

Na montáž venkovních žaluzií jsme čekali 8 týdnů od podpisu smlouvy. Když už jsme se 27. července 2020 konečně dočkali, přišlo velké zklamání. Montážníci u nás měli být v 8 hodin, ale volali, že přijedou později a že nemají krycí plechy, protože je ještě nestihli vyrobit, ale že žaluzie namontují. Už to nás rozčílilo, ale tím to neskončilo. Opravdu funkční žaluzie jsme obdrželi až 2. října 2020, tj. až 68 dní po termínu dodání/první montáži.

Zkušenost s montážní firmou Sodoma Perfecta

Dalším negativní faktorem bylo, že firma automaticky poslala dodatek ke smlouvě s částkou navýšenou o výrobu nových plechů a nové žaluzie. A tvrdili, že jsme je měli upozornit na to, že napájecí kabely k žaluziím jsou vysoko a říct jim při zaměření, že chceme, aby napájecí kabely byly skryty pod plechem. Jak jsme ale měli vědět, že jsou kabely vysoko, když nemáme žádné zkušenosti s montáží žaluzií a nevíme tedy, co je vysoko a co ne? To bych naopak očekával od solidního a zkušeného dodavatele, že nás upozorní, že jsou kabely vysoko a rovnou navrhne výrobu větších plechů, které kabely skryjí.

Při finálním dohadování o ceně prodejce vůbec nechtěl slyšet o tom, že by nám měli uznat penále z prodlení. Odvolával se na COVID19 a dlouhé dodací lhůty na straně výrobce CLIMAX. Přitom to ale přece není náš problém a oni jako dodavatel mají případně žádat opět kompenzace po výrobci. Dále argumentoval tím, že nám vyšli vstříc, když nám neúčtovali poplatek za výrobu nových plechů a nové žaluzie. Ale to dle našeho názoru byl opět jejich problém, který vznikl špatným zaměřením žaluzie a tím, že nás při zaměření neupozornili na to, že jsou kabely vysoko.

A to jediné, na čem se s prodejcem dalo po 35 minutách telefonátu domluvit, byla sleva 1 000 Kč. Což dle našeho názoru absolutně neodpovídá, protože smluvně bylo dané, že penále za zpoždění je 0,05 % za den. Nechtěli jsme to ale hnát do extrémů přes nějaké soudy apod., a proto jsme fakturu zaplatili.

Naše zkušenost s tímto dodavatelem tedy není dobrá. Z našeho pohledu je lepší si na montáž venkovních žaluzií najmout jinou firmu, neboť společnost Sodoma Perfecta nás o svých kvalitách vůbec nepřesvědčila. My bychom si tohoto dodavatele již znovu rozhodně nevybrali.

Finální časová osa prací

3. června 2020 – podpis smlouvy o dílo.

27. července 2020 – termín montáže. Chybí krycí plechy na všech žaluzií a jedna žaluzie je malá, takže nebyla montována vůbec.

4. srpna 2020 – montáž krycích plechů nad HS portál, které nebylo nutné vyrábět znovu.

8. září 2020 – montáž zbývajících plechů na žaluzie a montáž poslední žaluzie, která byla původně malá a bylo ji potřeba vyrobit znovu.

2. října 2020 – oprava jedné nefunkční žaluzie (nastavení koncových poloh žaluzie v systému Tahoma) a finální dokončení zakázky.

6. října 2020 – e-mailem přišla finální faktura. Faktura byla však vystavená již 22. září se splatností 16. října. Faktura neobsahuje penále ze zpoždění (dle smlouvy 0,05 % za každý den zpoždění), proto ji reklamujeme a požadujeme zahrnout penále ze zpoždění.

15. října 2020 – volá prodejce firmy Sodoma Perfecta a chce se domluvit na řešení. Jeho návrhem je, abychom prostě fakturu zaplatili tak jak byla vystavena a penále z prodlení neřešili. To odmítáme, ale prodejce odmítá kompenzaci uznat. Domlouváme se alespoň na slevě 1 000 Kč, na základě které ještě ten den dostáváme novou fakturu se slevou 1 000 Kč, kterou obratem platíme, jelikož splatnost zůstala původní 16. října 2020.