Uložení žumpy

Každý rodinný dům musí mít nějak vyřešené nakládání s odpadními vodami. Pokud nemáte u pozemku obecní kanalizaci, zbývají vám prakticky dvě možnosti – žumpa a čistička odpadních vod (ČOV).

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod je finančně i časově náročná. Pro její realizaci musíte mít speciální povolení pro nakládání s odpadními vodami ještě před žádostí o povolení rodinného domu. Je tedy nutné počítat s větší časovou náročností.

Kromě toho je i projekt na ČOV nákladnější, protože musí zahrnovat více věcí a musíte na to mít speciálního projektanta, což na žumpu mít nemusíte.

A v neposlední řadě je s tím mnoho nákladů a starostí i v průběhu využívání. Žumpu prostě jednou za čas necháte vyvézt a dál nic neřešíte. U ČOV musíte vyvážet i tu vyčištěnou vodu, pokud nemáte u pozemku potok, protože vypouštět ji do země není možné. Navíc musíte pravidelně dělat rozbory vody, kontrolovat stav ČOV, doplňovat bakterie a také nesmíte do ČOV pouštět chemické věci, které by mohly zabít ty bakterie, které se starají o čištění vody. Je tedy nutné i správně vybírat například šampóny, prací prostředky apod.

Žumpa

Žumpa je velmi jednoduchá na údržbu, instalaci i projektování. Povolení žumpy je možné současně s rodinným domem, takže neztratíte zbytečně čas. Navíc instalaci žumpy si bez problému můžete udělat sami, protože je to jen vykopání díry a umístění žumpy do této díry a připojení přívodní trubky.

Při výběru trubek a různých kolen a dalších součástí potrubí se snažte brát pouze materiál od jednoho výrobce. U materiálu od různých výrobců budete mít pravděpodobně více starostí s napojením, protože různí výrobci mají různé tloušťky trubek, které se pak velmi těžko napojují i s použitím velkého množství maziva.

Výběr žumpy

Při výběru žumpy jsme dali na doporučení naší projektantky a vybrali jsme typ o velikosti 9 m3, konkrétně typ Nautilus od firmy Sineko. Tato žumpa je svým objemem vhodná pro naše potřeby, tedy pro čtyřčlennou rodinu.

Uložení žumpy

Před plánovaným příjezdem žumpy jsme si domluvili ověřeného bagristu. Pro složení žumpy je totiž nutné zajistit alespoň 2 další lidi nebo techniku, která žumpu složí z auta, které ji přivezlo. Domluvili jsme se tedy tak, že bagrista přijede dřív a rovnou začne kopat přívod k žumpě + samotnou díru pro uložení žumpy.

Při příjezdu žumpy jsme měli již téměř vykopaný přívod, takže bagrista pomocí popruhů složil žumpu na zem a dal se na kopání díry. Mezitím jsem zajel do obchodu ještě pro trubky, redukci ze 110 mm na 160 mm, kolena a rozbočku. Hned ráno jsme si nechali ještě přivést 2,5 tuny štěrku z místní betonárky, protože žumpa by se měla ukládat na cca 10 cm vrstvu štěrku.

Po vykopání díry jsme do ní nasypali štěrk a následně uložili žumpu. Poté jsme se dali do připojování odpadního potrubí a následovalo již jen zasypání žumpy i potrubí.

Celé uložení žumpy včetně všech prací kolem nám trvalo přibližně 4 hodiny se vším všudy včetně uhlazení pozemku. Práce to byla opravdu velmi rychlá a jednoduchá a s pomocí šikovného bagristy ji zvládne každý a určitě není nutné si připlácet za řešení na klíč.

Uložte jímku do hloubky spočítané od projektanta.

Podle doporučení výrobce se nožičky jímky měly zabetonovat, ale to jsme neudělali, protože ani pověření lidé nám nebyli schopni říct, z jakého důvodu se to musí dělat. Problém asi může nastat, pokud máte na pozemku podzemní vodu, což v našem případě vůbec nehrozí, neboť ani ve skoro 50 metrovém vrtu pod zemí není vody dostatek.

Prodejce vám musí předat protokol o nepropustnosti jímky, který bude vyžadovat stavební úřad při kolaudaci.

Jímka by se taky měla před zasypáním naplnit vodou, ale tu jsme neměli a ani nevím, jak bychom ji pak dostali zase ven, takže jsme žumpu jen lehce zasypali. Po několika týdnech si nám zemina sedla, takže se kolem jímky objevily propadliny, které budeme řešit až s terénními úpravami.

Cena za uložení jímky

Firmy nabízí i montáž, ale za tu si účtují šílené peníze, takže když si to uděláte sami, výrazně ušetříte.

PoložkaCena
Jímka27 400 Kč
Bagr4 400 Kč
Kanalizační potrubí3 605 Kč
Štěrk pod jímku1 563 Kč
Celkem36 968 Kč

Pokud bychom nepoužili zbytečně obrovské kanalizační potrubí, byla by ta částka o něco nižší.