Zkušenosti s využíváním dešťové vody

Z důvodu nízké vydatnosti studny, absence vodovodu a šetření pitné vody jsme si v Selfiehome vybudovali retenční nádrž (článek o realizaci a zapojení svépomocí zde) a byly to naprosto skvěle investované peníze.

Retenční nádrž využíváme na zalévání zahrady, splachování toalet, k úklidovým pracím i mytí rukou na druhém WC. Nově jsme na ni připojili také kapkovou závlahu pro živý plot.

Často se nás lidé ptají, jestli se voda v retenční nádrži „nekazí“. Pojďme se tedy podívat na to, jak to je.

Úprava dešťové vody

Dešťovou vodu necháváme pouze protéct filtrem Cintropur (později nám byl doporučen Judo) na vodovodním potrubí, který je umístěný před expanzní nádobou. Žádnou jinou úpravu dešťové vody neprovádíme.

Ne vždy je nutná chemická úprava dešťové vody.

Ale je nutné podotknout, že máme plochou střechu s kamínky a geotextilií, takže velká část nežádoucích příměsí se již do nádrže nedostane. Na svodech nemáme zabudované gajgry, které mají primárně zabraňovat zápachu linoucího se z kanalizace, ale také zároveň slouží jako lapač střešních splavenin. Zároveň máme retenční nádrž uloženou cca metr pod zemí, takže na ni nepůsobí sluneční záření, které by snižovalo kvalitu vody.

Podoba dešťové vody

Po necelém roce používání je v retenční nádrži patrný sediment, který ovšem ničemu nevadí, neboť voda v retenční nádrži je průzračně čistá. Obsahuje jen malé množství plovoucích částic neživého původu, tj. kousky splavenin, možná také uhynulý hmyz, který do vody spadl. Pod poklopem nádrže samozřejmě hospodaří pavouci, takže nějaký život tam je.

Níže se můžete podívat na vodu vytaženou z retenční nádrže (vlevo) a vodu z retenční nádrže, která protekla filtrem.

Voda v retenční nádrži je ledová jako z potoka a bez zápachu. Takže pokud celý mechanismus sběru dešťové vody máte správně nastavený, není se čeho obávat. Problémem jsou nádrže položené na zemi, typicky sudy pod okapy, IBC kontejnery aj. Ale viděla jsem i klasickou nádrž určenou do země posazenou jen na úrovni země, což nemohlo přinášet nic dobrého.

Déšť a retenční nádrž

Jak je to s dopouštěním retenční nádrže se podíváme na příkladech níže.

My máme retenční nádrž Nautilus 5 m3 od společnosti Sineko a plocha střechy je 125 m2. Zároveň budeme počítat, že 10 % dešťové vody do retenční nádrže nedoteče. Tento údaj se ve výpočtu objeví jako 0,9, neboť pouze 90 % vody do nádrže doteče. Samozřejmě to tak nemusí být, je to pouze teoretický předpoklad. Ale všem musí být jasné, že veškeré dešťové kapky nemohou dotéct až do nádrže.

Vydatný déšť

O víkendu dle naší meteostanice Netatmo napadlo 35,9 mm (= 0,0359 m) srážek, což odpovídá velmi silnému dešti. Z výpočtu níže vyplývá, že stačí jeden takový vydatný déšť a retenční nádrž se skoro celá zaplní (téměř z 81 %).

125 m2 plochy střechy * 0,0359 m dešťových srážek * 0,9 = 4,03875 m3

Slabý déšť

Z dat z meteostanice mohu vidět, že při slabém dešti napadne cca 2 mm srážek. To již taková sláva není a retenční nádrž se po takovém dešti zaplní jen ze 4,5 % (100*0,225/5).

125 m2 plochy střechy * 0,002 m dešťových srážek * 0,9 = 0,225 m3

Vystačí retenční nádrž?

To je otázka, na kterou není jednoznačná odpověď, neboť do ní vstupuje mnoho nepředvídatelných faktorů, tj. jak moc bude pršet a jak moc vody spotřebujete. Je rozdíl, jestli v domácnosti žijete 2 nebo 4, jestli pracujete z domu nebo většinu dne doma nejste, nebo jestli jste zvyklí vodou šetřit nebo spíš plýtváte. Svou roli v tom hraje i to, jak velkou máte zahradu a samozřejmě na co všechno dešťovou vodu využíváte atd. V každém případě je nutné mít na paměti, že retenční nádrž je jen dodatečným zdrojem vody, který šetří životní prostředí.

Nám voda v retenční nádrži zatím ještě nikdy nedošla, ale příroda nám hrála do karet častým deštěm, který v předcovidové době byl vzácným jevem.

Retenční nádrž v kombinaci se šikmou střechou

Rozdílné podmínky panují v případě využití retenční nádrže u domu se šikmou střechou. Důvodem je absence prvotního přirozeného filtru v podobě kameniva a textilie. Cokoliv na šikmou střechu spadne a neodfoukne to vítr, odteče okapovým systémem do retenční nádrže. Ano, něco zachytí gajgry, ale například pyl se splaví kompletně všechen. Byla jsem toho svědkem u své babičky, ale bohužel nemám fotografii z tohoto období.

Níže je fotografie pohledu do retenční nádrže z jara. Na první pohled je patrné, že voda není tak průzračná jako v naší retenční nádrži. Na dno vidět není a příslušenství je také v „mlze“. Ale existuje tu zkreslení způsobené tím, že tato nádrž je tmavá, zatímco my máme světlou. Na fotografii s kýblem je zřetelné, že voda není špinavá nebo zakalená, takže se není čeho obávat. Rozdíl je také v usazení nádrže, neboť tato nádrž má větší rozměr na výšku a je v úrovni země.

Tím nechci říct, že by retenční nádrž byla u takového domu špatná, jen je nutné počítat s tím, že bude v mnohem větší míře zapotřebí dodatečná filtrace. Tím chci poukázat na to, že filtry něco stojí a pokud nebudou vyplachovací, bude zapotřebí je vyměňovat poměrně často.