Vyplacení finančních prostředků z programu Dešťovka

V červnu 2017 jsme si zažádali o dotaci na retenční nádrž (více v článku Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody) v rámci programu Dešťovka. I když retenční nádrž na vodu máme v zemi již dávno, na vyplacení peněz jsme si museli počkat až do chvíle, dokud Selfiehome neprošel kontrolní prohlídkou (kolaudací).

Vyplacení u novostavby je možné až po oficiálním umožnění užívání domu.

Vzhledem k tomu, že vyplacení financí nebylo možné do 1 roku od akceptace žádosti, museli jsme žádat o prodloužení lhůty. Naštěstí se jednalo pouze o formalitu.

Dokumenty k doložení

Při žádosti o vyplacení finančních prostředků je nutné doložit faktury či účtenky. Pokud navíc byly faktury placeny převodem z účtu, bylo nutné k nim přiložit doklady o zaplacení.

Všechny faktury musí být uvedeny na osobu žadatele nebo manželku či manžela. Faktury uvedené na moje jméno nám nebyly uznány, neboť podle úřadů jsem pouze partnerka. Takže pozor na to! Dále jsme dokládali podrobný soupis všech výdajů a vše nahráli přes webové rozhraní programu Dešťovka, kde jsme již měli vytvořený účet z podání žádosti.

Faktury musí být uvedeny na jméno žadatele či jeho rodinné příslušníky.

Při nahrávání faktur jsme narazili na jeden problém. Nešlo tam nahrát vícero souborů, takže jsme všechny faktury museli dát do jednoho dokumentu. Nicméně jestli tento technický nedostatek stále přetrvává, nevíme. Důvodem je skutečnost, že faktury v systému zůstaly uložené již z našeho prvního pokusu o vyplacení finančních prostředků, který nám byl zamítnut kvůli v té době nezkolaudovanému domu.

Bohužel již máme žádost uzavřenou, takže nemohu vložit náhledy do webového rozhraní přímo z dokládání potřebných dokumentů.

Mechanismus dotace

Po akceptaci naší žádosti o dotaci příslušným úřadem jsme obdrželi dokument, v němž byla uvedena maximální částka (v našem případě 40 500 Kč), kterou můžeme při splnění všech podmínek obdržet. Důležité je vědět, že úřad vám nevyplatí vynaložené náklady v plné výši, ale pouze z 50 %, i když ani zdaleka nedosáhnete na přiklepnutou maximální výši dotace.

Vyplácí se pouze 50 % ze způsobilých výdajů.

Po doložení všech dokumentů nám poslali e-mail s vyčíslením dotace ve výši 30 671 Kč. Z tohoto je patrné, že jsme doložili náklady v celkové hodnotě 61 342 Kč. Takže i když naše náklady byly vyšší než maximální výše rezervovaných prostředků, vyplatili nám pouze 50 % z doložených výdajů.

Doplnění dokumentů

Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, že nám bude vyplaceno pouze 50 % ze způsobilých výdajů, původně jsme doložili pouze některé náklady. Navíc nám byla dotace pokrácena o faktury, které nebyly na jméno žadatele. Ale naštěstí jsme se s paní z úřadu domluvili na doplnění žádosti o další výdaje, ale museli jsme to stihnout ještě během onoho dne, neboť žádost již byla postoupena k vyplacení.

Nicméně v časové tísni jsme na některé výdaje úplně zapomněli, například na náklady za projektovou dokumentaci či odborný posudek.

Vyrozumění

Zhruba po 20 dnech od doplnění dokumentů (22. ledna 2019) jsme obdrželi výzvu k prostudování a podpisu smlouvy o vyplacení finančních prostředků. Smlouva byla uložena ve webovém rozhraní, přes které se žádost podávala, editovala i doplňovala. I když máme datovou schránku, smlouvy jsme museli 2x vytisknout, na jedné smlouvě nechat ověřit podpis a obě je doručit na adresu Státního fondu životního prostředí ČR.

Smlouvy jsme vytiskli, podepsali a odeslali poštou 26. ledna 2019.

Vyplacení finančních prostředků

Finanční prostředky nám dorazily na bankovní účet uvedený v žádosti dne 12. února 2019, tj. 17 dní od odeslání smluv přes Českou poštu.