Jak probíhala kontrolní prohlídka (kolaudace)

Po odeslání příslušných žádostí jsme od úřadu obdrželi termín s konáním kontrolní prohlídky – čtvrtek 29. listopadu 2018 ve 12 hodin. Od všech známých jsme měli informace, že se jedná o formalitu, takže proč si s tím děláme takové starosti a nezkolaudovali jsme Selfiehome již dávno. Jak to tedy bylo ve skutečnosti?

Přípravy na kontrolní prohlídku

Mimo přípravy, které jsme udělali již s předstihem, více v článku Přípravy na kontrolní prohlídku (kolaudaci), jsme si den před prohlídkou sesumírovali, na čem by nás mohl úředník nachytat. V den D jsme nakoupili zákusky, chlebíčky a jiné dobroty. Nachystali jsme si složky s revizemi, protokoly a jinými požadovanými doklady i stavební deník a to tak, aby si je mohl úředník odnést s sebou. Byly to tedy originály, od nichž máme vícero vydání, nebo kopie. Mimo to jsme po ruce měli veškeré dokumenty k Selfiehome, kdyby bylo něco zapotřebí.

Z nějakého důvodu jsem už ráno neměla dobrý pocit, což se později i potvrdilo.

Průběh prohlídky

Všimli jsme si, že úředník stojí venku, proto jsme šli otevřít dveře. Setkání začalo podáním rukou a představením. Poté ovšem následovala smršť, kterou jsem nečekala ani v tom nejhorším snu. První, co jsme se dozvěděli bylo, že nám razítko v žádném případě nedá, že dům nesplňuje normy a podobně. Přitom úředník pomalu nepřekročil ani práh domu. V tu chvíli narážel na naše venkovní betonové schody, které mají menší nášlapnou plochu než stanovují předpisy. Asi je vám jasné, co si o tom myslíme. Po těchto schodech budeme chodit jen my a nám vyhovují. Nikdo jiný na nich nemá co dělat, protože jsou na soukromém pozemku. Navíc se jedná o dočasný přístup k domu, protože po výstavbě cesty okolo našeho pozemku bude přístup bezbariérový, jelikož k betonové konstrukci bude přihrnuta hlína. Teď to udělat nejde, protože nevíme, jak cesta bude vypadat a jak se tam bude pozemek svažovat.

Po přemístění do obývacího pokoje jsme si vyslechli další výtky, že nemáme terasu a interiérové dveře. Opět, co je komu do toho? Obě položky jsou pro nás finančně náročné a nedůležité, nemají vliv ani na bezpečnost domu ani na jeho používání. Možná si říkáte, že dveře se dají pořídit za pár korun, ale takové dveře nechceme. Zajímá nás, z čeho jsou vyrobeny, jak dlouho vydrží a samozřejmě jak vypadají v kontextu k celému domu.

Poté následovalo dohadování se, jak máme dům stále jen rozestavěný, nebezpečný a nevyhovující k obývání, což mne naprosto rozčílilo, když si vzpomenu, v jakých stavech domy kolaudovali naši známí. V tu chvíli mi probíhalo hlavou, že s tímto úředníkem nezkolaudujeme ani za 5 let.

Prvotní návrh úředníka byl, že nám dům dá pouze do předčasného užívání, které nám ovšem nevyřeší problém s uzavřením hypotéky a dotací Dešťovka (o tom, jak jsme o ni žádali, se dočtete v článku Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody), u nichž máme podmínku kolaudace a již jednou jsme museli žádat o prodloužení, které zanedlouho vyprší.

Jen připomínám, že uvnitř je Selfiehome plně funkční a se všemi předepsanými bezpečnostními prvky. Venku chybí terasa a terénní úpravy, které nám stojí na budoucí silnici okolo našeho svažitého pozemku. Na terénních úpravách nám zase visí finální podoba sjezdu. Bohužel to jsou věci, které neovlivníme my, jelikož závisí na třetích osobách. Kromě terasy, kterou nepokládáme za důležitou.

Už to vypadalo, že kontrolní prohlídka skončí úplným fiaskem. Moje jednání totiž začalo zrcadlit jednání úředníka, což ho rozčílilo a chtěl se sbalit a odejít. Lukša, který byl od začátku v defenzivě, vše odvrátil a začal pracovat na tom, abychom se domluvili, jaké budou další kroky, když současný stav je nevyhovující.

Vrátil se k venkovním schodům, že přes ně to prostě nepůjde. Ostatní prý nějak zkousne, ale ty schody ne. Při té příležitosti samozřejmě začal vytýkat to, že před vchodem je holý beton a ne finální povrch, nejsou hotové terénní úpravy, zábradlí je jen provizorní či že sundané kliky na oknech nejsou dostačující. Nicméně i přes toto všechno úředník navrhl, že se podíváme na papíry a pak dořešíme zbylé.

Kontrola dokumentů

Ohledně papírů jsme si byli téměř jisti, že máme všechno, co po nás může chtít a nemá nás tedy na čem nachytat. To se také stalo a dokonce se nás mimo řeč zeptal, jaké ohlasy jsme sklidili na Městském úřadě v Benešově za to, že jsme si zažádali o závazné stanovisko ke krbu, neboť to nikdo nedělá. Věděl to kvůli tomu, že benešovský úřad stanovisko zaslal i na stavební úřad v Týnci nad Sázavou. Na základě tohoto se přiznal, že si myslel, že budeme mít všechno tip-ťop.

Probíhalo to tak, že úředník měl seznam dokumentů, které jsou zapotřebí. My mu dali naši složku s danými papíry, na základě nichž si postupně odškrtával, že jsme mu předložili všechno.

Správně by po dokončení stavby mělo proběhnout kontrolní měření radonu, za což jsme utrácet další tisíce nechtěli. Měření jsme provedli před stavbou, udělali jsme opatření, které nám odborníci navrhli a teď by to měla být jen formalita, jestli se někde někdo nespletl. Navíc co by se stalo, kdyby to nevyšlo? Rozbourali bychom celý dům a neúspěšně se soudili v našem soudním systému o to, že to někdo špatně spočítal či udělal nebo že použité materiály nesplňují předepsané normy? Toto měření prý probíhá minimálně 3 dny. Do domu vám nainstalují nějaké válečky, pomocí kterých pak měří hodnoty radonu.

Jak to tedy zvládnout bez kontrolního měření? Z mých zkušeností ze stavební firmy jsme předložili pouze předávací protokol od firmy, která protiradonové opatření realizovala s předepsanými parametry, a to nám bylo uznáno. Nicméně ve stavební firmě jsme předkládali pouze technické listy k použitým materiálům, kde bylo uvedeno, že slouží k ochraně proti radonu s prohlášením, že jsme protiradonová opatření zrealizovali dle pokynů.

Poslední záležitostí, nad kterou visel otazník, byly atesty a prohlášení o shodě k použitým materiálům. V předešlém článku jsem psala o tom, že nevím, jak si to představují v praxi, neboť na vše od těsnění až po nosníky musíte mít tento papír. U nás to fungovalo tak, že se úředník zeptal, zda to máme, my jsme řekli, že ano a tím to skončilo. Lukša to samozřejmě nejdřív začal okecávat, ale z úředníka bylo patrné, že to vidět nechce, jen chce přikývnout, že to máme.

Kontrola stavby dle projektu

Tím, že jsme úředníka potěšili s dokumenty, neměl potřebu do rukou vzít projektovou dokumentaci a začít kontrolovat, zda je dům postaven dle projektu, neboť jsme se dušovali, že ano. Navíc v dokumentech o našem domu neměl pořádek. Když hledal situaci, nenašel ji, takže je možné, že by nedohledal ani půdorys.

Zamlčení sice bylo riskantní, protože jsme věděli, že 1 okno jsme zmenšili a obrátili, ale nic jiného nám už nezbylo. I na to jsme ale měli nachystanou obhajobu.

Navíc od spousty lidí vím, že v průběhu stavby mění úplně všechno. To stejné dělali i klienty stavební firmy, kde jsem pracovala, a projekty se nikdy nepřepracovávaly.

Důležité bylo, že geometrický plán seděl s polohou a rozměry v projektové dokumentaci. Sice úředník zmínil, že to není úplně přesně, ale prošlo to. Rozdíl byl přitom 2 cm, což je podle mne i uznávaná odchylka geodetického měření, ale rozebírat to raději nebudu. Pro vás to ale znamená, že je důležité si dům nechat před stavbou vytyčit a poté se držet povolených rozměrů.

Mohli byste se setkat také s tím, že se bude kontrolovat poloha dodatečných staveb – žumpy, retenční nádrže apod.

Konečná domluva

Z úředníka nakonec vylezlo, že nám to dá, ale pouze v případě, že provizorním způsobem upravíme venkovní schody a zajistíme interiérové dveře na toaletu. Ha, proč to neřekl hned? Mysleli jsme si, že po nás bude chtít schody přebetonovat, což by bylo nepřípustné. Avšak vytvořit dřevěné schody pro nás není žádný problém. Ale museli jsme to stihnout do měsíce od podání žádosti, tj. do 4. prosince 2018. Pokud bychom to nestihli, museli bychom žádost stáhnout nebo by nám byl vydán zákaz užívání stavby.

Ostatní záležitosti, které se panu úředníkovi nelíbily, nám i s termíny dokončení zapsal do seznamu nedokončených prací. Po přemlouvání nám u terasy nedal 1 rok, tak jako u ostatních záležitostí, ale rok a 5 měsíců. Sice se to asi neřeší, ale i tak to není zrovna příjemné. Pro představu i v naší rodině je zkolaudovaný dům již 10 let bez fasády, i když ji měli dokončit do nějakého data. Ale u nás bych se nedivila, kdyby k nám naklusali a chtěli si to prověřit, zda jsme všechno dodělali.

Budou i nadále probíhat kontrolní prohlídky (kolaudace)

K našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že kontrolní prohlídky minimálně v rámci kompetence stavebního úřadu v Týnci nad Sázavou budou probíhat i nadále. Bylo nám řečeno, že úředníci ručí za bezpečnost domů zapsaných do centrálního registru (pravděpodobně myšleno Registru územní identifikace, adres a nemovitostí = RÚIAN), takže není možné dům do registru zapsat bez kontroly. Tím vyvrátil stovky článků a reportáží slibujících to, že kontrolní prohlídky (kolaudace) již probíhat nebudou.

Vypadá to, že kontrolní prohlídky budou probíhat i nadále.

Na co si dát ještě pozor

Z toho, co nebylo napsáno výše či v předešlém článku, by po vás úředník při kontrolní prohlídce ještě mohl požadovat zpevněný povrch od hranice pozemku ke vchodu.

Dále by v okolí krbu měl být nehořlavý povrch – sklo či dlažba. Ale opět znám případ nedávno zkolaudovaného domu, který tohle neměl a majitelé s tím do budoucna ani nepočítají.

V případě, že máte garáž, měli byste ji mít odvětrávanou.

Nevím, jak by se úředníci tvářili například na nenapojené okapové svody. Ty lze napojit alespoň provizorním způsobem pomocí chrániček nebo KGEM trubek.

Suma sumárum aneb bez čeho se neobejdete

Asi bych se ani nepokoušela kolaudovat dům bez hlásiče kouře, hasicího přístroje, fasády alespoň do stěrky, hromosvodu, interiérových dveří na toaletu, zábradlí, funkční koupelny, odvětrávané garáže, nehořlavého povrchu v okolí krbu a samozřejmě stavebního deníku, veškerých revizí, protokolů a tlakových zkoušek včetně geometrického plánu.

Ale věřím, že lze přijít na mnoho dalších věcí, neboť každý úředník je jedinečný a soustředí se na něco jiného. Proto své zkušenosti můžete psát do komentářů 🙂