Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 6/2017 týkající se využití dešťové vody.

O poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí zvaném „Dešťovka“ pro aktivitu 1.5.B – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů, části 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové, jsme si zažádali také my, neboť na svém pozemku bez možnosti napojení na obecní vodovod máme velký nedostatek vody.

O dotaci nelze žádat až po realizaci opatření na hospodaření s dešťovou vodou.

O dotaci není možné žádat zpětně a prostředky z první výzvy již byly přiděleny, takže příjem žádostí je uzavřen. Nicméně na podzim by mohla přijít druhá vlna. Pokud tedy budete chtít získat dotaci, musíte s instalací retenční nádrže počkat až po zveřejnění další výzvy.

Co bylo nutné udělat pro získání dotace z programu „Dešťovka“

Nejdříve jsme si poptali firmu, která by nám řešení na využité dešťové vody realizovala.

Námi oslovené firmy dodávaly veškeré podklady potřebné k podání žádosti o dotaci, ale vzhledem k tomu, že všechny byly hodně vytížené, odborný posudek nám zpracovala projektantka a výkresy jsme si vytáhli z projektové dokumentace k našemu domu.

Dokumenty potřebné k žádosti do programu Dešťovka

K žádosti o dotaci bylo nutné doložit situační výkres, schéma zabudování a instalace nádrže, schéma zapojení jednotlivých částí systému a odborný posudek.

Situační výkres

Situační výkres slouží k vyobrazení umístění jednotlivých stavebních děl na pozemku a jejich vzájemný vztah a propojení. Tj. kde se nachází dům, jímka, retenční nádrž, studna a kudy jsou tyto části propojeny potrubím, kabely atd.

Řez

Schéma zabudování a instalace retenční nádrže je řez daným systémem. V našem případě se jednalo o umístění nádrže pod zemí a napojení pod zemí do domu.

Schéma zapojení

Ze schématu zapojení jednotlivých částí systému je zase patrné, jaká část bude napojena na jakou, aby systém fungoval. V našem případě se jednalo o napojení retenční nádrže na automatickou řídící jednotku s dalšími potřebnými zařízeními a konečné napojení do vodovodního potrubí.

Vzhledem k tomu, že teprve stavíme nový dům, měli jsme k dispozici projektovou dokumentaci, která kopíruje veškeré tyto výkresové požadavky.

Odborný posudek

Posledním dokumentem byl odborný posudek, který vám zpracuje projektant nebo společnost, od které si pořídíte retenční nádrž či celé řešení. Bohužel ale nesmíte zaspat, protože tyto firmy jsou před spuštěním příjmu žádostí velmi zaneprázdněné.

Vše, co musí odborný posudek obsahovat, bylo uvedeno ve Výzvě č. 6/2017. Vzor odborného posudku je k dispozici k nahlédnutí zde.

Podání samotné žádosti

Velkou výhodou tohoto dotačního programu byla nutnost podání žádosti přes internet. Kdybychom měli stát před úřadem ve frontě přes víkend, nepůjdeme do toho.

Registrace žadatele

Spuštění podávání žádostí bylo plánováno na pondělí 29. května 2017, ale již o den dříve se bylo možné na oficiálních stránkách registrovat.

Tento krok nám umožnil zrychlení podání žádosti, neboť v době spuštění příjmu žádostí jsme již byli registrovaní a přihlášení ke svému profilu. Samotná registrace totiž zabrala nějakou dobu, protože potvrzovací e-mail nebyl doručen okamžitě.

Dokončení podání žádosti

V době spuštění přijímání žádostí nám zbývalo již jen vyplnit samotnou žádost.

Elektronicky vyplněná žádost se ještě musela vytisknout a společně s potřebnými dokumenty do pěti dnů odevzdat na pracovišti Ministerstva životního prostředí.

Pokud se chcete vyhnout komplikacím, je dobré si prostudovat, co všechno musí odborný posudek obsahovat, abyste ho tam nemuseli nosit opravený stejně jako my. Naštěstí jsme na to měli 30 dnů, ale připravenost ušetří práci vám i úředníkům.

Vyrozumění o rezervaci finančních prostředků

Skvělá zpráva o přidělení dotace nám přišla do datové schránky již 16. června 2017, a to jsme ještě museli dodávat opravený odborný posudek.

Nekalé praktiky firem při vyhlášení dotací

Na co si dát pozor při vyřizování žádosti o dotaci? Tohle určitě není první ani poslední případ nekalých praktik firem přiživujících se na státních dotacích, takže si to pořádně přečtěte.

Bohužel jsme v České republice, takže vynalézavost, jak obelstít lidi, nezná mezí.

Vždy sledujte primárně oficiální webové stránky.

Ve chvíli, kdy Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program zvaný Dešťovka a zveřejnilo veškeré informace, internet se zaplnil spoustou falešných webových stránek, které se tvářily jako oficiální, takže nechyběla ani tlačítka typu Podat žádost apod.

Takové weby vznikly například na doménách Destovka.eu, Dotace-na-destovou-vodu.cz.

Cílem těchto webových stránek bylo prodat své produkty na dešťovou vodu, případně se přiživit na vyřízení žádosti o dotaci.

Pokud chcete mít aktuální informace, sledujte oficiální webové stránky. Jen na těch máte jistotu, že se vše dozvíte nejdřív a ve správné formě.

Nemám problém s tím, že si firmy založí nové webové stránky, kde informují zákazníky o možnosti získání dotace skrz jejich řešení, ale forma, jakou se do toho pustily, se mi protiví.

Reálná zkušenost s falešnou stránkou

Byla jsem naprosto v šoku, když mi jeden člen rodiny sdělil, že žádost o dotaci si podal již před několika měsíci, neboť jejich příjem byl spuštěn teprve nedávno.

Vyplnil tam spoustu informací o své identitě a technickém řešení a záhy mu přišlo potvrzení o podání žádosti s nabídkou na realizaci řešení šitého na míru přímo pro něj.

Bohužel mu vůbec nebylo divné, proč by mu státní orgán nabízel nádrž na dešťovou vodu.

Až do chvíle, kdy jsem mu vyvrátila, že to není možné, si myslel, že žádost leží na úřadě.