Koupě pozemku

Když jsme si pozemek vybrali, mohli jsme přistoupit k jeho nákupu.

V dnešní době podvodníků je dobré si na koupi pozemku přizvat notáře, který vám zpracuje kupní smlouvu a rovněž uschová vaše finanční prostředky, které na účet prodávajícího převede až ve chvíli, kdy na katastru nemovitostí bude pozemek přepsán na vaše jméno.

Kupní smlouvy si pečlivě prostudujte

My jsme využili služeb notáře, kterého navrhl prodávající. Cena za jeho služby byla 30 000 Kč a dělila se rovným dílem mezi obě smluvní strany. I když si vyberete notáře, kterému věříte, tak si smlouvu vždy pečlivě přečtěte. My jsme se například až po předložení návrhu kupní smlouvy dozvěděli, že daný pozemek je až do konce roku 2016 v nájmu zemědělského družstva. Tato skutečnost by nám znemožnila výstavbu rodinného domu, která měla započít již v roce 2015. Majitel se začal kroutit, že s tím nejde nic dělat, ale my jsme trvali na svém, že pokud nebude nájemní smlouva ukončena, tak kupní smlouvu nepodepíšeme.

Kontrola kupní smlouvy nezávislými právníky

Pro jistotu jsme kupní smlouvu nechali zkontrolovat nezávislými právníky, kteří v ní upravili některé drobnosti a nechali do ní dopsat velmi důležitý odstavec. Tento odstavec říkal, že pokud nedostaneme stavební povolení, tak je prodávající povinen nám vrátit celou kupní cenu pozemku včetně všech dodatečných nákladů, které jsme do něj vložili.

Po našich nepříliš dobrých zkušenostech, kdy nám původní majitel nechce udělit souhlas se stavbou rodinného domu, neboť je stále vlastníkem sousedních parcel, bychom kupní smlouvu doplnili o větu, že prodávají je povinen podepsat souhlas se stavbou.

V případě, že je původní majitel vlastníkem sousedních parcel, tak si nezapomeňte v kupní smlouvě pojistit to, aby vám nemohl bránit ve stavbě na daném pozemku.

Je to sice rarita, ale nám se to opravdu stalo…

Dále počítejte s tím, že celý proces koupě pozemku je zdlouhavý. Od rozhodnutí o koupi k zapsání našeho jména do katastru nemovitostí uběhly celé tři měsíce. Kdybychom se notáři nepřipomínali, tak by si pravděpodobně nechal ještě více prostoru, takže se nenechte odbýt.