Výběr pozemku

Ahoj všichni, vítám vás u prvního článku projektu – Sami Sobě. Dnes si řekneme pár rad ohledně výběru pozemku pro stavbu rodinného domu, které nevycházejí z načtených pouček, ale z vlastních zkušeností.

Při samotném výběru se nám osvědčilo vytipování si pozemků na internetu na nejrůznějších portálech a sestavení plánu cesty, ke kterému můžete použít model obchodního cestujícího pro optimalizaci najetých kilometrů. Nakonec zbývá si pouze vyhradit minimálně jeden celý den na samotnou obhlídku vybraných pozemků.

Až budete na cestě, tak se dívejte kolem sebe, neboť určitě narazíte na další pozemky, které ve výběru nemáte. Každý pozemek si pečlivě nafoťte a hned zhodnoťte jeho klady a zápory, které si jakýmkoliv způsobem evidujte. Nám se osvědčila metoda sdílených elektronických poznámek ve OneNote.

Čeho je důležité si při obhlídce všímat?

 • Přístupu na pozemek, tj. nutnosti vybudování příjezdové cesty, což není vůbec levná záležitost.
 • Vzdálenost pozemku od vedení vysokého napětí či jiné nepříliš vhodné stavby.
 • Hustotě provozu na nejbližší silnici.
 • A alespoň laickým pohledem zkontrolujte náznaky, že se na pozemku nacházejí sítě, pokud tam mají být apod.

A pokud zde zastihnete nějakého souseda, tak není špatné s ním prohodit pár slov. My jsme si dokonce vyhledali kontakt na majitele sousední novostavby a zavolali jsme mu, abychom zjistili detailnější informace například o kvalitě a množství vody ze studny, obtížích, se kterými se při výstavbě či povolování stavby potýkal atd.

Až si vyberete své favority, tak o nich získejte co nejvíce informací. Na internetu možná narazíte na služby, které jsou prezentovány tak, že vám dokonale prozkoumají vybraný pozemek, ale to nedělejte. Neplaťte zbytečně tisíce korun za něco, co zvládnete ve chvilce sami a to tak, že zavoláte starostovi obce nebo kompetentnímu úředníku na stavebním úřadě.

Věci, které by vás měly zajímat:

 • Může se na daném pozemku stavět?
 • Není v blízkosti pozemku či obce plánována výstavba dálnice, elektrárny, spalovny a jiných větších projektů?
 • Nachází se tam kanalizace a vodovod?
 • Nevíte o něčem, na co bychom si měli dát pozor?
 • Pokuste se zjistit i nějaké informace o prodávajícím, ať nemáte problémy jako my.

Jen pro zajímavost. Poté, co jsme tyto otázky položili starostovi, jsme museli vyškrtnout našeho favorita, neboť na dotčeném pozemku se v příštích minimálně 10 letech nesmělo stavět. Dále nám vyvrátil všechno, co nám řekl realitní makléř, takže slova těchto lidí prosím berte s velkou rezervou a informace si VŽDY ověřujte!!!

Dále vás nemine cesta na příslušný stavební úřad. I když existuje i další možnost, ale o té si povíme později. S sebou si vezměte půdorys s pohledy vybraného domu, případně i vizualizaci, pokud je v katalogu k dispozici. Tento úkon se dělá z toho důvodu, že územní plán obce či jiný dokument mohou stanovit požadavky na výstavbu, kterými často bývají:

 • Zastavitelnost pozemku, která může být například 30 %, což znamená, že pokud máte pozemek o rozloze 1 000 m2, tak z něj můžete zastavět pouze 300 m2 – možná se vám to zdá hodně, ale počítají se tam veškeré zpevněné plochy, tj. i stání pro auta, zahradní domky, chodníčky apod.
 • Výška hřebene střechy.
 • Barva střešní krytiny.
 • Typ střechy – často pouze sedlová.
 • Zákaz výstavby oplocení.
 • Zákaz vypouštění vody z domácí ČOV do vsaku.
 • Zákaz výstavby přízemního domu typu bungalov či samostatně stojícího domu.
 • Barva fasády.

Z tohoto je patrné, že úřad vám nemusí dovolit postavit to, co si přejete. Z tohoto důvodu jsme byli i my nuceni vyřadit spoustu pozemků z našeho výběru.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

Pokud vás ale požadavky neodradily, tak úředníka poproste o písemné vyjádření k vašemu záměru výstavby RD a případně dalších doprovodných staveb (ČOV, žumpa), k čemuž budete potřebovat vyplnit žádost o vyjádření. Je možné, že si ji budete muset zformulovat sami, neboť úřad nebude mít k dispozici daný tiskopis. K žádosti přiložte podklady, které jste si s sebou vzali, tj. půdorys a pohledy, neboť tento úkon vám úředník s největší pravděpodobností neudělá na počkání.

O toto vyjádření můžete požádat i přes e-mail či datovou schránku, ale je lepší si tam zajít osobně, jelikož se můžete dozvědět více informací a rovněž poznáte osobu, kterou později budete žádat o povolení stavby. Tohle vyjádření vám bude sloužit pouze jako informace a podklad pro vašeho projektanta, který musí požadavky úřadu zakomponovat do projektu.

Výhody zasíťovaného pozemku

Na závěr by se dalo říct, že čím dražší pozemek je, tím méně úsilí, času a dodatečných nákladů vás bude později stát. Nehledě na to, že s nezasíťovaným pozemkem musíte počítat s místem pro studnu, žumpu či domácí ČOV s retenční nádrží a vsaky pro dešťové vody. Tohle je i náš případ a na pozemku o rozloze 1 000 m2 mohu zapomenout na výsadbu ovocných stromů, protože je nemám kam zasadit, aby jejich kořeny v budoucnu nepoškodily techniku v zemi.

Přeji vám mnoho úspěchů při hledání pozemku, neboť hledáte svůj nový domov!