Malování interiéru domu

Malování interiéru domu je jednou z posledních věcí, které budete uvnitř domu dělat. Poté již přijde na řadu jen zařizování interiéru, montáž zařizovacích předmětů, instalace nábytku apod. Nicméně malbě byste měli věnovat patřičnou pozornost. Barva zdí a kvalita vymalování totiž může zásadním způsobem ovlivnit celý vnitřní design domu. A budete se na to koukat nejspíš dalších mnoho let, takže je potřeba to nepodcenit.

Výběr barvy pro malování interiéru

Jako první si musíte zvolit, jakou barvu budete chtít použít. Standardem je dnes bílá. Bílou se dnes obvykle malují kompletní interiéry. Někdo ale nechce bílý interiér s tím, že by to vypadalo jako v nemocnici, takže si volí jiné odstíny barev. Může to být například zelené, fialová, oranžová nebo třeba žlutá. A samozřejmě v různých odstínech a různé sytosti. Dnes není problém namíchat prakticky libovolný odstín. My jsme ale věděli, že chceme všechny stěny bílé kromě některých stěn v koupelně, kuchyni a na WC, kde bude stěrka.

Odstín barvy jsme tedy měli jasný, zbývalo jen vybrat výrobce a konkrétní typ barvy. Dle doporučení jsme zvolili barvy HET. Jedná se totiž o velmi kvalitní barvy za stále ještě rozumné ceny. Jako levnější alternativou může být Jupol od firmy JUB. Osobně ale nedoporučujeme velmi oblíbený Primalex, který je kvalitou velmi blízko Jupolu, ale cenou je velmi blízko HETu.

Každý výrobce má také kromě mnoha odstínů i různé typy barev. Může se jednat o barvy otěruvzdorné, omyvatelné nebo různé dekorační a další speciální barvy. My jsme do celého domu zvolili jako základ otěruvzdornou barvu HET Klasik. Jen do koupelny a na WC jsme zvolili omyvatelnou barvu HET Brillant 100. U těchto omyvatelných barev je ale potřeba dát pozor na to, že tyto barvy mnohem hůře propouští vlhkost, takže je potřeba více větrat v daných místnostech. I z tohoto důvodu jsme strop v koupelně i na WC natírali barvou HET Klasik, které lépe „dýchá“.

Výpočet množství potřebné barvy pro malování

Výrobce vždy udává množství barvy spotřebované na 1 m2 nátěru. Například u HET Klasik je uváděna spotřeba barvy 6 – 10 m2/kg. Rozpětí je velké a závisí na typu podkladu, takže výpočet bude poměrně nepřesný. Dává to ale alespoň základní představu, kolik barvy budete potřebovat.

Dále je potřeba počítat s tím, že uváděné množství je na jednu vrstvu nátěru. Při první výmalbě je potřeba udělat alespoň 2 – 3 vrstvy, takže potřebné množství si musíte vynásobit počtem vrstev. My jsme nakonec dělali dvě vrstvy, protože krytí barev HET je velmi dobré a podklad už byl bílý.

Penetrace podkladu před malováním

Podklady před malováním je obvykle nutné napenetrovat. Typ penetrace se liší dle typu podkladu. Pokud si nejste jisti, jaký typ penetrace zvolit, poraďte se malířem nebo nejlépe přímo s výrobcem barev. Výrobce barev je schopný vám doporučit jak typ penetrace, tak i vhodné typy barev včetně způsobu nanášení. My jsme například pro naše sádrové gletované omítky dle doporučení výrobce použili penetraci HET UP-Grund. Množství penetrace opět můžete spočítat z informací výrobce. My jsme zde ale koupili penetrace výrazně víc, než kolik bylo nakonec potřeba. Naštěstí jsme měli možnost nepoužitou penetraci vrátit.

Nanášení barev při malování interiéru

Výrobce barev má i pro každý typ barvy specifikované možnosti nanášení. Většina barev je vhodná obvykle pro všechny typy nanášení – malířskou štětkou, válečkem i stříkání Air Less.

Malířskou štětkou již dnes pravděpodobně nikdo malovat nebude. Rozhodnutí tedy padá na váleček nebo stříkání Air Less. Pokud nemáte hlazené (gletované) omítky nebo sádrokarton, nemá smysl nanášet barvu stříkáním. Pokud máte hlazené omítky, pak je na zvážení, jestli zvolit levnější malování válečkem nebo dražší stříkání barvy. Stříkání Air Less je zhruba 2x dražší ve srovnání s malováním válečkem. Pokud ale chcete opravdu dokonale rovný povrch, bude potřeba barvu nanášet stříkáním. Váleček totiž za sebou zanechává stopy tvořené strukturou válečku.

Pokud chcete jinou barvu než bílou, je doporučené udělat první nátěr bílou a až na to nanášet další barvy. Pokud neuděláte bílý podklad, hrozí, že výsledné barvy budou flekaté a odstín nebude odpovídat vašemu výběru.

Z tohoto důvodu vám malíři odmítnout vymalovat zdi jinou barvou, aniž by nejdříve vymalovali na bílo. Proto je také cena malování na různé odstíny barev dražší než malování bílou barvou, neboť si nejprve naúčtují výmalbu na bílo a poté teprve na vámi zvolený odstín.

Ředění barev při malování interiéru

Pokud typ omítky nevyžaduje penetraci, dělá se první tzv. napouštěcí nátěr. Tento první nátěr se obvykle ředí větším množstvím vody. V případě HET Klasik je to například 0,3 až 0,5 litru čisté pitné vody na 1 kg barvy.

Další nátěry se již ředí výrazně menším množstvím vody. V případě HET Klasik se 1 kg barvy ředí 0,1 litrem čisté pitné vody.

Časová náročnost malování interiéru

Časovou náročnost vám určí malíř, který bude malbu provádět. V našem případě cca 400 m2 plochy k malbě to byl 1 den na jednu vrstvu nátěru. Kompletně se tedy v našem případě jednalo o tři dny práce malíře (1 vrstva penetrace + 2 vrstvy barvy). Pokud byste se rozhodli malovat sami, počítal bych minimálně s dvojnásobnou dobou oproti malíři.