Finalizace rozvodů vody v technické místnosti

Když jsme měli hotové omítky, podlahy i vymalovaný dům, mohli jsme dokončit rozvody vody v technické místnosti a dům definitivně připojit na vodu.

Výběr a umístění bojleru pro rodinný dům

Běžný bojler pro čtyřčlennou rodinu má objem 160 litrů. Pokud máte ale bojler napojený například na solární panely, je vhodné zvolit větší objem, abyste si před den ohřáli větší množství vody a tedy uložili větší množství energie.

My jsme zvolili bojler od osvědčené značky Dražice. Konkrétně jejich chytrý model OKHE SMART. Bojler jsme koupili ve stavebninách DEK.

Instalace bojleru

Abychom měli jistotu, že bojler bude držet, zvolili jsme místo klasických hmoždinek chemické kotvy aplikované s plastovým sítkem pro kotvení do dutých materiálů. Do těchto chemických kotev jsme zasunuli M14 závitové tyče. Po zaschnutí chemické kotvy (cca 30 minut) jsme na závitové tyče pověsili bojler a upevnili ho pomocí podložek a matek.

Součástí bojleru musí být pojistný ventil. Ten v případě zvýšení tlaku začne upouštět vodu do odpadu, čímž ochrání bojler před poškozením. Problém pojistných ventilů je ale to, že po čase přestanou těsnit a začnou trvale ukapávat vodu. Abychom tomu předešli a jejich životnost co nejvíce prodloužili, nainstalovali jsme na přívod vody do bojleru ještě malou expanzní nádobu s objemem 8 litrů. Tato expanzní nádoba se bude starat o vyrovnávání tlaku a pojistný ventil je opravdu jen jako nouzová ochrana.

No a jako poslední je vhodné na potrubí před i za bojler umístit kohouty, kterými v případě potřeby můžete bojler odpojit. Kohouty by měly být až jako poslední část. Mezi kohouty a bojlerem by tedy měl být pojišťovací ventil a expanzní nádoba, aby byl bojler chráněný i v případě uzavření kohoutů.

Výběr a umístění expanzní nádoby pro rodinný dům

Expanzní nádoba, známá také jako darling, slouží k akumulaci tlaku. Jak jistě všichni ví, voda je nestlačitelná. Proto se používají expanzní nádoby, které mají v sobě vak se vzduchem nebo jiným plynem, případně různé membrány, které jsou stlačitelné. Díky tomu při sepnutí čerpadla dojde k napouštění darlingu vodou, která stlačuje membránu nebo vak s plynem a vytváří tlak v potrubí. Po dosažení požadovaného tlaku tlakový spínač vypne čerpadlo a při otevření kohoutku s vodou stlačený plyn nebo membrána vytláčí vodu ven z darlingu. Až tlak v darlingu poklesne na stanovenou úroveň, tlakový spínač opět sepne čerpadlo, které darling znovu napustí vodou. Takže pokud máte studnu s čerpadlem, musíte mít expanzní nádobu. V opačném případě by totiž čerpadlo muselo sepnout s každým otevřením kohoutku s vodou nebo spláchnutím na záchodě. A časté spínání čerpadla by zásadním způsobem snížilo jeho životnost.

Kvůli zvýšení životnosti čerpadla je tudíž vhodné pořídit darling s co největším objemem. Pro běžný rodinný dům bych doporučil objem minimálně 50 litrů. Pokud ale máte prostor na větší darling, zvolte objem klidně 100 litrů. My jsme jako kompromis kvůli prostoru zvolili 60 litrů.

Typy expanzních nádob

Při výběru je také dobré zohlednit materiál a povrchovou úpravu darlingu. Mohlo by se totiž stát, že ve vlhkém prostředí by darling začal rezivět.

Existují také různé typy náplní, které se starají o kompenzaci tlaku. Nejlevnější jsou vaky plněné vzduchem. U nich je ale potřeba jednou za čas zkontrolovat tlak vzduchu a případně vzduch dofouknout přes běžný ventilek jako u automobilů. Tyto vaky ale mají také omezenou životnost a po nějaké době začnou vzduch propouštět. To znamená minimálně výměnu vaku, možná celého darlingu. Lepší jsou tedy bezúdržbové darlingy s různými membránami. O ty se nemusíte nijak starat a jejich životnost je výrazně delší než u vzduchových vaků. My jsme si vybrali bezúdržbový darling od Global Water Solutions.

Instalace expanzní nádoby

Když jsme měli přidělaný bojler, mohli jsme umístit i expanzní nádoby. Nádoby totiž máme dvě – jednu pro zásobování domu vodou ze studny a druhou pro zásobování domu vodou retenční nádrže v rámci programu Dešťovka. Více v našem článku Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody.

Původně jsme chtěli nádoby postavit na sebe na zem v rohu místnosti. Nakonec nám bylo ale doporučené nádoby pověsit na zeď a rozvody vody umístit pod ně. Nádoby jsme tedy stejně jako bojler upevnili pomocí chemických kotev a závitových tyčí.

Zapojení rozvodů vody

Jako poslední již zbývalo jen vše propojit dohromady. Což byl ale největší problém, protože prostoru nebylo mnoho. Měli jsme primárně dva okruhy vody – voda z retenční nádrže pro splachování WC a voda pro ze studny pro zbytek domu. Navíc jsme chtěli mít možnost si kterýkoliv typ vody pustit kamkoliv. Tedy abychom si vodu ze studny mohli pustit i na splachování WC nebo abychom si i vodu z retenční nádrže mohli pustit kamkoliv do domu. Tím se celé řešení velmi komplikovalo.

Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme dali kohouty na oba hlavní přívody do domu, abychom si kterýkoliv mohli v případě potřeby uzavřít. Další kohouty pak byly na každé trubce rozvádějící vodu po domě před vstupem trubky do podlahy, abychom si zase v případě potřeby mohli zavřít jen danou větev (například teplá do kuchyně) a nemuseli zavírat všechnu vodu. No a nakonec jsme museli všechno propojit se vším tak, že každá větev vody měla dva vstupy – z retenční nádrže a ze studny. A stejně tak i bojler měl vstup z retenční nádrže i ze studny. A každý z těchto vstupů do každé větvě byl uzavíratelný, abychom si tam mohli vždy pustit takovou vodu, kterou chceme. Celkově to tedy znamenalo 14 kohoutů + 2 kohouty na hlavních přívodech do domu + 2 samostatné kohouty u bojleru.