Příprava prostor na aplikaci omítek a jejich realizace

Pro náš dům jsme zvolili sádrové omítky Knauf aplikované strojním způsobem, s konkrétním názvem omítka sádrová jednovrstvá hlazená Knauf MP 75 L. Důvodem je skutečnost, že sádrové omítky jsou zcela hladké oproti klasickým vápenocementovým, které na zdech tvoří menší hrudky. Zároveň se sádrové omítky aplikují pouze v jedné vrstvě, takže můžete ve výstavbě pokračovat výrazně dříve.

Internet je plný názorů, že sádrové omítky nejsou vhodné do koupelen a pod obklady. Omítkaři nás ale ujišťovali, že jim to nevadí, pokud si doma nehodláme zřídit průmyslovou prádelnu, veřejný bazén apod. Výrobce námi vybrané omítky také tvrdí, cituji: „Lehčená sádrová jednovrstvá omítka pro stěny a stropy s vysokou vydatností. Umožňuje vytvoření jednovrstvé omítky v tloušťce od 8 do 50 mm, je vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %.“ V každém případě až po měsících/letech používání dokážeme objektivně posoudit vhodnost těchto omítek.

Příprava stavby před omítkami

Abyste neplatili zbytečné peníze dodavatelské firmě, je nutné prostory dobře připravit. Co to ale znamená, když jste nováčci v oboru? Níže naleznete pár rad, které jsme posbírali z několika schůzek s omítkáři, neboť každý nás upozornil na jiné záležitosti.

Dovoz sila s materiálem

Tento bod si zajistí dodavatelská firma, nicméně vy pravděpodobně budete muset být přítomni při příjezdu nákladního vozidla se silem. Toto vozidlo se musí být schopno dostat na váš pozemek a silo by mělo umístit pokud možno na pevný a rovný povrch. Nicméně u nás zhodnotil, že na povrch, kde máme betonový recyklát, to není schopen uložit, tak jej nechal normálně na hlíně vedle domu. Silo podložil stavebním řezivem a hranoly, které jsme tam měli z dřívějších prací.

Silo má prý 15 tun, ale i přes tu váhu, která by jej měla udržet na místě, se mi v hlavě honily představy o tom, že jej podemele přívalový déšť a zboří nám dům nebo se překulí z břehu na cestu a zavalí sousedův majetek. První noc jsem tedy probděla.

Řádné upevnění rozvodů

Všechny kabely, trubky, chráničky a jiné věci, které budou zaomítnuty, musí být zafixované tak, aby se při omítání neuvolnily.

Vše jsme upevňovali šedou stavební sádrou, a pokud byla drážka dostatečně hluboká, zafixovali jsme kabely hřebíky tak, aby netrčely ven. Tento způsob je však vhodný pouze v případě, že máte duté cihly, abyste byli schopni hřebík zapřít.

Zakrytí trubek

Až po realizaci omítek a hydroizolace s radonovou ochranou jsme přišli na to, že jsme si veškeré vodovodní potrubí měli zalepit igelitem. Pokud to neuděláte není to neřešitelný problém, neboť jestli si necháte ze zdi trčet dostatečně dlouhou trubku, tak ji jen uřežete. V opačném případě strávíte dlouhou dobu čištěním potrubí.

Železné konstrukce

Pokud pod omítkou má skončit také nějaká železná konstrukce, je nutné ji natřít antikorozním nátěrem. Jedna firma nám sdělila, že bychom ji měli schovat do lepidla, jestli se nemýlím, ale to jsme nechali na nich, ať se s tím poperou a následně si nestěžují na špatnou přípravu.

Na fotografii jsou vidět i stavební pouzdra, ale ta se samozřejmě nenatírají žádným antikorozním nátěrem, neboť už z výroby jsou uzpůsobeny k zaomítnutí.

Rovinatost zdí a stropu

Pokud vám při betonování stropu vytekl nějaký beton do místností, je nutné jej odstranit, aby nemusela být aplikována větší vrstva omítky. To platí také pro cihly či maltu, které trčí z roviny zdí.

Montážní pěna

Pokud jste používali montážní pěnu na zapěnění skulin, musíte ji odstranit. To ovšem neplatí u oken. Pěna v těchto místech může klidně zůstat, pokud samozřejmě nenabobtnala do neskutečných rozměrů, že se neschová pod perlinku, která je upevněná mezi okny a zapěněnou zdí.

Vyklizení prostor

Nikdy bych neřekla, kolik věcí při realizaci omítek budou potřebovat, takže zajisté prostory zcela vykliďte, aby v nich nezůstalo vůbec nic a nepřekáželo jim to v práci. Předejdete také možnosti, že se budete handrkovat, že se něco ztratilo.

Větší otvory

Nám z hlediska umístění komínu vznikl mezi zdí a komínem cca 5 cm otvor, který je nutné vyplnit nehořlavým materiálem. Bylo nám řečeno, že se tam může dát minerální vata. Ale pokud by vám ze stavby krbu zbyly izolační desky Grenaisol, daly by se také použít.

Vyznačení finálního povrchu

Pokud v některých místech plánujete jiný finální povrch než aplikovanou omítku, musíte jej vyznačit. Jedná se o dlažbu, betonovou stěrku aj. Udělali jsme to tak, že jsme křídou na jednotlivé zdi napsali, jaký povrch na nich bude. V okolí kuchyňské linky jsme nakreslili obdélník, kde se bude nacházet jiný povrch.

Perlinka u oken

Montážníci oken nám v okolí oken nechali volně plandat perlinku. Říkali nám, že omítkaři nám ji musí schovat do silné vrstvy omítky. Nicméně omítkaři nám zase sdělili, že oknaři tuto perlinku měli upevnit za pomoci lepidla k okolním cihlám. A dávat tam silnou vrstvu omítky je absolutní nesmysl, neboť by se začala odlupovat, protože k plastovému rámu okna by se nepřichytila. Co na to říct, pak někomu ze stavebnictví věřte…

Upozornění na speciální prvky interiéru

Omítkaře jsme upozornili na to, že v interiéru máme bezobložková stavební pouzdra a zárubně. Poslali jsme jim i odkazy na konkrétní produkty, aby se na to připravili.

Zásoba vody

Pokud jste napojení na vodovodní řád, asi to nemusíte příliš řešit, ale my máme problém s vydatností studny, která za celý den dokáže nashromáždit pouze cca 400 až 500 litrů vody, což je pro realizaci omítek velmi málo. Bylo nám sděleno, že spotřeba vody na den je cca 500 až 1 000 litrů, ale ve skutečnosti to bylo přes 1 000 litrů na den.

Raději počítejte s vyšší spotřebou vody než dodavatel tvrdí.

Námi vybraná firma si naštěstí přivezla IBC kontejner, který jsme poprvé napustili vodou ze sousedova bazénu a poté postupně dopouštěli ze studny. Nicméně jsme se byli nuceni nádrž napustit z bazénu souseda vícekrát, protože naše voda holt nestačila. Ale musím podotknout, že spotřeba vody byla výrazně vyšší než tvrdili.

Přívod elektřiny

Všechny oslovené firmy se shodli na tom, že potřebují jistič alespoň 32C nebo 40B a samozřejmě tři fáze. Protože standardně máme 3×25 A, museli jsme si na ČEZ domluvit dočasné zvýšení. Stačí zavolat na informační linku a požádat o dočasné zvýšení. Oni žádost prověří a během cca týdne vám dají vědět, jestli je možné žádosti vyhovět. Pokud ano, je pak na vás, abyste si sehnali elektrikáře, který vám jistič vymění. Před uplynutím dohodnuté lhůty je nutné zase zapojit zpět původní jistič, protože pracovníci ČEZu si to přijedou zkontrolovat a nasadit znovu plombu, kterou musíte při výměně utrhnout.

Nezapomeňte, že tento větší jistič musí být na všech prvcích po cestě. Nám se totiž stalo, že jsme si vyměnili hlavní jistič, ale zapomněli jsme na 3f jistič ve stavebním rozvaděči, který byl 32A. Tudíž jsme museli ještě dodatečně tento jistič přemostit (prakticky odpojit).

Nákres elekroinstalačních krabic

Vzhledem k tomu, že jsme dodatečně zjistili, že nám omítkaři zaomítli několik krabiček, doporučuji si nafotit veškeré zdi v domě. Tohle jsme sice udělali, ale ještě by bylo dobré omítkařům na papír zakreslit všechny krabičky v domě, ať podklady mají i oni a ne jen vy na fotkách v počítači. Bude to celkem pracné, ale určitě se to vyplatí. Přítel na několik zaomítnutých krabiček přišel již během realizace, ale bohužel jsme dodatečně narazili ještě na další.

Zakrytí pohledových prvků

Omítkáři si okna a dveře zalepují sami fólií, aby je nezašpinili. Tento úkon již automaticky dávají do cenových nabídek. Nicméně je teoreticky možné, že se s nimi domluvíte, že si to uděláte sami. Ale nevím, zda na to přistoupí, to je otázkou.

V každém případě se na to používají speciální začišťovací okenní profily takzvané APU lišty, které částečně zůstanou pod omítkou a zbylou část, která se po dokončení odstraní se nalepí igelit, který překryje okna.

Postřehy s názory na závěr

Někteří omítkáři nám řekli, že si máme něčím zaplnit zapadlé prostory a větší otvory, abychom ušetřili. V našem případě se jednalo o betonové překlady, které byly odskočené, či vzniklé otvory po usazení kanalizačních trubek. Ale to jsme neudělali, neboť vybraná firma to po nás nechtěla a také jsme se chtěli vyvarovat tomu, že by se omítky časem začaly z nějakého důvodu odlupovat. Při reklamaci by to pak dle českých praktik svedli na námi špatně připravený povrch. Takhle ale nic nemůžou, protože všude si aplikovali jen svůj materiál.

Praktiky realizačních firem

Bohužel se setkáte s tím, že firmy vám nenacení realizaci omítek dle skutečně provedených m2, neboť si započítají i plochu oken a dveří, kde logicky žádné omítky aplikovat nebudou. Odůvodňují to tím, že v oblasti stavebních otvorů mají stejně více práce.

Přepočítejte si plochu pro aplikaci omítek.

Nicméně tento přístup by byl v některých případech (i v našem) velmi nespravedlivý. Nevím, jak je to u jiných firem, ale společnost BJ-STAV Bohemia odečítá otvory s plochou nad 2,5 m2, což v našem případě splňují 3 otvory a ostatní o kousek ne. V celkové hodnotě se ale jedná o skoro 20 m2. Ale v cenové nabídce to stejně nezohlednili, takže si to pohlídejte, pokud tento odečet firmy v podmínkách mají uvedený. Firmy vám to v cenové nabídce pravděpodobně automaticky neodečtou.

S tím souvisí také nutnost si přepočítat m2 plochy. Lidé nejsou roboti a může se vám stát, že odsouhlasíte cenovou nabídku na m2, které ve vašem domě skutečně nemáte. Takže stojí za to si zopakovat matematiku. Povrch kvádru se spočítá takto:

S=2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)

kde a, b, c jsou délka, šířka a výška místnosti. Pokud si ale nechcete lámat hlavu, můžete využít kalkulačku na povrch kvádru.

Průběh realizace strojních omítek

Společnost BJ-STAV Bohemia s.r.o. si večer v pondělí 18. září 2017 navezla nářadí s materiálem na stavbu, nanosila si jej do budovy a usadila nám IBC kontejner před domem, abychom si jej napustili. Zároveň jsme jim předali klíče od stavby a ještě s nimi dům prošli.

Další den ráno již započaly přípravy na realizaci omítek. Dva řemeslníci zafóliovali pohledové prvky a udělali si další přípravy na aplikaci omítek. Večer nám prezentovali, co bude potřeba udělat, abychom jim to odsouhlasili.

V našem případě se jednalo o řešení dvou křivých vnitřních zdí a jeden odskočený překlad. Znamenalo to odsouhlasit tlustší vrstvu omítky. Plus bylo zapotřebí našimi vlastními silami odsekat část vyteklého betonu u stropu a odřezat několik cihel, které vyčnívaly.

Následující den již opravdu začali pracovat na omítkách. Obývací pokoj měli hotový během dvou dnů, a to stejné platí pro ložnici a druhý pokoj. Celkově realizace omítek v našem rodinném domě trvala přesně 10 pracovních dní. S tím, že první den pracovníci jen naváželi materiál a chystali vybavení a druhý den probíhaly přípravné práce jako instalace rohových profilů, APU lišt, zalepení oken apod. Poslední den byl věnovaný jen odvozu zbylého materiálu a strojů. A předposlední den strávili závěrečnými pracemi a úklidem. Plocha pro omítání byla 105 metrů čtverečních stropů a cca 300 metrů čtverečních zdí.

Předání stavby po realizaci omítek

Po každé realizaci prací na stavbě je nutné si domluvit předání s dodavatelem a provést finální prohlídku. Předejdete tím problémům, že někde něco neudělali, jak měli, na něco zapomněli apod.

U omítek se zaměřte na to, že všude omítky udělali ve všech místech tak, jak jste se domlouvali, včetně potřebné přípravy na jiné povrchy jako dlažba, stěrka apod.

Důležité je také zkontrolovat, že nezůstaly pod omítkou některé elektroinstalační krabice. To se stalo i u nás. S tím souvisí i to, že elektroinstalace byste si měli důkladně nafotit před tím, než je schováte pod omítku. Díky tomu jsme našli několik krabic, které byly schované pod omítkou.

Dejte si pozor, abyste neměli některé elektroinstalační krabice schované pod omítkou.

Jako poslední, na co jsme se zaměřili, byly detaily kolem chrániček s rozvody elektřiny v podlaze. Tyto chráničky totiž nechaly zbytečně moc trčet, takže by byly až nad úroveň finální podlahy. Proto jsem jim řekl, aby je více schovali pod omítku.

Útrapy při hledání dodavatele

Když jsme firmy poptávali, některé nám napsali cenu za 1 m2 a jiné se nejdříve chtěli podívat na stavbu.

Firmy nabízející omítky mívají nějaký limit velikosti otvoru, který se nezapočítává do ceny omítek. Běžná okna vám budou pravděpodobně počítat do omítek, protože s tím mají víc práce (APU lišty, rohové profily, špalety), ale velká francouzská okna by vám měli z ceny odečíst.

Jakmile jsme se rozhodli pro jednu firmu, přítel telefonicky odsouhlasil cenovou nabídku. Tohle ale nikdy nedělejte! Zároveň se domluvili na tom, že jim stačí dát vědět 14 dní před plánovanou realizací omítek.

Nikdy nesmíte nic odsouhlasit po telefonu.

Poté jsme si v klidu pokračovali ve stavebních pracích. Až jsme věděli, kdy zhruba bude prostor pro omítky, volali jsme vybrané firmě. A ejhle. Odezva byla taková, že jsou naprosto vytížení, že s námi nepočítali, že jsme jim neodsouhlasili nabídku atd. Bohužel si nenahráváme telefonáty, takže jsme jim to neměli jak dokázat. Takže tady vidíte důvod, proč nikdy nic neodsouhlasit po telefonu. Já to z praxe ze stavební společnosti vím, ale přítel bohužel počítal s korektností českých firem.

Přítel se tedy vrhl do hledání jiné firmy, ale neúspěšně. Všechny kvalitní společnosti měly volné termíny až za několik měsíců, a to ještě v těch lepších případech. Jeden majitel firmy příteli dokonce sdělil, i přesto, že působí s mnoha týmy po celé republice, že má reálně volné termíny až za rok. Dodal k tomu, že jsme si vybrali hodně špatnou dobu, neboť ceny omítek při takové obří poptávce, kterou ještě nikdy nezažil, astronomicky stouply.

Takže v tuto chvíli jednoznačně poznáte kvalitní a nekvalitní firmy – kvalitní omítkaři nemají čas. Nezbylo nám nic jiného než se domluvit na pozdějším termínu s původně vybranou firmou.

Zkušenosti se společností BJ-STAV Bohemia

Výše zmíněné útrapy byly nepříjemné, ale dalo se jim předejít. Zároveň od solidní firmy očekávám, že se to nestane. Také se mi nelíbilo nevhodné chování zástupce firmy, který měl řemeslníky na starosti. Naštěstí jsem s ním v podstatě nic řešit nemusela, protože jinak bych ho musela zašlapat do země. Neustále se vyjadřoval k věcem, které se ho ani jejich práce vůbec netýkaly atd. K tomu všemu vše zakládal na absolutních nesmyslech, které samozřejmě laik nedokáže odhalit. Ale já jsem pracovala ve stavební firmě, takže vím, jak všechno chodí v české džungli zvané stavebnictví.

Jako další mínus hodnotím skutečnost, že řemeslníci byli z Ukrajiny, takže jsme se s nimi těžko domlouvali, neboť znalost češtiny nebyla úplně ideální. Na druhou stranu byli velice milí a pracovití. Každý den pracovali od rána až do pozdních večerních hodin včetně soboty.

Pozitivně vnímáme, že si na stavbu dovezli IBC kontejner na vodu, neboť jiné firmy nám řekly, že si to máme zařídit na vlastní pěst.

Výsledná práce ale vypadá opravdu dobře, což je asi nejdůležitější. Otázkou ještě samozřejmě je, zda se časem omítka nezačne odlupovat nebo něco podobného.

Také měli za úkol připravit podklad pod dlažbu a betonovou stěrku. Avšak před jejich realizací jsme změnili plány i dodavatele. Ten chtěl podklad připravit jinak, takže jejich práce přišla vniveč.

Zálohu ve výši 115 000 Kč jsme platili den po navezení materiálu a nářadí na stavbu. S doplatkem se ozvali snad až za měsíc a silo z pozemku zmizelo také až po několika týdnech.

Ještě se nám nelíbí, že nám tu po nich zůstalo spoustu odpadu. Ano, za odvoz stavebního odpadu jsme jim neplatili, ale nechali nám tu všude možně i komunální odpad, včetně rozbité varné konvice. Komunální odpad si ale nakonec po našem namítání odvezli ve chvíli, kdy byli opravovat naše reklamace.

K tomu nám uprostřed jedné místnosti zanechali velkou kopku sypkého omítkového materiálu. Těžko jsme hledali nádobu, do které materiál přemístíme a odstraníme ze stavby, neboť nám tam překážel při dalších pracích.

Na druhou stranu na naše reklamace se vrhli za velmi krátkou dobu. Reklamovali jsme zasádrované krabičky, pokapané zdi sádrou, chlupy v omítce, detaily u podlahy, které by mohly trčet nad finální podlahovou krytinu a zanechání komunálního odpadu na stavbě.

Nicméně s provedením oprav nejsem vůbec spokojená. Při opravách byl na stavbě přítomný přítel a ten říkal, že mokré to vypadalo krásně, ale když jsme tam přijeli po pár dnech, málem jsem se zhroutila. Normálně bych řekla, že takhle odfláknutou práci jsem dlouho neviděla, ale bohužel je to už druhý případ z krátké doby.

Technik ještě příteli při těch opravách tvrdil, že malíři si to stejně ještě připravují před malbou, ale s takovými řečmi takové řemeslníky pošlete někam! Ano, malíři si to připraví, ale naúčtují si za to vícenáklady nebo se s tím budete zdržovat vy sami! Takže v prvním případě budete platit dvakrát za to, za což jste už zaplatili evidentně nekvalitní firmě. Jsem z toho úplně rozčarovaná.

K tomu musím ještě dodat to, že nám nechtěli odečíst okna nad 2,5 m, i když to mají v podmínkách. Tvrdili, že nadspotřeba materiálu byla vyšší, takže by nás to vyšlo ještě hůř.

Mimo to nám tvrdili, že ví, co dělají s našimi stavebními pouzdry bez zárubní, ale evidentně ne. Při dokončovacích pracích jsme se pořádně nadřeli, abychom jejich pochybení dotáhli do dokonalosti. Omítka totiž přesahovala přes hliníkové rámy, což je samozřejmě špatně a těžko se to opravuje.

Pokud bychom ještě někdy sháněli omítkáře, tak BJ-STAV Bohemia to nebude.

Problémy s plísní

Vzhledem k tomu, že omítky i lití podlah se odehrálo brzy po sobě a ještě v nepříliš vhodném ročním období, museli jsme bojovat i s plísní. Naštěstí jsme si jí všimli zavčas a k jejímu odstranění nám postačil tea tree oil. Ten jsme zředěný s vodou na zárodky plísně nastříkali rozprašovačem.

Takže vřele doporučuji si na tohle dát pozor, protože to není příjemná záležitost. Osobně jsem se velmi polekala a bála se, že se jí již nezbavíme, neboť v mém pokoji u rodičů v paneláku s plísní bojujeme několik let neúspěšně.