Jak nakládat s odpady ze stavby

Stavba bohužel není jen o budování, ale také tvorbě odpadu. Vzhledem k mému vztahu k životnímu prostředí a odporu ke konzumnímu životu, se snažím dopady stavby na životní prostředí eliminovat.

Teď už ale vím, že stavbou klasického rodinného domu z běžně používaných a dostupných materiálů toho není možné plně dosáhnout.

Odpady a stavební úřady

Doufám, že nikoho ani ve snu nenapadne odpady odvést někam do lesa! I když budete mít štěstí a nikdo vás nepráskne, můžete tvrdě narazit při kolaudaci domu (oznámení o užívání stavby). Důvodem je povinnost předkládat stavebním úřadům doklady o likvidaci odpadů. Tuto povinnost ovšem ne vždy úředníci vyžadují, ale určitě bych se na to nespoléhala.

Ke kolaudaci je nutné předložit doklady o likvidaci odpadů.

Od 1. ledna 2018 byl sice zrušen institut kolaudace, což s sebou přináší řadu problémů. A to jak z pohledu hypoték, ke kterým banky vyžadují kolaudační souhlas, který po novu již nedostanete, tak z pohledu postupu stavebních úřadů, které zatím neví, co a jak. To ale neznamená, že všechny dříve potřebné dokumenty teď mít nemusíte, ba naopak. Je otázkou, zda je po vás někdo někdy bude chtít, ale určitě bych si s tím nezahrávala. Nám stavební úřad sdělil, že kolaudační prohlídka normálně proběhne, neboť dům byl povolen za starých podmínek.

Jak jsme tedy odpady řešili my?

V první řadě je nutné vytřídit vše, co je možné recyklovat nebo ještě využít. Stavební odpady ve většině případů patří do sběrného dvora a nikam jinam, ale podrobnosti si přečtěte níže.

Plastový odpad

I když se to nezdá, plastového odpadu na stavbě vyprodukujete mraky, neboť se jedná o obalový materiál snad veškerého zboží. Na druhou stranu se ho velmi jednoduše zbavíte odložením do žlutých kontejnerů na plasty. Mimo to sem odložíte také PET lahve, kelímky od jogurtů, pomazánek atd., neboť i toho na stavbě spotřebujete poměrně mnoho, a to i v případě, že se budete jako my snažit o eliminaci.

Pro představu jen igelity z cihel jsme zaplnili několik žlutých popelnic na plasty.

Způsoby eliminace plastového odpadu

Materiál bohužel bez obalu nekoupíte, ale můžete se alespoň snažit o co nejnižší spotřebu materiálu, a to také tím, že toho co nejméně pokazíte nebo rozbijete. Pití v PET lahvích můžete nahradit nádobou (soudkem) s větším objemem na domácí limonády.

Kovy

Další recyklovatelnou surovinou jsou kovy, které na stavbě vznikají ze stavebních prací i stravování. Ty můžete odložit v popelnici na kovy, sběrném dvoře nebo ve sběrně druhotných surovin, kde za ně ještě můžete dostat nějaké drobné.

Ale pozor, pokud chcete za svůj odpad získat peníze, dopředu si ověřte, zda vámi vybraná výkupna nemá požadavek na minimální množství kovového odpadu.

Mne se to bohužel stalo ve sběrně PHB KOVO. Nepříjemným personálem mi bylo nevybíravým způsobem sděleno, že peníze vyplácejí až od 50 kg.

Na základě této zkušenosti jsem kontaktovala jinou sběrnu, konkrétně Celia-cz, abych zjistila, jak to funguje u ní. Zde mi ochotný personál obratem na úrovni odpověděl, že žádný požadavek na minimální množství nemají s dodatkem, že by snad mohli být omezeni jen váhou, která by nemusela suroviny do dvou kil zvážit. Dále nepočítejte s tím, že vám dají peníze v hotovosti, neboť to zákon neumožňuje. Odměny za kov sběrny musí vyplácet na bankovní účet.

Do kovů patří plechovky od potravin, hliníková víčka od potravin (např. jogurtů), rozbité šrouby, hřebíky, závitové tyče a jiné kovové prvky.

Ale pozor, nesmíte sem vhodit plechovky od barev a jiných chemikálií! Tyto kovové obaly bohužel patří do nebezpečného odpadu a jediným místem, kde je můžete odložit, jsou sběrné dvory.

Portál Samosebou.cz nedávno zveřejnil (leden 2020), že i prázdné obaly od deodorantů, laků apod. lze vhodit do kontejneru na kovy. Je ale důležité, aby na obalu byl recyklační symbol – trojúhelník tvořený šipkami a v něm číslo 40 (Fe) nebo 41 (ALU).

Papír

Papíru se vám asi příliš mnoho nashromáždit nepodaří, neboť pro recyklaci nesmí být mokrý ani umaštěný či jinak znečištěný. Přesto se setkáte s nějakými návody, dodacími listy či štítky a především krabicemi, které jednoduše odložíte do modrých kontejnerů na papír. Nicméně vás musím upozornit, že je před vhozením do těchto popelnic musíte rozložit, aby zabraly co nejméně místa. Pokud jsou větší než kontejner, pak je musíte nařezat.

Mnohdy se setkávám s tím, že koše na papír jsou plné ubrousků a papírových kapesníků, což je obrovská chyba! Tento odpad patří do popelnice na směsný odpad.

Do kontejneru na papír nepatří kapesníky ani ubrousky!

Cihly

Celé nepoškozené cihly, které stavebniny, od kterých jste je koupili, vedou skladem, můžete ve většině případů po předložení faktury vrátit a získáte tak své peníze zpátky. Problém je ovšem u cihel, které stavebniny skladem nevedou. Ty se můžete pokusit prodat přes inzertní portály či zavést do stavebního bazaru.

Nepoškozené cihly můžete stavebninám vrátit zpátky, pokud je mají trvale skladem.

Velké kusy cihel můžete použít jako základ skalky nebo v případech, kdy budete dorovnávat pozemek. Menší kousky a cihelný prach se vám zase budou hodit pro podsyp příjezdové cesty, dočasné cestičky k domu, ať nechodíte po blátě, nebo pod parkovací stání.

V případě, že pro ně nenajdete využití, nezbude vám nic jiného než odpad odvést do sběrného dvora. Některé sběrné dvory vám i tento odpad odeberou zdarma, pokud spadáte do působnosti obce provozujícího daný sběrný dvůr, řádně platíte poplatky za likvidaci odpadu a zároveň nepřekročíte povolený limit. Sběrné dvory totiž většinou mají limity pro uložení daného odpadu na 1 osobu/den či jiné časové období.

My se cihel budeme zbavovat pravděpodobně přistavěním kontejneru, takže poté sem doplním naši zkušenost.

Polystyren

Při hledání informací o stavebních odpadech jsem narazila na jednu zásadní věc, kterou jsem do té doby nevěděla. Polystyren určený pro stavebnictví jako tepelná izolace (dále stavební polystyren) je jiný než ten, který naleznete v krabicích od elektroniky (dále obalový polystyren), proto se s ním musí nakládat zcela odlišně.

S recyklací stavebního polystyrenu je to velmi složité, neboť obsahuje chemikálie, které zpomalují jeho hoření. Obecně ale platí, že jakýkoliv polystyren nesmíte vhodit do kontejneru s komunálním (směsným) odpadem, neboť vám za to hrozí pokuta. Se stavebním polystyrenem se musíte vydat do sběrného dvora.

Máme 2 typy polystyrenů – stavební a obalový.

Ale jak je to tedy s obalovým polystyrenem, se kterým se setkáte při nákupu vybavení? Ten můžete odložit do žlutých kontejnerů na plast, pokud na nich není vysloveně napsáno, že tam nepatří. Nechci nabádat k nekalostem, ale zákaz bych v dnešní době asi ignorovala, neboť v Olomouci to bylo dříve zakázáno, o čemž informovaly štítky na popelnicích, jenže dnes již obalový polystyren můžeme házet do žlutých kontejnerů (vycházím z toho, že na nových popelnicích zákaz není), ale na starých popelnicích ty štítky zůstaly.

Polystyren nesmíte vhodit do komunálního odpadu.

Nicméně my jsme stavební polystyren vyřešili naprosto odlišným způsobem, za který jsem od přítele na začátku schytala několik úšklebků. Ale já se držím hesla „Co nevyužiješ alternativním způsobem ty, mohou využít ostatní.“. Kusy polystyrenu jsem uspořádala do komínků dle jejich velikostí (většinou vám zůstanou stejné kusy), nafotila je a dala na inzertní portály za odvoz. A ejhle. Ozvali se mi lidé, kterým se polystyren hodil. Takže tímto krokem jsem eliminovala dopad na životní prostředí, protože jsem našla lidi, kteří jsou schopni jej dále využít.

Zbylé kousíčky stavebního polystyrenu jsme odvezli do sběrného dvora.

Beton

Při betonování vám pravděpodobně zbude beton, takže je dobré si dopředu rozmyslet, co s tímto zbytkem uděláte. Domíchávač si jej sice může odvést zpátky do betonárky, ale za to zaplatíte poplatek, takže jej můžete použít na vybetonování sloupků na plot, vytvoření květináčů atd. nebo jej poskytnout sousedovi tak jako my. Soused v době našeho betonování zrovna stavěl zdi ze ztraceného bednění, takže mu beton přišel vhod.

Pokud pro něj žádné využití nenaleznete, musíte jej odvést do sběrného dvora nebo si objednat odbornou firmu na likvidaci, která vám odveze veškerý stavební odpad v kontejneru.

Nebezpečný odpad

Na stavbě budete manipulovat i s odpadem z kategorie nebezpečný. Jím jsou například plné i prázné montážní pěny, spreje, obaly od různých barev, chemikálií atd. Takže ani prázdné obaly z této kategorie nesmíte vhazovat do klasické popelnice či kontejneru na kovy atd.

Poznáte to jednoduše, neboť na sobě mají symbol přeškrtnuté popelnice, ohně, vykřičníku nebo lebky. Tento odpad musíte odevzdat do sběrného dvora. Pokud jste občanem obce provozujícího sběrný dvůr, nemělo by vás to stát ani korunu, neboť to sběrné dvory přijímají zdarma.

Trámy a dřevěné podlahy

Tohle při výstavbě nového rodinného domu určitě nevyužijete, ale při rekonstrukci možná ano. Při hledání dřeva pro moje velkolepé plány s výrobou nábytku jsem narazila na web, který provozuje firma, jež odkupuje staré trámy a dřevěné podlahy. A nemusíte se s tím ani nijak zatěžovat, neboť demontáž si zařídí sama.

Z toho mi plyne ponaučení, které jsem zmiňovala již výše. Pokuste se starým věcem najít využití. Zabere to více času, ale příroda si to zaslouží.

Ostatní stavební odpad

Na internetu jsem nalezla tisíce článků o tom, že stavební odpad je plně recyklovatelný. Vždy se autoři samozřejmě zmiňovali o suti, betonu, ale i potrubí, zbytcích elektroinstalace a jiných materiálech z dalších prací. Ale už nikde jsem nenašla odpověď, kam tyto odpady odvést, aby byly opravdu recyklovány. Proto jsem položila několik dotazů přímo společnosti EKO-KOM. Ptala jsem se především na odřezky hydroizolace, tj. asfaltových pásů, odřezky montážní pěny, kusy minerální vaty, zbytky vodovodního a kanalizačního potrubí.

Odpověděli mi, že tohle všechno patří pouze do sběrného dvora, kde bude následně provedeno roztřídění a recyklace. Když jsem jim zmínila moji zkušenost, že ve sběrném dvoře vše nahází do jednoho velkého kontejneru, ujistili mne, že někde z kapacitních důvodů k tomuto dochází, ale následně se odpad dále třídí. Takže budu doufat, že to takhle opravdu je.

Takže z tohoto vyplývá, že všechen stavební odpad patří do sběrného dvora, kde by si s ním už měli poradit. Ale ještě lepší bude, když pro něj najdete nějaké využití, buď ke stejnému či jinému účelu nebo jej v tom lepším případě nevyprodukujete.

Jak probíhala návštěva sběrného dvora

Na pozemku jsme naložili osobní automobil Mazda 626 až po strop a zajeli do nejbližšího sběrného dvora. Zde nám paní oznámila, že naše obec nespadá pod jejich působnost, přesto nám odpad odebrala. Zeptala se, co všechno tam máme a odhadla odpad na cca 50 kg. Měli jsme tam stavební odpad i tříděný (plasty, kovy). Vše jsme vyložili na určené místo, zaplatili 85 Kč, obdrželi jsme potvrzení a odjeli. Potvrzení o likvidaci odpadů je velmi důležité, takže si ho pečlivě uschovejte!

Doklady o likvidaci odpadů si schovávejte.

Když jsme v naší rodné Olomouci před pár lety navštívili sběrný dvůr s vozíkem plným starých oken, chtěl po nás personál jen občanský průkaz, neboť jsme občané Olomouce a řádně zde platíme poplatky za odpad.

Kam s dalšími typu odpadů z domácnosti

Vzhledem k tomu, že oblast odpadového hospodářství je mi velice blízká, nasměruji vás cestou správného odkládání dalších odpadů, s kterými se určitě někdy setkáte.

Možná si poté řeknete, že spoustu věcí vlastně správně nemůžete hodit do směsného odpadu, ale zvyknete si na to. Stačí si jen vyhradit nějaké místo, kde odpady budete shromažďovat a ve vhodnou chvíli je všechny odvezete naráz do sběrného dvora. Přiznejme si, že stejně všude jezdíte autem, takže naplánovat si cestu do sběrného dvora nebude takový problém.

Nápojové kartony

Tento typ odpadu má na mnoha místech v republice vlastní oranžový kontejner, ale někde se nápojové kartony hází do žlutých popelnic na plasty, proto opět apeluji na to, abyste si pečlivě četli informace uvedené na nádobách.

Mnoho lidí z mne nepochopitelného hlediska špatně vyhodnocuje tento typ odpadu. Nápojové kartony jsou nádoby od mléka, smetany, džusů, takzvaných krabicových vín apod., které mají svrchní část obalu z papíru a uvnitř je velmi často hliník. Píši velmi často, neboť například u balení smetany tam nebývá. Často se setkávám s tím, že lidé do této popelnice vhazují klasické lepenkové krabice, což je špatně, ty patří do nádoby na papír. Možná by se dalo říct, že se jedná o kartony, ve kterých původně byla nějaká tekutina.

Sklo

Sklo rozlišujeme na čiré a barevné. Čirým je myšleno průhledné sklo bez zabarvení, barevným veškeré ostatní. Nádoby na sklo z tohoto důvodu bývají dvojí. V Olomouci jsou nádoby na sklo zelené, jinde bývají i bílé.

Pokud je to možné, dodržujte rozdělení na čiré a barevné sklo, neboť z barevného skla se již nedá vyrobit čiré. Takže pokud do nádoby na barevné sklo vhodíte čiré, vyrobí se z něj barevné sklo, které má omezené možnosti využití.

Oleje a tuky z domácnosti

Oleje a tuky používané v kuchyni se nesmí nalévat do kanalizace. Pokud to děláte, okamžitě s tím přestaňte, neboť ničíte přírodu, kanalizaci a také svoje potrubí v domě. Oleje se musí slévat do PET lahví a odkládat ve sběrných dvorech nebo do kontejnerů k tomu určených. Tyto kontejnery jsem ale zatím viděla jen u nás v Olomouci.

Elektroodpad

Všechny vysloužilé elektrospotřebiče se musí odkládat do kontejnerů k tomu určených nebo do sběrného dvora. Některé firmy nabízejí službu, že když si u nich koupíte nějaký spotřebič, tak ten starý odvezou a zlikvidují. U mého přítele pravidelně vídávám letáček od dobrovolných hasičů, kteří v předem určený den pořádají zdarma svoz starých elektrospotřebičů. Další možností odložení vysloužilého spotřebiče jsou takzvané sběrové soboty, kdy obce na určitá místa připraví kontejnery, kde si pracovníci technických služeb odpady přebíhají.

Aby toho nebylo málo, v inzertních novinách jsem narazila na inzeráty, kde nějaký pán poptával vysloužilé spotřebiče, které si zdarma odveze. K tomu všemu existuje projekt Buď líný od společnosti REMA Systém, kde si můžeme odvoz elektrospotřebičů, DVD, CD, baterií či tonerů zdarma objednat. Jedinou podmínkou je nashromáždit alespoň 20 kg tohoto odpadu.

Baterie

Baterie se dnes již dají odevzdat snad ve všech supermarketech a prodejnách s elektrem. Nemálo větších firem má nádoby také ve svých prostorách. Ale u nás v Olomouci se dají vložit i do kontejneru na elektroodpad, kde mají svoji speciální přihrádku.

Bioodpad

Pokud nemáte svůj kompost, jste odkázáni na obecní kontejner. V Olomouci se po rodinných domech, jejichž majitelé vyfasovali hnědé popelnice na biodpad, dočkali i obyvatelé sídlišť, kterým hnědé kontejnery byly přistavěny ke stanovištím s dalším tříděným odpadem. A nebudete tomu věřit, ale bioodpadu domácnosti vyprodukují mraky, takže jsem o tento kontejner jakožto obyvatelka sídliště žádala hned v první vlně, kdy tento pilotní projekt v Olomouci odstartoval.

Pokud nemáte možnost bioodpad odložit těmito dvěma způsoby, musíte bohužel využít klasický kontejner nebo zkusit najít kompostárnu v okolí. Jen je důležité zbytky z kuchyně do kontejnerů házet bez jakéhokoliv obalu! Také sem nepatří tekutá jídla ani těla zvířat. My jsme si na bioodpad vyhradili kyblík k poklopem, který nám stojí na balkóně a ani v létě s ním není problém. Jediný problém, který máme, je, že jej nestíháme vynášet 🙂

Léky

Mnozí to neví, ale prošlé či nespotřebované prášky i mastičky musíte vracet zpátky do lékárny, kde jsou povinni si je převzít. Zatím jsem se nesetkala s negativní odezvou od lékárníků, takže se nemusíte ničeho bát. Já jsem totiž z toho byla prvně nesvá, co mi na to řeknou. Ostatně tento pokyn, že léky máte vracet do lékáren, je uveden přímo v příbalových letáčcích i na krabičkách.

Léky nesmíte vhodit do žádného kontejneru!

Tonery a cartridge

Tohoto typu odpadů z tiskáren se zbavuji do kontejnerů k tomu určených, odesláním výrobci na jeho náklady (tuto službu poskytuje například společnost HP) nebo odevzdáním ve sběrném dvoře. Nádoby na tento typ odpadu jsem nalezla na Univerzitě Palackého v Olomouci na Přírodovědecké fakultě ve vestibulu. Pokud si objednáte odvoz elektroodpadu v rámci výše zmíněného projektu Buď líný, pak je můžete k této zásilce přibalit. Rozdíl mezi tonerem a cartridge je jediný. Toner obsahuje sypký prášek a používá se v laserových tiskárnách, zatímco cartridge patří do inkoustových tiskáren a je naplněna tekutinou.

Zdroje světla

Úsporné zářivky, LEDky i klasické žárovky jsem byla zvyklá odnášet do sběrného dvora. Nicméně naposledy mi pracovník sběrného dvora oznámil, že klasickou žárovku mám házet do komunálního odpadu. To ale neplatí pro úsporné zářivky a další zdroje světla, které musíte odevzdat ve sběrném dvoře nebo do nádob společnosti Ekolamp, které bývají umístěny v supermarketech. Tyto zdroje totiž obsahují nebezpečné látky.

Textil

Nejrychlejším řešením je odložení starého textilu do kontejnerů na textil. Ty bývají dvojího druhu dle vlastníka – nádoby střediska SOS či jiné neziskové organizace a soukromých společností jako například TextilEco a.s. (bílé kontejnery) či POTEX s.r.o (oranžové kontejnery).  V prvním případě dáváte vysloužilé oblečení charitě, v dalších případech soukromým společnostem, které část svého výdělku z prodeje těchto věcí v second handech a recyklace věnují na dobročinné účely, v prvním případě nadaci SOVA, zatímco POTEX podporuje vícero dobročinných aktivit. Někteří lidé jsou z tohoto obchodního modelu pohoršeni, ale já jsem ráda, že někdo našel business tam, kde by jej ostatní nehledali, a ještě přitom pomáhají okolí.

Rozdíl ve výše uvedených nádobách je markantní, neboť do nádob neziskových organizací můžete házet jen dále nositelné oblečení, zatímco do kontejnerů soukromých společností nositelný i recyklovatelný textil, včetně dalších věcí jako je bytový textil, hračky, kabelky, batohy, tašky, boty aj. Vše ale musí být čisté a suché a v případě netextilních věcí by to mělo být nepoškozené.

Pracovník společnosti TextilEco mi sdělil, že do jejich kontejnerů by se primárně měly vhazovat dále využitelné věci. Nicméně s většími kousky textilu by si měli být schopni poradit v rámci recyklace. To znamená, že byste sem neměli vhazovat malé ústřižky látek, neboť by se těžko zpracovávaly v systému recyklace. A stejně by pravděpodobně byly vyhodnoceny jako nerecyklovatelné a skončily by na skládce, případně ve spalovně. Z toho vyplývá, že pokud vám doma bude přebývat oblečení či bytový textil s vadami (díry, fleky), které zapříčiní nemožnost dalšího použití, je možné je sem vhodit, neboť budou recyklovány.

Zatímco podle webových stránek společnosti POTEX soudím, že do jejich kontejnerů lze odložit i malé čisté kousky textilu, neboť zde mají uvedeno, že do nich můžeme odkládat i čisté ponožky a spodní prádlo. Zároveň na stránce, která se věnuje vysvětlení na co je textil použit, uvádějí právě i ponožky.

Dále jsem narazila na červené kontejnery s nápisem Textileco, které ale provozuje firma CORETEX CZ SE. Nevím, co si o tom mám myslet, neboť tu vidím snahu o záměnu s výše uvedenou společností TextilEco a.s.

Starý textil můžete odevzdat také u prodejny IKEA na Zličíně. Jestli jsou i u ostatních prodejen IKEA, bohužel nevím.

Odložení textilu s finanční odměnou

Textil v dobrém stavu se dá prodat například na Vinted.cz nebo také dobře fungují skupiny na sociální síti Facebook. Ale je to časově náročné.

Staré oblečení můžete odevzdat za odměnu také v H&M.

Nejsnadnějším zpeněžením starých kousků oblečení je odnos do obchodního řetězce H&M či Marks & Spencer. Abych mohla poskytnout relevantní informace, osobně jsem navštívila H&M v Olomouci s taškou starého oblečení jiných značek. Box na starý textil jsem nalezla u pokladen a bylo na něm napsáno, že si u pokladny mám za svou tašku vyzvednout voucher. Když jsem se ptala pracovnice, jak to funguje, moc zkušeností s tím neměla. Nicméně mi potvrdila, že se nemusí jednat o oblečení značky H&M. Vzhledem k tomu, že nevěděla, kde vouchery najde, ochotně zavolala manažerce, která obratem přišla a z pokladny mi za mou tašku oblečení, kterou jsem do boxu vhodila, vytáhla 1 voucher v hodnotě 30 Kč s platností 1 roku. Voucher lze uplatnit při nákupu nad 300 Kč, nevztahuje se na dárkové karty a designerskou kolekci. Mimo to lze uplatnit 1 voucher na 1 nákup. I tak se ale jedná o super nabídku.

Informace ke zpětnému odběru starého textilu jsem si zjišťovala také v obchodech Marks & Spencer, kde vám za vaši tašku starého oblečení věnují voucher v hodnotě 150 Kč, které se vám odečtou při nákupu nad 1 000 Kč. Černooranžový box hledejte u pokladen, ale pečlivě, neboť já jsem jej málem přehlédla, jelikož byl hodně zastrčený.

Když tedy budete mít přehršel starého oblečení, dejte ho do tašek, odneste do H&M či Marks & Spencer a za každou tašku obdržíte voucher.

Pneumatiky

Dříve bylo možné odevzdat vysloužilé pneumatiky pouze ve sběrném dvoře za poplatek nebo prodejci při nákupu nového obutí. Nicméně v roce 2016 byla založena organizace ELTMA, která zaštiťuje možnost bezplatného odevzdání pneumatik na tisíci místech v České republice bez podmínky nákupu nových pneumatik. Takže od teď už prosím žádné pneumatiky v příkopech, lesích apod.! Nejbližší sběrné místo si můžete vyhledat na oficiálních stránkách neziskové organizace ELTMA, kterou založili samotní výrobci pneumatik.

Objemný odpad

Velmi často se u popelnic setkávám s objemným odpadem – pohovky, skříně, židle, dveře, stoly, křesla atd. Nic z tohoto sem ovšem nepatří. Objemný odpad je nutné odvést do sběrného dvora nebo si počkat, až vám obec do blízkosti bydliště přistaví kontejner, do kterého tohle všechno hodíte.

Platí zde jednoduché pravidlo „Vše, co se nevejde do kontejneru nebo ho zásadním způsobem zaplní, patří do sběrného dvora.“ A já jsem také zastáncem toho, že je lepší zkusit použitelné věci někomu darovat za odvoz, ať se ještě využijí.

Jednou jsem dokonce na stanovišti popelnic narazila na historickou motorku JAWA, kterou by si jistě nějaký sběratel koupil, ale majitel byl asi velice líný.

Možná se ptáte, jestli jsem se jí ujala. I když jsem měla obrovskou touhu si ji vzít, neměla jsem na to odvahu, neboť jsem nechápala, jak se takové krásky mohl někdo takovým způsobem zbavit. Evidentně tohle dilema zažívalo vícero lidí, neboť trvalo, než si našla nového majitele. Ale s tímto souvisí ještě právní záležitost, o které mnoho lidí neví. Ke všemu, co odložíte do kontejnerů nebo do jejich vytyčeného okolí, ztrácíte vlastnická práva, která přechází na svozovou firmu či obec podle toho, kdo s odpady hospodaří.

Skartovaný papír

Skartovaný papír patří do kontejneru na papír.

Sběratelské či jinak zajímavé věci

Pod tímto se může skrývat opravdu cokoliv, neboť vášně lidí neznají mezí. Už jsem sběratelům v balíčku na jejich náklady posílala lahvičky od parfémů i propisky. Osobně jsem předávala staré hodinky a budíky (i nefunkční) a možná ještě něco dalšího. Je jen na vás, jakým způsobem chcete pečovat o své životní prostředí. Na světě je mnoho lidí, kterým to, čeho se chcete zbavit, udělá radost. Jen si musíte udělat čas tyto lidi najít. Mně samotné tohle darování starých věcí udělalo obrovskou radost.

Knihy například můžete odložit v knihobudkách, pokud na nějakou narazíte. Ty mohou mít různé podoby a slouží k tomu, aby si lidé mohli zkrátit chvíle při čekání na autobus nebo si je mohli půjčit domů či vyměnit za jiné atd.

Co znamená symbol šipek na obalech

Jedná se o ochrannou známku organizace PRO EUROPE zvanou Zelený bod, ke které má na území České republiky licenci obalová společnost EKO-KOM, a.s. Pokud tento symbol naleznete na obalu výrobku, znamená to, že výrobce či prodejce tohoto produktu uhradil finanční příspěvek zajišťující zpětný odběr a využití obalového materiálu v souladu se Směrnicí ES 94/62.

Kde sehnat více informací

Třídění se stalo fenoménem, o kterém se hodně mluví, ale činy jsou dle mého názoru stále malé. Před několika lety jsem viděla dokument o třídění odpadu v nějaké asijské zemi, kde byli schopni zužitkovat v podstatě veškerý odpad a na linkách třídili i směsný odpad!

V České republice jsme v roce 2016 dle informací obalové společnosti EKO-KOM byli schopni recyklovat 77 % všech obalů uvedených do oběhu. Nicméně tato informace je pouze pro útěchu lidem, neboť když vidím popelnice plné recyklovatelného odpadu, spoušť po různých akcích apod., je mi z toho zle. Čísla totiž vycházejí z registrovaných obalů v rámci systému Zeleného bodu v České republice, nikoliv ze skutečných čísel veškerého odpadu. Takže ani když se za x let dostaneme na 100 %, nebude to znamenat, že jsme ohleduplní vůči přírodě.

Na závěr bych chtěla dodat, že se často setkávám s návody, které občanům dávají jednotné pokyny nebo tvrzení typu: „10 mýtů o třídění odpadu“, kde autoři uvádějí informace, které nemusí platit všude. Každá obec totiž s odpady nakládá jinak, takže vždy je nutné číst informace na kontejnerech.

Existuje celá řada webů, které se věnují odpadům, ale spoléhala bych se pouze na zdroje typu oficiálních stránek společnosti EKO-KOM, jejího projektu Samosebou.cz či Jak třídit.