Penetrace a hydroizolace základové desky svépomocí

Po zimě jsme se pustili do přípravy základové desky na stavbu obvodových stěn.

Odstranění bednění

Jako první bylo nutné odstranit bednění, které bylo kolem základové desky.

Bednění bylo k základovým pasům přidělané pomocí natloukacích hmoždinek. Mysleli jsme si, že hmoždinky půjde jednoduše odšroubovat aku šroubovákem, ale to jsme se spletli. Hmoždinky tam byly tak dobře natlučené, že u cca poloviny z nich se při pokusu o odšroubování utrhla nebo protočila hlavička. Bylo tedy nutné přistoupit na hrubou sílu a bednění odtrhávat rukama, krumpáčem nebo kladivem. Při jednom z „násilných“ odtržení se mi dokonce podařilo zlomit i násadu krumpáče, ale naštěstí jsme měli ještě jednu náhradní 🙂

Na odstranění bednění základové desky bude pravděpodobně nutné použít hrubou sílu.

Po odstranění bednění bylo nutné ještě flexou odřezat natloukací hmoždinky, které zůstaly v základových pasech, aby se o ně někdo nezranil.

Použité nářadí

 • Aku šroubovák
 • Kladivo
 • Krumpáč
 • Úhlová bruska („flexa“)

Očištění základové desky

Před penetrací základové desky je nutné desku nejprve očistit, odstranit všechny ostré nerovnosti (typicky trčící kamínky) a zkosit hrany základové desky. O ostré hrany nebo výstupky by totiž mohlo dojít k protržení hydroizolace.

Základová deska také musí být před penetrací čistá a suchá, takže je potřeba ji důkladně zamést a zbavit všech nečistot.

Použité nářadí

 • Smeták
 • Kladivo

Penetrace základové desky

Deska před penetrací musí být suchá a čistá. Suchá nemusí být zcela jako například v létě, když svítí slunce, ale nesmí být moc mokrá nebo na ní nedejbože stát voda. Rozhodně tedy není možné základovou desku penetrovat za deště nebo sněžení. V době penetrace by základová deska také neměla mít méně než 5 °C, aby se penetrační nátěr vsákl a zaschl.

Penetraci stačí dělat v místech, kde budete pokládat hydroizolaci, tedy v místech, kde budou nosné zdi. Nemá smysl penetrovat celou desku, protože penetraci a následně položenou hydroizolaci byste velmi pravděpodobně v průběhu stavby poškodili. Zbytek základové desky se bude penetrovat a izolovat až před stavbou podlah.

Pro penetrační nátěr základové desky jsme po konzultaci s projektantkou zvolili asfaltovou penetraci DEKPRIMER. Pro nanášení penetračního nátěru je nejvhodnější obyčejný malířský váleček, nejlépe s delší rukojetí, aby práce s ním byla pohodlná.

Na penetraci základové desky je nejvhodnější použít obyčejný malířský váleček s teleskopickou rukojetí.

Kromě penetrace základové desky v šířce následně pokládané hydroizolace je nutné počítat také s penetrací cca 15 cm bočních krajů základové desky kvůli přehybu hydroizolace, která musí těchto cca 15 cm přesahovat přes okraj základové desky.

Na penetraci cca 54 m2 plochy (obvod domu v šířce 1 m) jsme spotřebovali cca 18 litrů asfaltové penetrace.

Časová náročnost

2,5 hodiny (1 muž)

Použité nářadí

 • Smeták
 • Metr
 • Malířský váleček

Použitý materiál

 • 18 litrů asfaltové penetrace DEKPRIMER

Hydroizolace základové desky

Před pokládkou hydroizolace musí být deska napenetrovaná a musí být také suchá a čistá.

Jako hydroizolační materiál a současně jako ochranu proti radonu jsme po konzultaci s projektantkou zvolili hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který izoluje současně proti radonu i zemní vlhkosti. Pro naší úroveň radonu a zemní vlhkosti stačí jedna vrstva této izolace.

Při objednávání této hydroizolace buďte připraveni na to, že každá role váží cca 34 kg, což je dost na nošení i na převoz v autě. My jsme jich potřebovali pro naši základovou desku 10 v první fázi (nosné zdi), což znamenalo velmi naložené osobní auto 🙂

Hydroizolační pás se na základovou desku natavuje hořákem, takže budete potřebovat i propan butanovou bombu a hořák. Pracovní rukavice jsou zde prakticky nutností a velmi se hodí, pokud se tato práce dělá ve dvou lidech.

Při natavování hydroizolace je potřeba dát pozor, aby nedošlo k propálení, ale na druhou stranu musí být spodní vrstva dostatečně měkká, aby se přilepila na základovou desku.

Přesah přes okraj základové desky by měl být alespoň 15 cm. Při spojování dvou pásů musí být přesah po delší straně alespoň 10 cm a po kratší straně alespoň 15 cm.

Prostupy je nutné dobře obizolovat, aby kolem nich nedocházelo k prostupu zemní vlhkosti. Vhodné je izolaci kousek za prostupem uříznout pro snadnější manipulaci a následně naříznout směrem k prostupu a vyříznout otvor pro prostup. Při řezání otvorů na prostupy nezapomeňte na to, že i tyto řezy musí být překryty další vrstvou hydroizolace, například tedy vedlejším hydroizolačním pásem přesahujícím až přes tento řez.

Asfaltové pásy se skladují nepřirozeně ve svislé poloze.

Pozor na skladování asfaltových pásů, které se musí skladovat ve svislé poloze, jak je tomu na obrázku níže. Ve vodorovném uložení je to povoleno pouze krátkodobě, tj. při převozu. Dočetli jsme se o tom až ve chvíli, kdy jsme se divili, jak podivně je na naší větrné střeše umístila firma provádějící střešní práce. Pád jednoho z nich nás totiž pořádně vyděsil, když jsme se zrovna nacházeli dole v domě.

Časová náročnost

3 hodiny (1 muž) + 2,5 hodiny (1 muž + 1 žena)

Použité nářadí

 • Lámací nůž
 • Metr
 • Propan butanová bomba s hořákem
 • Smeták

Použitý materiál

 • 75 m2 hydroizolačních asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL