Založení první řady cihel Porotherm

Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutně nejzásadnější věc při zdění obvodových stěn, neváhali jsme si na stavbu pozvat technika od společnosti Wienerberger. Tento výrobce založení stavby nabízí přímo na svých webových stránkách jako zpoplatněnou službu zvanou Proškolení ze založení / zdění. Ale jak už jsem psala v předešlém článku o zkušenostech s broušenými cihlami, my jsme za ni nic neplatili.

Jaké problémy jsme před založením první řady cihel řešili?

U odborníků jsme si zjišťovali, zda vadí, že někde máme desku větší a v jednom rohu dokonce o 6 cm menší, než měla být. Důvodem bylo složité stavění rámového bednění ve svahu, ne naše neschopnost měřit.

Projektantka i podnikatel zabývající se výstavbou základových desek nám potvrdili, že to problém není. Navíc problém s menší deskou v jednom rohu byl vyřešen tím, že naše první řada cihel byla ve velikosti 38 a ne 44, takže nakonec rohová cihla nikam netrčela.

Jaký materiál budete potřebovat?

Je dobré mít dostatek zakládacích cihel, které jsou již z výroby impregnované. Společnost Wienerberger nám je spočítala úplně přesně na kus, takže není možné žádnou rozbít nebo udělat změnu v projektu.

My jsme ubrali jedno francouzské okno, takže jsme si museli cihly dokoupit. Objednali jsme si je a zaplatili ve stavebninách DEK. Bohužel s těmito stavebninami máme neustále nějaké problémy, a ani teď se nepochlapili. Tvrdili nám, že dané cihly mají neustále skladem a když jsem si pro ně přijeli, tak je neměli a neměli ani klasické Porotherm 38 T Profi. Takže pozor na to! Není to neřešitelné, ale je to zbytečná starost navíc. Vyřešili jsme to tak, že jsme museli klasickou cihlu Porotherm 44 T Profi uřezat na požadovanou velikost.

Zakládací malty si pořiďte výrazně víc.

Dalším důležitým materiálem je zakládací malta Porotherm Profi AM. Podle výpočtů jsme jí měli spotřebovat 25 kusů, ale využili jsme 33 kusů. Malty tedy kupte výrazně víc, neboť nám i technik potvrdil, že výpočty od společnosti Wienerberger jsou vždy podhodnocené. Když o tom ví, nechápu, proč neupraví svůj vzorec výpočtu.

Jaké nářadí a pomůcky budete potřebovat?

Určitě se neobejdete bez bubnové míchačky, koleček, kbelíku, lopat, zednického provázku, několika hřebíků, zednické lžíce, metru a pily na cihly. Veškeré další nutné vybavení (samonivelační laser, sadu pro rovnoměrné nanášení malty, zednický značkovací provázek, gumovou palici) si technik doveze.

Příprava před příjezdem technika

Penetrace a hydroizolace

Pod budoucím nosným zdivem musí být základová deska napenetrovaná a musí na ní být navařena hydroizolace. V našem případě jsme zvolili asfaltovou penetraci DEKPRIMER a asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s radonovou ochranou, neboť na pozemku máme střední radonový index. Postup pro penetraci a hydroizolaci jsme popisovali v předchozím článku.

Vyznačení rohů

Na základovou desku musíte vyznačit všechny rohy domu. My jsme k tomu použili cihly a zednický provázek, protože jsme si mysleli, že musíme vyznačit celé zdivo, ale to nebylo třeba. Takže když uděláte značky v každém rohu, úplně to stačí.

Nachystání materiálu

Dříve než technik přijel, nachystali jsme zakládací cihly Porotherm 38 TS Profi kolem budoucích obvodových zdí, abychom se poté nezdržovali nošením. Bylo to výhodné, ale nedávejte je příliš blízko k budoucím stěnám, neboť zde potřebujete manipulační prostor pro kolečka s maltou apod.

Jak probíhala příprava před založením první řady cihel technikem?

Vzhledem k tomu, že jsme na poslední chvíli zjistili, že stavbu budeme zakládat na menší cihly ve velikosti 38, neboť Wienerberger zakládací cihly ve velikosti 44 vůbec nevyrábí, měli jsme rohy vyznačené pro cihly 44. Měli jsme z toho obavy, ale technik si s tím hravě poradil.

Nejprve si obhlédl terén a poté se vydal pro metr a sám si rohy přeznačil. Vycházel přitom z našich vyznačených rohů. Jakmile to bylo hotové, vydal se pro značkovací navíjecí provázek s křídou. S pomocí jednoho z nás obešel celou desku a hravě si jedním brnknutím do provázku vyznačil celé stěny a umístění francouzských oken. Po vyznačení stěn se technik vrhl na nastavení samonivelačního laseru a nachystání dalších pomůcek. Mezitím se již ostatní pomocníci věnovali přípravě malty.

Jak probíhalo samotné založení první řady cihel technikem?

Jakmile konzistence malty prošla kontrolou technika, mohlo se začít zdít. Na kolečkách jeden člověk maltu vozil na místo a lopatou ji dávkoval a lehce ji rozprostíral. Technik si ji již upravil dle potřeby a zařízením pro rovné nanesení malty ji upravil do finální podoby. Odstrčil maltu z míst, kde přečnívala mimo budoucí zdivo a my ji poté sbírali do kýblu.

Hned v úvodu se nám stalo, že malta byla nanesena v místě, kde mělo být francouzské okno. Naštěstí jsem si toho zavčas všimla a maltu jsme jen jednoduše odstranili. Takže si zkontrolujte, zda byla všude vyznačena francouzská okna, pod která se nepokládá ani první řada cihel.

Pod francouzskými okny není žádná řada cihel.

Teprve až byla všude nanesena malta a byla dostatečně zatvrdlá, zednickým provázkem technik vyznačil rovinu a poté se začaly na maltu pokládat cihly. Tím práce technika skončila.

Zdění vnitřních nosných zdí

Jako vnitřní nosné zdi jsme bohužel měli nebroušené cihly Porotherm 25 AKU SYM. Jediný rozdíl při zakládaní první řady cihel je v tom, že mezi tyto cihly se do vzniklého otvoru navíc nanáší malta. Ale o problémech s tímto typem cihel budu psát v jiném článku.

Jak dlouho založení stavby trvalo?

Technik přijel v 8:08 a odjížděl 13:38. Z toho jsme ale bohužel nějakou dobu museli čekat na příjezd nové malty.

Nechte si poradit

Vzhledem k tomu, že na stavbě máte odborníka, nechte si poradit, jakým způsobem zdít dále, pokud si něčím nejste jistí. Je výhodné začít zdít ještě když tam je, neboť jen tak poznáte, že něco nevíte.

Pro nás byla důležitá skladba cihel v rozích, případně zdění akustických cihel Porotherm 25 AKU SYM.

Jakmile technik odjel, začali jsme skládat další řadu cihel. Ale řešili jsme problém, jak je možné, že nám jedna řada cihel o kousek trčela ven. Vysvětlení bylo jednoduché, cihly Porotherm 38 TS Profi jsou dělané v jiné formě, a tudíž jsou o kousek menší než cihly Porotherm 44 T Profi. A naopak půlené cihly Porotherm 44 T Profi 1/2 jsou o kousek menší než běžné cihly Porotherm 44 T Profi.

Můžete tentýž den pokračovat ve zdění?

Technik nám řekl, že ano. Takže jsme ještě tentýž den usadili další jednu až dvě řady cihel.