Kolaudace vrtané studny

Po necelém roce od vyvrtání studny jsme se rozhodli, že studnu zkolaudujeme. Původně jsme totiž chtěli čekat až dostavíme, ale nemá to žádné opodstatnění, neboť kolaudaci domu a studny provádí rozdílné úřední osoby.

Co je zapotřebí ke kolaudaci vrtané studny

Jako v každém jiném styku s úřady je nutné vyplnit žádost, která se v tomto případě nazývá Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla.

K této žádosti musíte doložit elektrorevizi na čerpadlo ve studni. My jsme udělali krok do neznáma a na doporučení jsme zkusili použít ponorné čerpadlo SKM 150. Revizí prošlo na jedničku a bylo nám řečeno, že má naprosto ideální hodnoty. Samotné provedení revize netrvalo ani půl hodiny, ale na vyhotovení protokolu jsme čekali týden.

Dále je zapotřebí projektová dokumentace ke studni a předávací protokol.

Posledním nutným dokumentem je chemicko-bakteriologický rozbor vody, který by měl obsahovat základní chemický a fyzikální + bakteriologický rozbor. Když přijdete do laboratoře, měli byste říct, že jej potřebujete pro kolaudaci vrtané studny.

Paní z úřadu stačily pouze kopie dokumentů. Přesto jsme u sebe raději měli i originály.

Kam doručit žádost o kolaudaci studny

Žádost posíláte na úřad, kde jste původně žádali o povolení. My jsme sice museli o povolení žádat ještě báňský úřad, neboť jsme překročili povolenou hloubku, ale žádost o kolaudaci se podává na příslušný úřad. V našem případě Městský úřad Benešov – Odbor životního prostředí, sekce Vodního hospodářství.

Žádost jsme poslali přes datovou schránku, protože je to nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější řešení. S paní z úřadu jsme se domluvili, že ostatní dokumenty doložíme až na místě, neboť žádost jsme posílali dříve, než jsme je měli k dispozici. Udělali jsme to z toho důvodu, že to nefunguje tak, že pošlete žádost a další den máte kolaudaci, ale od podání žádosti trvá cca 3 týdny, než proběhne samotná kolaudace.

Co je nutné udělat pro rozbor vody

Rozbor vody není možné provést tak, že si do PET lahve napustíte vodu a zajdete s ní do laboratoře.

Je nutné brát také v potaz to, že nemůžete vyvrtat studnu a druhý den udělat rozbor vody. Studna by měla být nějakou dobu v provozu, tzn. že se z ní bude odpouštět voda. Takže než budete žádat o kolaudaci, je vhodné mít studnu již zprovozněnou. Laboratoře sice nabízí, že mohou odebrat vzorky i bez toho, aniž by tam bylo čerpadlo, ale zaplatili byste za to zbytečné peníze. A podle mého názoru by vám úřad takovou studnu ani nezkolaudoval.

Jakmile splníte předchozí bod, musíte zajít do certifikované laboratoře pro nádoby. Dostanete jednu skleněnou nádobu a dvě plastové. Před plněním nádob si musíte pečlivě umýt ruce, aby nedošlo k přenosu bakterií do nádob. Plastové lahve se před napuštěním důkladně vyplachují vodou z dané studny a je nutné dávat pozor, abyste se nedotkli hrdla lahví. Skleněná láhev se nevyplachuje, ale uzávěr je ještě překrytý alobalem, který se musí sejmout až těsně před plněním a po napuštění jej hned nasadit zpátky. Tyto nádoby se musí do 24 hodin odevzdat v laboratoři. Ale konkrétní postup určitě v dané laboratoři dostanete.

Na rozbor vody jsme čekali celých 10 pracovních dní.

Záleží kvalita vody na ročním období

V laboratoři mi bylo řečeno, že obecně platí, že kvalita vody je v zimě lepší než v létě, takže pokud chcete vědět skutečný stav vaší vody, udělejte si rozbor v létě. My jsme rozbor provedli v únoru, protože jsme potřebovali studnu rychle zkolaudovat, a vyšel nám celkem dobře.

Naše voda nevyhověla akorát v množství dusitanů a dusičnanů. Sice jsme N dostali ještě v položce tvrdosti vody a množství vápníku, ale to že máme měkkou vodu s menším obsahem vápníku nás vůbec netrápí. Ba naopak, měkkou vodu velmi vítáme.

Laborantka mi dokonce řekla, že by se naši vodu vůbec nebála pít, protože odchylka od normy je malá. Ale stejně plánujeme použít nějaké filtry, abychom se dusitanů a dusičnanů zbavili.

Zkolaudují mi studnu, když rozbor vody vyšel špatně

Pokud vám rozbor vody vyšel špatně, nemusíte se bát, že by vám ji úřad nezkolaudoval. Zkolauduje vám ji, pokud tedy nejste firma, která ji bude využívat pro svou podnikatelskou činnost.

Řekla bych, že nutnost doložení rozboru vody je jen ochrana pro občany, protože pokud by to úřady nepožadovaly, věřím, že by si jej víc než polovina lidí nenechala vyhotovit a pak by se divili, z čeho mají zdravotní problémy. Tahle každý ví, co pije a je jen na něm, jestli bude podstupovat zdravotní riziko nebo ne.

Náklady na kolaudaci studny

Náklady na kolaudaci studny patří k těm finančně méně náročným záležitostem při stavbě.

PoložkaCena
Revize čerpadla1 200 Kč
Rozbor vody1 400 Kč
Celkem2 600 Kč

Jak probíhá kolaudace studny

U kolaudace studny je nutné být osobně přítomen. V našem případě přijela jedna paní z příslušného úřadu s velkým množstvím dokumentů. Jednotlivé dokumenty procházela a postupně kontrolovala, jestli jsme vše splnili a jestli je vše dle projektu.

Důležité je správné umístění studny na pozemku dle projektu a správné zakončení studny, aby byl kolem studny potřebný spád dle projektu a také správně uložené ochranné skruže ve správné hloubce.

Samotná kolaudace studny trvala cca 15 minut a prošla naprosto bez problému. Paní z úřadu jen nahlédla pod víko ochranných skruží a dále studnu již nezkoumala.

Vydání kolaudačního souhlasu trvá přibližně dva týdny od kolaudace.