Budování železobetonových překladů a usazení cihelných překladů Porotherm

Když jsme dostavěli obvodové zdivo, mohli jsme se pustit do osazení překladů. Nejjednodušším a nejrychlejším řešením překladů je použití systémových prvků, které nabízí každý výrobce cihel. Vzhledem k tomu, že stavíme z cihel Porotherm, máme i část překladů této značky.

Nicméně moje posedlost velkými okny nás postavila před další výzvu, neboť nám statik spočítal, že ke stavbě nemůžeme na všech místech použít klasické překlady Porotherm KP 7.

Menší rady na začátek

Na začátek bych vás chtěla upozornit na to, abyste si již na začátku ujasnili, v jaké řadě cihel máte mít překlad. Důležitou informací také je, že vchodové dveře mají většinou překlad v jiné řadě než okna.

Jakmile se ve zdění dostanete do stádia, kde má být překlad, udělejte si tam křídou nějakou značku. Jinak se může stát, že budete muset cihlu či cihly odřezávat. Není to žádná hrůza, ale přiděláte si tím práci navíc stejně jako my. I když jsme si 10x řekli, tam už cihla nepatří, stejně jsme další den přišli a přilepili ji tam, nebo pokud je vás na stavbě víc, může to udělat někdo jiný.

Překlady usazujte tak, aby netrčely.

Překlady se snažte usadit tak, aby vám na žádnou stranu nepřesahovaly. Nám se to stalo na dvou překladech, kde vždy kousek trčela jedna strana, kterou usazoval nepříliš zdatný člověk. Kvůli tomu jsme museli udělat větší vrstvu vnitřních omítek na dotčených zdích.

Instalace překladů Porotherm KP 7

Vzhledem k šíři našeho zdiva (44 cm) bylo zapotřebí nad každý stavební otvor (okno či dveře) koupit 4 kusy překladu Porotherm KP 7.

Překlady jsou poměrně dost těžké, takže někdo se uchýlí k tomu, že si je na daná místa nechá dopravit technikou. Pro ulehčení práce se to může dělat tak, že se překlady sestaví do správné kombinace na zemi, spojí se pořádným drátem k sobě a vyzdvihnou se na místo.

Ale my jsme to dělali ručně. Je dobré si jednotlivé překlady na zemi nachystat do správné polohy, neboť překlady mají horní (zaoblenou) a spodní (rovnou) část a musí se instalovat podle předepsaných pravidel. Správné usazení pro náš případ vidíte na obrázku níže. Usazení pro jiné šířky zdiva naleznete na webu společnosti Wienerberger u konkrétního produktu v sekci Dokumenty ke stažení – Technický list překladu. Překlady musí mít také správný přesah – u překladů v naší délce to byl přesah 12,5 cm na každou stranu.

Na obvodové zdivo v délce přesahu (u nás 12,5 cm) se nanese malta, do které se uloží překlad. My jsme použili zbylou zakládací maltu Porotherm Profi AM a cementovou maltu SAKRET 10 MPa. Začínali jsme s usazením zadního překladu a pokračovali směrem dovnitř, přičemž polystyren ISOVER EPS GreyWall 160 mm jsme mezi 2 krajní překlady vkládali dodatečně. A to z důvodu, že polystyren má na délku 1 metr, takže musel být složen ze dvou kusů. Poté jsme vše pro jistotu svázali dohromady vázacím drátkem, aby se nám to nepřeklopilo. Drát jsme sundali až ve chvíli, kdy jsme na překlad ukládali další řadu cihel.

Překlady na zdivo usazujte opatrně.

Jednotlivé překlady usazujte opatrně, ať nešetrným položením překladu nerozbijete cihly, na které je budete pokládat. Nám se to stalo, takže jsme cihlu museli slepit a nebyli jsme z toho moc nadšení. Naštěstí se rozbil jen roh, takže ohrožen byl pouze jeden překlad, nikoliv všechny.

Cihly na překladech

Nevýhodou překladů je to, že cihly, které se usazují na překlady, musí být uloženy do maltového lože. To bohužel hodně zpomaluje práci, nebo aspoň nám anti-zedníkům to práci zpomalilo.

Usazení překladů neproběhlo vždy úplně přesně, neboť díky své váze se s nimi manipuluje poměrně obtížně, takže nám v pár případech trošku trčely nahoru. Není to neřešitelné, ale opět to zdržuje. Překlady je v takovém případě nutné trošku zbrousit, aby další řada cihel seděla, jak má.

Časová náročnost

Usazení překladů není žádná věda, takže ve 2 až 3 lidech nám to zabralo 2 hodiny.

Použitý materiál

 • Překlady Porotherm KP 7
 • Polystyren
 • Malta
 • Vázací drát
 • Voda

Použité nářadí

 • Zednická lžíce a kýbl
 • Vrtačka s nástavcem na míchání malty nebo míchačka
 • Lámací nůž
 • Stavební kozy

Železobetonové překlady

Větší otvory je zapotřebí vyřešit například železobetonovým překladem. Nejedná o nic složitého, ale zdrží vás to. Přesné parametry překladu vám spočítá statik. Pro takový překlad je zapotřebí armovací koš, bednění a beton.

Výztuže – armovací koše

Po brouzdání na internetu jsme zjistili, že nás lépe vyjde si koupit již hotový armovací koš než si kupovat železo a poté ho svařovat a vázat do armovacího koše. Vyšlo nás to sice o kousek dráž, ale času jsme tím ušetřili mnoho. Dodavatele armovacích košů jsme našli na portálu Bazoš.cz, ale jejich webové stránky jsou Třmínky.cz. Nechali jsme si od nich vyrobit veškeré armovací koše, tj. do překladů, věnce i stropu. Celou zakázku nám poté dovezli přímo na pozemek.

Armovací koš pouze položíte na připravené bednění a podložíte jej kousky betonu nebo odřezky z trubky, jelikož výztuž musí být celá zalitá v betonu. Nám z betonování základů zůstaly tenké šedé trubičky, které se používaly ke spojování bednění, takže jsme na podložení využily je.

Dřevěné bednění překladu

Časově nejnáročnější částí je výroba dřevěného bednění. Jakým způsobem jsme to provedli, vidíte na obrázku níže. Nejdůležitějším prvkem bednění jsou „prstence“, které mají za úkol držet bednění tak, aby ho beton nevyvrátil. Bednění věnujte dostatečnou pozornost a nikdy jej nespojujte hřebíky, ale šrouby.

Bednění se nám ani kousek nevyboulilo, takže bylo naprosto dostačující a dobře udělané.

Betonování

Za žádnou cenu nepřistupujte k tomu, že si beton umícháte v míchačce! Kvalita betonu z betonárky je úplně někde jinde než ta, kterou si jste schopni vytvořit sami. Betonárky by vám měly být schopné dodat i malé množství betonu. Naše dodává od 0,25 m3. Jedinou nevýhodou je to, že pokud nemáte auto s vozíkem, musíte si beton nechat přivést. My máme štěstí, že betonárku máme 900 m od pozemku, takže při odběru většího množství dopravu vůbec neplatíme, ale v tomto případě jsme se tomu nevyhnuli.

Neděste se, když vám beton přivezou na korbě Avie a vyloží vám jej na plachtu. Takový beton je hodně tuhý, ale na jeho kvalitu to nemá žádný vliv. Jedinou nevýhodou je to, že jej musíte dostatečně hutnit, aby zaplnil veškeré mezery. Obtížné je to z toho pohledu, že tam máte armovací koš, přes který se to dělá velmi špatně.

Do překladu jsme dali beton vyšší třídy než nám udával projekt, a to C25/30 XC0.

Beton v překladu jsme hutnili pomocí kladiva a kusu dřeva tak, abychom se dostali všude a beton byl opravdu pořádně zamačkaný. Kusem dřeva jsme „píchali“ kolem armovacího koše tak dlouho, dokud beton nebyl opravdu tvrdý a nikam se nehýbal. Vnitřek překladu uvnitř armovacího koše a nad armovacím koše jsme hutnili kladivem „na stojáka“, tedy toporo kladiva kolmo nahoru a ocelová část kladiva hutní beton.

Doba zrání betonu v překladu

Beton je obecně vyzrálý po 28 dnech, tj. má své požadované vlastnosti po této době a je možné ho začít plně zatěžovat. Takže příručky budou tvrdit, že až po této době byste měli pokračovat ve stavbě. Ale my jsme se na zdění vrhli po 14 dnech, přičemž dřevěné bednění i podpory jsme tam nechali a sundávat to budeme nejdříve až po měsíci, neboť se na internetu píše, že bednění je dobré ponechat co nejdéle. Ničemu nepřekáží a beton chrání.

V prvních dnech je nutné beton kropit. Nikde jsem nenašla obecnou informaci, jak dlouho je nutné kropení provádět, neboť to závisí na více parametrech – počasí a betonu. Obecně se ale doporučuje kropit alespoň týden alespoň dvakrát denně. My jsme to naštěstí nikdy nemuseli moc řešit, protože jsme zatím vše betonovali ve vlhkém počasí (i v následujících dnech) s teplotou mezi 10 – 15 °C. Ale pokud vás to čeká v teplém počasí, je nejlepší beton překrýt geotextilií a tu kropit.

Časová náročnost

Příprava bednění nám zabrala asi 5 hodin v 1 – 2 lidech (1 muž a 1 žena), protože přítel se tím nejprve zabýval sám a nenapadlo se ho podívat na internet, aby zjistil, jak se to dělá. Takže vymýšlel vymyšlené a ztrácel tím čas. Jakmile jsme měli přesně dané instrukce, šlo to rychle.

Samotné betonování trvalo přibližně 1,5 hodiny ve dvou mužích.

Použitý materiál

 • Stavební řezivo
 • Samořezné šrouby
 • Polystyren
 • Armovací koš
 • Beton z betonárky
 • Materiál na podložení armovacího koše (kusy betonu, kusy KG trubky, …)
 • Montážní pěna na utěsnění mezer

Použité nářadí

 • Kotoučová pila (mafl)
 • AKU vrtačka
 • Lámací nůž
 • Stavební kozy

Překlad vylitý zároveň se stropem

Statik si pro nás připravil opravdovou specialitu a výzvu zároveň. Může za to moje touha po proskleném domě, která nás stála již spoustu peněz a nervů, ale věřím, že výsledek bude stát za to.

Vzhledem k tomu, že nosníky nebylo možné usadit na délku 7,5 metru, musely být navrženy opačně, což v našem případě znamená, že překlad na oknem bude držet skoro celý strop. Pro lepší orientaci je níže přiložen obrázek. Z toho důvodu byl překlad nad velkým oknem v obýváku navržen jako zalitý zároveň se stropem.

Jak na překlad zalitý zároveň se stropem

V první chvíli mi to přišlo jako nemožné, ale po nastudování montáže stropní konstrukce se vše vyjasnilo.

Stropní konstrukce totiž musí být podepřena vzpěrami, takže nosníky v podstatě žádnou váhu nenesou. Více o stropní konstrukci v následujícím článku.

Museli jsme tedy akorát dobře postavit dřevěné bednění, jelikož tento překlad měl pohltit opravdu hodně betonu. Jen pro zajímavost měl skoro 7 metrů na délku, 79 cm na výšku a 36 cm na šířku, tedy jen do něj padlo cca 2 m3 betonu, což znamená cca 4 tuny betonu.

Stavba dřevěného bednění překladu

Bednění nám zabralo opravdu hodně času, a přesto jsme věděli, že bychom potřebovali ještě víc. Práce se dřevem je super, ale je opravdu hodně zdlouhavá. Nejprve je nutné si postavit komínky z broušených cihel, na které se usadí spodní část bednění. Pozor, cihly musí být broušené, protože nebroušené nejsou rovné!

Říkala jsem, že už máme s bedněním hodně zkušeností, ale zase jsme se nachytali.

Nejprve jsme si změřili, kde nemohou být nožičky držící prkna u sebe (v místech komínků z cihel), poté jsme na zemi sestrojili spodní stěnu bednění (musí být širší o sílu dvou prken, aby se na ni daly usadit boční strany bednění) a usadili ji na komínky z cihel.

V tuto chvíli je nutné na bednění uložit armovací koš (výztuž), neboť později by se vám tam dával špatně. Bohužel ani v tuto chvíli naše síly nestačily, takže jsme si museli zavolat autojeřáb, aby nám ho tam usadil.

Dřevěné bednění nepodceňujte!

Dále jsme sestrojili vnitřní boční stranu bednění, které nesmí trčet nožičky do stran, aby se dala usadit na spodní část bednění a vešla se pod stropní konstrukci. Záhy jsme ale zjistili, že nejsme schopni ji dopravit na místo. Takže jsme ji museli demontovat a po jednom prkně dopravit na stropní konstrukci, kde jsme ji opět sestrojili a spustili na místo. To stejné jsme udělali i s druhou boční stranou bednění, které jsme z jedné strany nechali trčet nožičky, abychom kolem nich mohli omotat dráty, které jsme připevnili ke stropním nosníkům.

Zpevnění konstrukce dřevěného bednění

Vzhledem k tomu, že tohle bednění se nemohlo spojit „prstenci“ k sobě jako tomu bylo u výše zmíněného překladu, protože překlad se zaléval zároveň se stropem, museli jsme jej upevnit jiným způsobem.

Použili jsme závitové tyče. Do jedné strany bednění přes nožičku jsme vyvrtali díru, prostrčili jsme jí závitovou tyč a poté jsme teprve vrtali díru na druhé straně bednění. Pokud na druhé straně bednění nebyla nožička, museli jsme z vnější strany vložit prkno, aby se konstrukce zpevnila jako celek.

Závitové tyče by měly být umístěny každého půl metru a to jak v horní, tak spodní části bednění.

Pro zpevnění konstrukce je dobré ještě použít úhelníky a upevnit je v místech, kde nejsou závitové tyče. Konstrukci ještě doplňte o vzpěry, pokud nemáte udělaný dostatečný počet komínků z cihel.

Do bednění jsme ještě vložili polystyren, abychom ho dodatečně nemuseli upevňovat před překlad.

A to je vše. Teď už bednění zbývá pouze naplnit betonem. Viz náš článek o betonování stropní konstrukce.

Časová náročnost

S tímto překladem jsme se hodně natrápili. Než jsme ho dali dohromady, trvalo nám to asi 16 hodin čistého času ve 2 – 3 lidech (1 žena a 1-2 muži).

Použitý materiál

 • Stavební řezivo
 • Závitové tyče s maticemi a podložkami
 • Vázací dráty
 • Samořezné šrouby
 • Polystyren
 • Úhelníky
 • Armovací koš
 • Montážní pěna na utěsnění mezer

Použité nářadí

 • Kotoučová pila (mafl)
 • AKU vrtačka
 • Metr
 • Stropní vzpěry PERI
 • Kleště
 • Lámací nůž
 • Žebřík
 • Štafle