Zapojení HDO pro bojler

V domě máme chytrý bojler Dražice OKHE Smart, konkrétně Dražice OKHE Smart 160. Klasicky se při vícetarifové elektřině řeší spínání bojleru stykačem ovládaným přes hromadné dálkové ovládání (HDO) v rozvaděči, který odpojuje nebo připojuje zásuvku bojleru. Tím je splněn požadavek dodavatele/distributora elektřiny na ohřev vody pouze v době nízkého tarifu, tedy typicky v době s nižším vytížení elektrické sítě.

Jenže tyto chytré bojlery ze svého principu musí fungovat jinak. Aby bojler mohl být chytrý, musí být napájen trvale, aby trvale fungovala jeho elektronika, bylo možné sledovat jeho stav apod. Nabízelo by se tedy řešení v podobě HDO signálu (resp. bezpotenciálového signálu ze stykače v rozvaděči) přivedeného přímo do bojleru jako například u elektrokotlů, které také potřebují být trvale připojené kvůli oběhovému čerpadlu.

Náš bojler to má ale vyřešené jinak – naštěstí pro nás 🙂 Přívod HDO signálu k bojleru by totiž v našem případě byl již problém, protože jsme s tím nepočítali a nemáme k bojleru HDO natažené. DZ Dražice to ale u svých bojlerů řeší přímo ze sítě. Jejich chytré bojlery jsou schopné si informace o spínání načíst přímo ze silových rozvodů, tedy přímo ze zásuvky. Díky tomu není potřeba HDO pro bojler nijak řešit – ani extra kabeláž k bojleru ani stykače v rozvaděči. Prostě jen obyčejná zásuvka s klasickým 16 A jističem/chráničem.

Zjištění parametrů HDO

K tomu je ale potřeba znát údaje o signálu vysílaném po silovém vedení. Různí poskytovatelé to budou mít nastavené různě a nejspíš se to bude lišit i podle lokalit. Pro nás, a tedy i pro tento článek, je platné nastavení pro ČEZ Distribuce v distribuční oblasti Střed.

Informace signálu spínání je možné zjistit třemi způsoby:

  1. Z domovního rozvaděče s přijímačem HDO
  2. Kontaktováním technické podpory distributora elektřiny
  3. Vyčtením informace z online rozhraní distributora elektřiny

Zjištění parametrů HDO z rozvaděče

Tohle byl můj první pokus, jak se k informacím dostat. Otevřel jsem tedy rozvaděčovou skříň a zkusil jsem vyčíst přímo z ní parametry HDO. Na přijímači HDO budou buď parametry HDO přímo napsané ve formátu Ax Bx DPx (kde x je nějaké číslo) + frekvence označená jako f nebo fs, nebo zde bude kód (například A85), který bude potřeba zadat na webu distributora elektřiny a na základě toho zjistit hodnoty A, B a DP.

Z obrázku je vidět naše parametry HDO vyčtené přímo z přijímače HDO v rozvaděči. V našem případě je to tedy A3, B4 a DP1 nebo DP2 nebo DP6 (dle typu spotřebiče, viz níže) a frekvence f=217 Hz.

Kontaktování technické podpory distributora elektřiny

Druhou možností je kontaktovat technickou podporu distributora elektřiny a zjistit informace přímo u nich. K tomu bude potřeba číslo odběrného místa nebo alespoň adresa přípojky. Když jsem na podporu volal, parametry A, B a DP mi operátor sdělil ihned, ale frekvenci nebyl schopný nikde ověřit. Možná jsem měl ale jen smůlu na pracovníka podpory, který nemá dostatečné zkušenosti a přehled.

Vyčtení informace z online rozhraní distributora elektřiny

Poslední, ale velmi jednoduchou možností, je přihlášení do online rozhraní poskytovatele/distributora elektřiny, kde minimálně v případě ČEZ lze tyto informace dohledat. Stačí si otevřít dané odběrné místo a na záložce HDO je roletka Signál, kde lze najít všechny dostupné signály HDO.

V roletce (a i na přijímači HDO v rozvaděči, viz výše) nejspíš uvidíte několik různých signálů HDO, které se liší parametrem DP. Tyto různé signály jsou pro různé typy spotřebičů. V našem případě je to DP1 pro elektrokotel (nízký tarif 20 hodin denně) a DP6 právě pro bojler (nízký tarif 8 hodin denně).

Zadání parametrů HDO do aplikace

Když máme zjištěné parametry HDO, můžeme je již nastavit na bojleru. To se provádí pomocí aplikace pro iOS nebo Android, která se přes Bluetooth spáruje se bojlerem. Tato aplikace umožňuje konfiguraci bojleru včetně právě parametrů HDO, změnu režimu topení a také aktualizaci firmware bojleru.