Výroba stojanu na anténu svépomocí

Na střeše budeme mít anténu na TV a anténu na bezdrátové připojení k internetu. Potřebovali jsme tedy nějak vyřešit uchycení těchto antén, protože na naší rovné střeše nemáme žádnou tyč, na kterou by bylo možné antény přidělat. Stojan na anténu jsme si tedy museli vyrobit.

Příprava materiálu na stojan na anténu

Stojan na anténu, který bude současně sloužit i jako držák antény, jsme si vyrobili sami doma. Stačili k tomu jekle 3×4 cm, plocháče a 1″ trubka.

Z jeklů jsme vyrobili základnu ve tvaru kříže. Nejprve jsme si tedy jekle nařezali na potřebné délky na pásové pile na železo. Celková délka noh byla 110 cm. Jednu nohu kříže jsme nechali vkuse, druhou jsme museli samozřejmě rozdělit na poloviny.

Plocháče jsme nařezali opět na pásové pile na železo na délku 15 cm. Celkově se jednalo o 8 kusů plocháčů délky 15 cm. Na plocháčích budou následně ležet dlaždice jako zátěž, aby se stojan na anténu nepřevrátil ve větru.

Jako poslední jsme si nařezali trubku na délku 1 m. K trubce bude možné přidělat všechny antény včetně například meteostanice.

Výroba stojanu na anténu

Když jsme měli materiál připravený, mohli jsme se pustit do svařování.

Nejprve jsme si vyrobili základnu stojanu na anténu, což znamenalo svařit nohy k sobě tak, aby tvořily kříž. Důležité je dát si pozor, aby byl podklad, na kterém budete konstrukci připravovat, opravdu rovný. Mohlo by se totiž stát, že byste konstrukci připravili křivou a na rovném podkladu by se pak kolíbala.

Protože jsme celou konstrukci plánovali dát na pozinkování, dalším krokem bylo vyvrtání technologických otvorů do noh. Jednu díru jsme udělali skrz přímo středem konstrukce. Tato díra bude totiž složit jako výtoková díra pro trubku, aby se v ní nedržel roztok při procesu zinkování. Další dvě díry jsme navrtali u půlených noh těsně vedle sváru. Tyto díry opět slouží jako odtokové díry, tentokrát ale pro svařované nohy, které nejsou průchozí. Všechny díry byly velikost M10.

Následně jsme k nohám stojanu přivařili připravené plocháče. Každá noha má 2 plocháče. Jeden plocháč 3 cm od kraje nohy, druhý plocháč 7 cm od středu nohy.

Posledním krokem výroby bylo přivaření trubky k základové konstrukci. Všechny sváry jsme ještě obrousili úhlovou bruskou, což není nutné, ale dělá se čistě z estetických důvodů. Při svařování elektrodami je však nutné minimálně všechny sváry důkladně očistit od strusky, což my jsme nemuseli, protože jsme svařovali CO2 svářečkou, která žádnou strusku nezanechává. Následně jsme celý stojan na anténu odvezli na pozinkování, aby dobře vypadal a byl odolný všem vlivům počasí.