Uvedení kotle do provozu

V domě máme teplovodní podlahové topení s elektrokotlem Protherm Ray 9K. Záruka na tento kotel je ale platná pouze v případě uvedení kotle do provozu autorizovaným servisním technikem. Pokud si kotel spustíte sami, nesplníte záruční podmínky a jste tedy bez záruky.

Po napuštění teplovodního podlahového topení jsme se tedy domluvili s autorizovaným servisním technikem Protherm na uvedení kotle do provozu. Seznam servisních techniků Protherm najdete přímo na webu Protherm.

Co je potřeba pro uvedení kotle do provozu

Ve chvíli, kdy si požádáte o uvedení kotle do provozu, musíte již mít kotel napojený na elektrickou síť i na podlahové topení, které musí být napuštěné. Kotel tedy musí být připravený na spuštění. Současně elektroinstalace připojení kotle by měla být zkontrolována revizním technikem. Na přesných požadavcích se ale domluvte s konkrétním servisním technikem Protherm.

Dále si připravte všechny dokumenty, které jste ke kotli obdrželi. A pokud máte i záruční list, připravte si ho také, protože servisní technik ho vyplní a potvrdí. My jsme ale záruční list neměli, takže jsme se s technikem domluvili, že donese vlastní záruční list, který na místě vyplníme.

Při kontrole kotle technik rovněž provedl odvzdušnění, pro které je zapotřebí mít nachystanou nějakou nádobu (PET lahev, kýbl). V našem případě by stačil obal od margarínu, ale nám podlahové potrubí odvzdušňoval již technik, který jej napouštěl. Nicméně technik společnosti Protherm říkal, že ještě nějaké vzduchové bublinky tam byly.

Uvedení kotle do provozu

Samotné uvedení kotle do provozu spočívá v tom, že servisní technik zkontroluje připojení kotle na elektrickou síť i na podlahové topení a ověří, že všechny části kotle jsou správně usazené a dotažené. Stává se prý totiž, že kotel z výroby přijde s uvolněnými některými součástkami. Technik současně také kotel ještě odvzdušní.

Poté dostanete potvrzený záruční list ke kotli a záruka je aktivní. Technik následně ještě vyplní evidenční list a kotel registruje online, aby byla záruka aktivní i v systému Protherm. Uvedení kotle do provozu nás stálo 930 Kč vč. DPH (880 Kč za uvedení do provozu a 50 Kč za cestu).

Technik se u nás zdržel maximálně půl hodiny.

Ošetření vody v podlahovém vytápění

I když nám technik od dodavatele podlahového topení říkal, že vodu v podlahovém topení není potřeba nijak upravovat, není to tak úplně pravda. Podle servisního technika Protherm samotní výrobci doporučují vodu v podlahovém topení ošetřit proti řasám. Jinak by se mohlo stát, že se trubky podlahového topení zanesou řasami a velmi se tím sníží efektivita topení. Čištění podlahového topení je pak výrazně nákladnější a náročnější než jednorázové ošetření otopné vody.

V této souvislosti se nás technik společnosti Protherm ptal, kolik litrů bylo do soustavy podlahového vytápění napuštěno. Sdělili jsme mu, že něco okolo 90 litrů vody, z čehož usoudil, že nám bude stačit 1 litr ochranné kapaliny Maychem MAYLINE SBA.