Napouštění podlahového topení

Poté, co jsme si nechali zhotovit kompletní skladbu podlah a uběhly 4 týdny od betonování, jsme mohli začít topit podlahovým topením. Do této doby jsme museli topit elektrickými přímotopy kvůli vysoušení podlahy i omítek.

Původně jsme počítali s tím, že nám firma podlahové topení napustí vodou již při realizaci. Bylo nám ale doporučeno podlahové topení napustit až v době, kdy bude možné začít topit. V tomto počasí by se totiž mohlo stát, že by voda v podlahovém topení zmrzla a rozvody by mohly popraskat, což by byl obrovský problém.

V podlahovém topení totiž není žádná speciální směs, která by byla nemrznoucí, ale do podlahového topení se používá běžná voda z kohoutku. Tvrdost vody tady není problém, protože voda v rozvodech se nemění, ale je tam trvale ta stejná, takže zanesení nehrozí.

Napouštění podlahového topení

Jak jsem již zmínil, pro napouštění podlahového topení se používá běžná voda z kohoutku, takže stačí jen hadice, pomocí které propojíte přívod vody a podlahové topení. Podlahové topení je napouštěno po jednotlivých okruzích a současně s tím jsou i trubky proplachovány. Kromě přívodu je tedy potřeba napojit i odtok, aby měl vzduch a následně i voda kam odtékat.

Přívod vody je napojen na trubku vedoucí z kotle (teplá) a odtok je napojen na trubku vedoucí ke kotli (zpátečka). Ale je možné to zapojit i naopak.

Všechny okruhy podlahového topení jsou zavřeny. Stejně tak zavřeme i přívod vody do kotle.

Následně spustíme přívod vody a otevřeme první okruh podlahového topení. Na výstupu nejprve půjde vzduch a následně začne téct voda se vzduchovými bublinkami. Vodu necháme téct tak dlouho, dokud na výstupu neteče opravdu čistá voda bez jakýchkoliv vzduchových bublin. Tím dojde jednak k dokonalému odvzdušnění celého okruhu, ale také k propláchnutí rozvodů, které po instalaci podlahového topení (řezání a spojování) mohou obsahovat drobné nečistoty.

Poté již můžeme daný okruh podlahového topení uzavřít a otevřít další okruh, kde vše opakujeme. Tímto způsobem odvzdušníme a propláchneme všechny okruhy podlahového topení. Jako poslední stejným způsobem odvzdušníme a propláchneme i kotel.

První spuštění kotle podlahového vytápění

Ve chvíli, kdy již máme podlahové topení napuštěné vodou a odvzdušněné, můžeme poprvé spustit kotel. Každý kotel by měl dnes již mít integrované měření tlaku a v případě nízkého tlaku by neměl spustit ohřev vody. Spuštěný kotel tedy rovnou využijeme i jako tlakoměr a zkontrolujeme, jaký tlak má voda v otopné soustavě. Optimální tlak konzultujte s dodavatelem, ale v našem případě to je 1,5 bar.

Když jsme poprvé kotel spustili, tlak vody byl nízký, takže jsme museli ještě vodu dopustit na tlak cca 2,5 bar. Čerpadlo v kotli se následně spustilo a přes samoodvzdušňovací ventily ještě začal unikat vzduch ze soustavy. Tlak vody v podlahovém topení se po několika minutách ustálil na 2 bar, ale je možné, že ještě o něco klesne.

Ve chvíli, kdy byl tlak vody v podlahovém topení v pořádku, kotel začal sám topit na nastavenou teplotu vody. V našem případě jsme dle doporučení realizační firmy začali topit na teplotu vody 28 °C s tím, že následující den teplotu zvýšíme na 32 °C.