Stavba lešení

Kvůli realizaci fasády se náš Selfiehome zahalil do lešení, které si zajišťoval dodavatel fasády, nicméně například v půjčovně DEK si lešení můžete zajistit sami.

I když nám bylo řečeno, že v době stavby lešení na pozemku být nemusíme, chtěli jsme při tom být, neboť vždy když někde nejsme, dojde ke zničení našeho majetku či jiným nepříjemnostem. Navíc jsme měli domluvený dovoz vody do retenční nádrže rovněž kvůli realizaci fasády.

Příjezd montážníků

Stavba lešení byla objednána u společnosti Gekkon. Ještě než jsem ale stihla vyjít ven ze Selfie boudy, montážníci byli již na našem pozemku. Podotýkám, že již sami překonali i bránu a promenádovali se všude možně. Ve stejném duchu probíhalo i jednání. Prvně když mne uviděli se ozvalo „Bylo nám řečeno, že nás tady čeká nějaká delegace, to jste Vy paninko?“. Na oslovení paninko jsem naprosto alergická a bohužel se s ním ve stavebnictví setkávám velmi často, jelikož jen málokdo má chování na úrovni. Navíc mi neustále opakovali, že tam s nimi být nemusím.

Upozornění na překážky

I když jsme dodavatelskou firmu upozorňovali na určité věci, raději jsem to chtěla zopakovat i přímo montážníkům. Šlo mi hlavně o retenční nádrž a její přívody, které se nachází hned vedle domu, takže není možné tam klasicky postavit lešení. Nicméně mi přišlo, že si spíše z mých slov dělají srandu, než aby si je vzali k srdci.

Pokud tedy máte v okolí domu něco, co by bránilo v místě postavit lešení, oznamte to montážníkům zavčas. Může se totiž stát, že u práce nebudou přemýšlet.

Stavba lešení

Zhruba 7 montážníků přijelo chvilinku před 8 hodinou ranní a i s přestávkou na kouření byli hotovi před 10 hodinou. A to i s tím, že skoro celý dům, i když je přízemní, má 2 patra lešení.

Na začátku jsem zaslechla konverzaci, že náš dodavatel fasády jim nařídil, aby lešení bylo 40 cm od zdí, zatímco běžně jej staví 30 cm. To se samozřejmě neobešlo bez keců hlavního vedoucího. Takže pokud si lešení budete zajišťovat sami, zatímco fasádu ne, zjistěte si, jakým způsobem jej budou chtít postavit.

Stavbu lešení nad retenční nádrží jsem si hlídala po celou dobu, neboť ne všem docvaklo, že retenční nádrž má přívody ze svodů, na kterých také nesmí nic stát, když jsou sotva zasypané. Navíc původně si postavili nožičku na retenční nádrži, ale když jsem je na to upozornila, říkali, že se jedná pouze o dočasnou konstrukci, kterou posléze nahradí.

S rychlostí provedení lešení jsem spokojená, ale chování montážníků mne nepřesvědčilo o tom, že bych tuto společnost v budoucnu osobně oslovila ke spolupráci.

Poznámka na závěr

Vzhledem k tomu, že velkou část podlážek společnost dovezla až dodatečně, až při mé další návštěvě stavby vyplynula najevo jedna nepříjemnost. Vzhledem k tomu, že lešení je stavěno tak jak to vyjde okolo domu, pak do něj nesedí podlážky, protože jsou všechny stejně široké. Z hlediska bezpečnosti práce to vidím jako velký nedostatek a po pravdě řečeno, obdivuji pracovníky, kteří se po lešení prochází jako po zemi. Když jsem jej byla vyzkoušet, moc komfortně jsem si na něm nepřipadala. Obzvláště pak s takovými podlážkami, které v mnoha případech trčely, houpaly se apod.