Montáž venkovních světel svépomocí

Kolem celého domu máme několik venkovních světel. Vybrali jsme si model L 910 LED od známého výrobce STEINEL. Tento model má několik nastavení a také pohybový senzor, který byl jedním z našich požadavků, jelikož chceme, aby světlo bylo spuštěno automaticky při detekci pohybu.

Napájení venkovních světel jsme měli nachystané již z přípravy elektroinstalace rodinného domu, takže v místech umístění světel již byly vyvedené kabely. Kromě osvětlení terasy nám všechny kabely vedou rovnou do rozvaděče, takže světla jsou ovládána pouze pomocí pohybových senzorů. U terasy máme i vypínač, abychom byli schopni si světla manuálně zapnout, když je budeme potřebovat. Je to praktické, když sedíte na terase, aby se světlo samo bez detekce pohybu nevypínalo.

Součástí balení světel jsou i všechny potřebné šrouby a hmoždinky, takže není pro montáž nutné již nic dokupovat.

Montáž venkovních světel

Pokud máte více světel na jedné straně domu, je potřeba si nejprve změřit výšku, aby všechna světla byla stejně vysoko.

Dalším krokem montáže bylo zkrácení a odizolování kabelů. Samozřejmě se nejprve ujistěte, že kabely nejsou pod proudem. Při krácení si dejte pozor, ať je nezkrátíte moc. Poté, co jsem kabely měl zkrácené a odizolované, jsem si udělal na zadní straně světel díru do gumy na prostrčení kabelů a kabely protáhl, abych si na zdi naznačil otvory pro hmoždinky. Před vyznačením otvorů je potřeba kromě výšky světla hlídat i to, aby světlo bylo rovně – nejlépe pomocí přesné vodováhy.

Po vyvrtání otvorů do zdi pro světla již stačilo hmoždinky do děr zatlouct, držák světla uchytit, srovnat opět do správné výšky a roviny a šrouby dotáhnout.

Zapojení venkovních světel

Zapojení světel je velmi jednoduché. Světlo má 4 vstupy pro připojení vodičů – fáze (L – hnědý/šedý/černý), nula (N – modrý), ochranný vodič (PE – žlutozelený) a volitelný vodič na propojení světel (K). Pokud máte více světel a chcete, aby všechna světla reagovala společně, pak je možné je tímto jedním vodičem propojit. Díky tomu pak při detekci pohybu u jednoho světla dojde automaticky k rozsvícení všech takto propojených světel.

Světla kolem domu nám vedou přímo vlastním kabelem do rozvaděče, takže tato světla nemáme propojená mezi sebou a zapojení bylo velmi jednoduché. Světla na terase mají ale i svůj vypínač a navíc vypínač je až jako poslední prvek nejdál od rozvaděče, takže mezi světly jsme natáhli kabel CYKY-J 5×1,5 mm2. Zapojení je znázorněné na schématu níže. Po zapojení již stačí nasunout a přišroubovat samotné světlo.

Nastavení venkovních světel STEINEL

Jak již bylo zmíněno, světla STEINEL L 910 LED mají několik nastavení. K nastavování slouží 5 přepínačů z vnitřní části světla.

  1. První přepínač umožňuje zapnutí tzv. efektního osvětlení, což znamená, že od nastavené soumrakové hodnoty bude trvale svítit efektní ambientní osvětlení a při detekci pohybu se spustí plné osvětlení.
  2. Druhý přepínač aktivuje noční úsporný režim efektního osvětlení (viz předchozí bod). To znamená, že efektní osvětlení bude svítit do půlnoci a poté se vypne.
  3. Třetí přepínač umožňuje nastavit, při jakém okolním osvětlení má začít rozsvěcování světla. Možnost je 2 lx (poloha VYP) nebo 20 lx (poloha ZAP).
  4. Čtvrtý přepínač umožňuje nastavení délky svícení při detekci pohybu. Poloha VYP znamená 2 minuty svícení po detekci pohybu, poloha ZAP znamená 15 minut po detekci pohybu.
  5. Pátý přepínač zapíná nebo vypíná testovací režim. V testovacím režimu se světlo vypíná již 5 vteřin po detekci pohybu.
  6. Poslední šestý přepínač nastavuje dosah pohybového čidla. Poloha VYP znamená dosah 12 metrů, poloha ZAP znamená dosah 5 metrů.

Zkušenosti s venkovními světly STEINEL

Po počátečním nadšení máme ze světel rozporuplné pocity. Problém je v tom, že jsme si je pořídili kvůli designu a integrovanému pohybovému senzoru, aby příchody domů byly pohodlnější.

Problém ovšem je ten, že když přicházíme, nic nesvítí. Senzor náš pohyb nesejme a pokud opravdu tkvíme na světlu, musíme popojít cca 2,5 metru od domu a vehementně máchat rukama.

U jednoho ze dvou světel u vchodu bychom po naší zkušenosti mohli očekávat, že fungovat nebude, protože je hodně vysoko nad zemí, nicméně druhé světlo je kousek nad našimi hlavami a to jsme malého vzrůstu, přesto nefunguje…