Realizace soklové omítky Marmurit Decor

Před realizací polopodzemní garáže jsem chtěla ponechat garáž v prostém betonu, nicméně dodavatel ji neuměl vyrobit pohledově. Začal tedy předem prohraný boj hledání exteriérové stěrky za rozumnou cenu. To se nepovedlo, ale na internetu jsem narazila na materiál Marmurit Decor od značky KABE Farben. Obrázky ovšem mohou klamat, proto jsem se rozhodla navštívit showroom v Paskově u Ostravy. Milí zaměstnanci se mi ochotně věnovali a nabídli mi také možnost proškolení na aplikaci materiálu. Po návštěvě bylo rozhodnuto, že garáž dostane fasádu ze soklové omítky Marmurit Decor v antracitové barvě.

Zateplení garáže

Vzhledem k tepelnému mostu jsme museli garáž nejdříve zateplit extrudovaným polystyrenem. Poté jsme aplikovali lepidlo, do kterého jsme zapracovali perlinku. Další den jsme povrch přebrousili brusným hladítkem a aplikovali druhou vrstvu lepidla, která rovněž byla přebroušena brusným hladítkem.

Aplikace penetrace

Na zaschlý povrch s lepidlem a perlinkou byla aplikována soklová penetrace Marmurit Putzgrunt pomocí velkého plochého štětce. Dle výrobce má schnout 3-4 dny, ale na to jsme neměli čas, neboť nám přijel řemeslník z dálky.

Realizace finálního povrchu

Další den byla nerezovým hladítkem aplikována tenká souvislá vrstva soklové omítky Marmurit Decor, kterou bylo nutné nejprve lehce promíchat po dobu 30 až 60 sekund. Čím déle ji mícháte, tím víc se rozdrolí kamínky ve směsi. Po lehkém zaschnutí byla aplikována druhá tenká vrstva. Po zavadnutí se povrch zarovnal krouživými pohyby plastovým hladítkem.

Dle výrobce je doba schnutí 24 hodin při teplotě 20 °C a vlhkosti 55 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost schnutí prodlužují. Do úplného vyschnutí by měl být povrch chráněn před srážkami a povětrnostními podmínkami.

Nám samozřejmě večer v den aplikace fasáda zmokla a ještě ji ofoukl silný vítr, neboť jsme nedisponovali prostředky k tomu, abychom ji mohli ochránit. Nicméně nespatřujeme, že by to někde způsobilo nějaký problém. Marmurit Decor na druhou stranu byl aplikován v ideálních podmínkách, takže ihned po zatočení byl téměř suchý.

Tipy na závěr

Je důležité mít na finální zahlazení plastové hladítko, neboť nerezové se do materiálu boří.

Po ruce je dobré mít kbelík vody se štětcem, kterým si můžete průběžně čistit hladítko, na němž ulpívá omítkovina. Veškeré nářadí je nutné hned očistit, pokud jej nebudete ihned znovu používat.

Zároveň je dobré si realizaci vyzkoušet někde na méně pohledovém místě, neboť je jiná než práce s klasickou fasádní omítkou nebo běžnou mozaikovou omítkou/marmolitem.

Dle výrobce je možné soklovou omítku nanášet pouze v jedné vrstvě, ale doporučují vrstvy dvě.

Marmurit Decor je dle výrobce možné aplikovat také v interiéru, který ovšem po aplikaci musí být 2 týdny větraný a zároveň nevyužívaný.

Co budete potřebovat na aplikaci Marmurit Decor

  • nerezové hladítko
  • plastové hladítko
  • penetraci Marmurit Putzgrunt
  • soklovou omítku Marmurit Decor
  • štětec na aplikaci penetrace
  • míchátko na materiál, my jsme měli míchadlo na vrtačce
  • kartony, igelit k zakrytí ploch
  • kbelík vody se štětcem na čistění nářadí

Hodně štěstí při aplikaci 🙂