Ze stavby základové konstrukce svépomocí nás mnoho lidí odrazovalo z důvodu důležitosti správného provedení. Ale zamyslete se nad tím, koho na stavbách potkáváte nebo s jakými znalostmi vzhledem k dostupnosti