Ovládání Home Assistant z Apple Watch

Home Assistant je možné díky mobilní aplikaci ovládat jak z mobilního telefonu, tak i z Apple Watch.

Ve výchozím stavu se v mobilní aplikaci ukazují scény. To ale není úplně optimální řešení pro ovládání, protože přes scény nelze mnoho věcí řešit. Proto ale existují tzv. akce. Pomocí akcí lze zavolat v podstatě cokoliv v Home Assistant. Typicky to bude pravděpodobně automatizace, ale obecně lze volat opravdu asi vše.

Vytvoření automatizace

Vytvoříme tedy novou automatizaci, která bude spuštěna při stisknutí tlačítka na Apple Watch, tedy po zavolání akce.

Ukážeme si to na příklad ovládání světla. Stisknutí tlačítka v tomto případě přepne stav světla – ze zapnutého na vypnuté a z vypnutého naopak na zapnuté.

Ve webovém rozhraní Home Assistant tedy půjdeme do Configuration – Automations a vytvoříme novou automatizaci.

Nastavíme libovolné jméno automatizace. Jako Trigger bude Event. Do Event Type napíšeme ios.action_fired. Do Event Data napíšeme actionName: "SvetloObyvak". Event je pro všechny Apple Watch akce stejný – je to obecný typ události, který je vždy vyvolaný v Home Assistant aplikaci na Apple Watch. Event Data je pak jméno akce, kterou jsme v Apple Watch vyvolali, viz níže v článku. Tohle je už unikátní pro každou akci (= každé tlačítko) v Apple Watch. Ve spodní části automatizace poté zvolíme akci, kde najdeme dané světlo a zvolíme Toggle jako typ akce.

Celý kód v yaml pak vypadá následovně.

Vytvoření akce pro iOS

Zbývá nám vytvořit novou akci pro iOS a tedy i Apple Watch. Tuto akci vytváříme přímo v konfiguračním souboru /config/configuration.yaml.

Jméno akce musí být stejné, jako jsme nastavili v Trigger u automatizace vytvořené výše. Protože pomocí tohoto jména je rozlišeno, co se má v Home Assistant spustit. Background_color je barva pozadí daného tlačítka v iOS. V label pak nastavujeme text daného tlačítka a barvu tohoto textu. Icon definuje MDI ikonu a její barvu, která se má u daného tlačítka objevit.

Nyní můžeme zkontrolovat konfiguraci a restartovat Home Assistant.

Poté se dané tlačítko objeví v mobilní aplikaci v iOS a na Apple Watch.

Pokud hledáte inspiraci, co (a jak) dalšího můžete s Home Assistant dělat, můžete se podívat na další naše články o Home Assistant.