Integrace Bosch Home Connect s Home Assistant

Pokud máte chytré zařízení od Bosch nebo Siemens podporující Home Connect, můžete toto zařízení integrovat do Home Assistant.

Vytvoření vývojářského účtu

Aby integraci bylo možné povolit, je nejprve nutné vytvořit vývojářský účet v Home Connect. Tento účet je zcela nezávislý na vašem existujícím Home Connect účtu, který používáte v mobilní aplikaci. Na webu https://developer.home-connect.com/user/register si tedy vytvořte nový vývojářský účet. Do kolonky Default Home Connect User Account for Testing zadejte váš běžný Home Connect účet, který používáte v aplikaci. Zbytek informací vyplňte dle vlastního uvážení.

Následně vám přijde e-mail s potvrzením, kde je potřeba kliknout na odkaz a tím potvrdit registraci účtu.

Vytvoření Home Connect aplikace

Nyní, když máte vývojářský účet vytvořený a potvrzený, je potřeba vytvořit novou aplikaci. Jděte do https://developer.home-connect.com/applications/add. Application ID je libovolný název, takže třeba Home Assistant. OAuth Flow ponechte výchozí Authorization Code Grant Flow. Home Connect User Account for Testing bude opět váš běžný Home Connect účet. Redirect URI je lokální adresa vašeho Home Connect doplněná o /auth/external/callback na konci. Takže taková adresa by mohla vypadat například jako http://192.168.89.241:8123/auth/external/callback. Potvrďte vytvoření aplikace.

Z této nově vytvořené aplikace budeme následně potřebovat Client ID a Client Secret.

Zápis Client ID a Client Secret do Home Assistant

Výše získané Client ID a Client Secret nyní zapíšeme do konfiguračního souboru /config/configuration.yaml v Home Assistant.

Ověřte konfiguraci Home Assistant a následně Home Assistant restartujte.

Home Connect integrace v Home Assistant

Posledním krokem je aktivace integrace Home Connect v Home Assistant. V Configuration – Integrations přidejte novou integraci a v seznamu najděte a vyberte Home Connect. Otevře se nové okno, kde se přihlaste svým běžným Home Connect účtem. Na další stránce povolte přístup, o který si aplikace žádá.

Tím je integrace hotová 🙂 Pokud hledáte inspiraci, co (a jak) dalšího můžete s Home Assistant dělat, můžete se podívat na další naše články o Home Assistant.