Zobrazení polohy uživatelů na mapě Home Assistant

Home Assistant prostřednictvím mobilní aplikace umožňuje sledovat polohu mobilního telefonu. Toho se standardně využívá při automatizaci. Nastavíte například, že když se přiblížíte domů, rozsvítí se světla kolem domu.

Tato data je možné ale také zobrazit na mapě a vidět, kde se jednotliví uživatelé nachází. Včetně případné historie jejich polohy za nějaké stanovené časové období.

Sběr údajů o poloze uživatelů

Pokud již sbíráte polohová data o osobách v rámci Home Assistant například právě kvůli zmíněné automatizaci, není potřeba nic dalšího připravovat.

Pokud data ještě nesbíráte, je potřeba, aby si uživatelé nainstalovali aplikaci do mobilního telefonu a přihlásili se svým Home Assistant účtem. V Home Assistant pak vytvořte nové osoby a přiřaďte jim zařízení, ze kterých se přihlásili. Běžte do Configuration – People.

Zde si vytvořte novou osobu. Dejte osobě jméno, případně i fotku. Ale hlavně ve spodní části osobě přiřaďte její mobilní zařízení.

Tím máte vytvořené osoby a spárované jejich mobilní zařízení. Na základě toho lze následně zobrazit jejich polohu na mapě.

Zobrazení polohy osob na mapě

Zobrazení polohy osob na mapě je již velmi snadné. Není k tomu potřeba ani žádná dodatečná integrace nebo add-on, ale vystačíme si s tím, co Home Assistant obsahuje v základu.

Mapu budeme zobrazovat na lovelace („dashboard“ v Home Assistant). Otevřete si tedy editační režim lovelace, na kterém chcete polohu uživatelů zobrazit. Zde si vytvořte novou kartu typu „mapa“.

V nastavení této mapy změňte zobrazované entity. Ve výchozím stavu budou pravděpodobně zobrazené přímo entity jednotlivých zařízení. My chceme ale zobrazit entity osob, čímž získáme navíc minimálně fotku dané osoby na mapě místo prázdného kroužku. Navíc když se do budoucna změní používané zařízení dané osoby, nebude nutné mapu znovu editovat. A volitelně nastavte jméno dané karty, časový interval pro zobrazení historie polohy a případně další volitelné věci.

Pokud byste mapu vytvářeli přímo ve zdrojovém kódu YAML, vypadalo by to například takto.

Pokud hledáte inspiraci, co (a jak) dalšího můžete s Home Assistant dělat, můžete se podívat na další naše články o Home Assistant.