Připojení ZigBee zařízení do Home Assistant

Pokud jste si koupili ZigBee modul pro Home Assistant, pravděpodobně chcete připojit nějaká ZigBee zařízení, která budete z Home Assistant ovládat nebo sledovat. Níže uvedený postup se liší podle použitého ZigBee modulu a add-onu. Můj postup je pro ZigBee modul Slaesh’s CC2652RB stick založeném na čipu Texas Instruments CC2652. Jako modul pro obsluhu ZigBee v Home Assistant používám Zigbee2MQTT.

Vyhledání ZigBee zařízení v Home Assistant

Když chcete přidat nové ZigBee zařízení do Home Assistant, je potřeba nejprve povolit připojení nových zařízení, které je z bezpečnostních důvodů ve výchozím stavu zakázané. V levém menu běžte do nabídky Zigbee2MQTT a následně v horním menu klikněte na tlačítko Permit join. V tu chvíli se spustí odpočet 255 sekund a po tuto dobu se mohou nová zařízení volně připojovat do sítě. Není potřeba žádné heslo nebo jméno sítě nebo cokoliv jiného – zařízení si samo najde tuto otevřenou síť a pokusí se k ní připojit.

Po uplynutí 255 sekund se systém zase uzavře a nepovolí připojení žádných dalších zařízení. Pokud tedy nestihnete zařízení připojit během těchto 255 sekund, bude potřeba to spustit znovu.

Ve chvíli, kdy je systém otevřený pro připojení nových zařízení, je potřeba spustit proces párování na ZigBee zařízení, které chcete připojit. Typicky bateriová zařízení mají nějaké tlačítko, pomocí kterého spustíte proces připojení zařízení do sítě. Naopak zařízení trvale napájená ze sítě (vypínače, zásuvky apod.) spouští proces připojení do sítě automaticky při připojení napájení. U takových zařízení je tedy potřeba nejprve povolit připojení na Home Assistant a poté například zapnout jistič v rozvaděči, který pustí elektřinu do dané zásuvky, vypínače apod.

Zařízení se poté automaticky začne připojovat do sítě a komunikovat s Home Assistant. Během toho dojde také k identifikaci daného zařízení. Díky tomu Home Assistant ví, co to je za zařízení a jaké má funkce.

V tuto chvíli již můžete zařízení začít používat. Já ještě ale vždy zařízení přejmenuji, abych věděl, o jaké zařízení se jedná. Kliknutím na dané zařízení v seznamu si otevřete detaily, kde si můžete prohlédnout bližší informace o zařízení, jaké má funkce a jaký je jeho stav. Kliknutím na modrou ikonu v levém dolním rohu můžete zařízení přejmenovat.

No a to je opravdu vše 🙂 Zařízení v tuto chvíli vidíte v zařízeních Home Assistant a můžete s ním libovolně pracovat.

ZigBee zařízení mohou tvořit mesh síť a připojovat se navzájem mezi sebou.

ZigBee zařízení obecně tvoří mesh síť. ZigBee zařízení napájená ze sítě, jako jsou například zásuvky nebo vypínače, mohou fungovat jako tzv. router, ke kterému se mohou připojovat další ZigBee zařízení. Tím přirozeně rozšiřujete dosah celé ZigBee sítě a zvětšujete její kapacitu. Pokud se chcete podívat, jak jsou zařízení připojená k sobě navzájem, můžete si zobrazit mapu ZigBee zařízení. V Home Assistant v levém menu klikněte na Zigbee2MQTT a následně v horním menu na Map. Tlačítkem Load map se začne nahrávat mapa připojených zařízení, kde vidíte, jak funguje mesh ve vaší ZigBee síti a která zařízení jsou připojena k čemu.

Pokud hledáte inspiraci, co (a jak) dalšího můžete s Home Assistant dělat, můžete se podívat na další naše články o Home Assistant.