Odesílání notifikačních e-mailů z Home Assistant

Když nastane nějaká událost v Home Assistant, můžete chtít obdržet e-mailovou notifikaci. Já jsem si například nastavil e-mailové notifikace na dostupné aktualizace v rámci Home Assistant, vybité baterie v bezdrátových prvcích chytré domácnosti apod. Obecně k odesílání notifikací v Home Assistant slouží integrace notify, pomocí které lze odesílat jak e-maily, tak i například notifikace do mobilních aplikací.

Abyste mohli odesílat e-mailové notifikace, je potřeba mít nějakou schránku nebo službu, prostřednictvím které budete notifikace odesílat. Může to být váš vlastní e-mail, ale lepší je použít nějakou k tomu určenou službu. Já jsem například zvolil SendGrid, který umožňuje denně poslat až 100 e-mailů zdarma. Níže popsaný postup je tedy pro integraci se SendGrid, ale obecně lze použít pro jakýkoliv SMTP.

Konfigurace SMTP pro odesílání e-mailů z Home Assistant

V SendGrid jsem si vytvořil nové SMTP jméno a heslo, kterým chci odesílat e-maily.

V konfiguračním souboru /config/configuration.yaml vytvořím novou konfiguraci pro notify, kde jako notifikační platformu použijeme smtp.

Konfigurace by pak mohla vypadat následovně:

Platform musí být smtp. Sender je e-mailová adresa odesílatele. Sender name je jméno odesílatele. Recipient je e-mailová adresa příjemce e-mailové notifikace. Server je adresa SMTP serveru, přes který poštu odesíláme. Port je SMTP port použitý pro odesílání e-mailů – obvykle 587 pro šifrované spojení, ale může být také například 465 nebo 25. Encryption je použitá metoda šifrování. Username a password je přihlašovací jméno a heslo na SMTP pro odesílání pošty. Volitelně můžeme nastavit ještě jméno dané notifikace, pokud bychom měli více konfigurací pro více různých účelů. Pokud máte ale jen jednu konfiguraci, jméno není nutné nastavovat, protože se použije výchozí jméno notify.

Zkontrolujeme konfiguraci Home Assistant a restartujeme.

Tím je odesílání e-mailů z Home Assistant nastaveno. Tuto integraci je následně možné použít například v různých automatizacích.

Odesílání notifikací o nových aktualizacích Home Assistant

Když bychom si to ukázali na praktickém příkladu, můžeme zvolit například již zmíněné notifikace o nových aktualizacích Home Assistant. V Configuration – Automations vytvoříme novou automatizaci.

Nastavíme jméno automatizace například na Notifikace HA aktualizací. Jako spouštěč (trigger) dané automatizace bude stav senzoru updateru (senzor kontrolující aktualizace Home Assistant), který se změní na on, když je dostupná aktualizace. A jako akce této automatizace bude zavolání notifikační služby. Jméno notifikační služby je notify. Tečkou oddělené je pak jméno samotné notifikace. Pokud jste žádné jméno nenastavili, viz předchozí část tohoto článku, používá se výchozí jméno notify, takže budeme volat službu notify se jménem notify. A samozřejmě nastavíme nějaký text té notifikace (= obsah daného e-mailu) a název (= předmět daného e-mailu).

Když bychom se podívali na zdrojový YAML této automatizace, vypadal by následovně.

Pokud hledáte inspiraci, co (a jak) dalšího můžete s Home Assistant dělat, můžete se podívat na další naše články o Home Assistant.