Montáž interiérových dveří

Interiérové dveře jsme objednali na míru od společnosti Hanák Fórum. Máme 4 posuvné dveře a jedny klasické otočné dveře Flat. Z toho jedny posuvné dveře jsou celoskleněné. O montáži stavebních pouzder od společnosti JAP si můžete přečíst v našem dřívějším článku. Pokud vás zajímá montáž interiérových dveří svépomocí, pak můžete navštívit náš druhý blog, kde se tomu věnujeme.

Zaměření dveří

Zaměření dveří proběhlo přímo dodavatelem. Prodejce přijel a všechny dveře si na místě zaměřil. Při tom jsme probrali ještě některé detaily.

Při zaměření prodejce měřil všechny rozměry dveří – výšku na obou stranách, šířku dole, nahoře i uprostřed. Dále měřil také výšku pantů u otočných dveří.

Montáž dveří

Montážníci přijeli ráno chvíli po deváté hodině dle domluvy. Věci si nanosili do domu a začali s montáží.

Montáž otočných dveří

Začali s jedinými otočnými dveřmi na toaletě s tím, že ty jsou nejjednodušší. Záhy ale zjistili, že jim chybí šrouby na panty, protože jim dodali vruty do dřeva, ale my máme hliníkové skryté zárubně. Montážníci naštěstí našli jiné šrouby, které bylo možné použít.

Další problém se objevil po uchycení dveří. Montážníci zjistili, že kování na dveřích nesedí na kování na skryté zárubni. Jinak řečeno, střelka na kování na dveřích byla o cca 2,5 cm níž, než by měla být. Dveře proto nešlo zavřít tak, aby držely zavřené.

Montážníci dveře nechali na místě, ať je můžeme používat alespoň částečně bez možnosti kompletního zavření. S tím, že nám vyrobí nové dveře a poté si tyto vadné odvezou.

Montáž posuvných dveří

U posuvných dveří montážníci začali dveřmi v koupelně, které jsou jako jediné 70 cm široké.

Jako první bylo potřeba sundat horní kolejnici a dát na ní vozíčky, na kterých visí křídlo posuvných dveří. Kolejnice ale byla přilepená montážní pěnou k horní hraně stavebního pouzdra, takže bylo potřeba použít větší sílu.

Po sundání kolejnice montážníci ještě kolejnici důkladně očistili od prachu a nasunuli na ni vozíčky. Poté kolejnici zase přišroubovali zpět do stavebního pouzdra.

Následně montážníci na zem připevnili trn pomocí dvou hmoždinek, který drží dveře rovně. Poté již zavěsili křídlo dveří do připravené kolejnice.

U dveří v koupelně po připevnění ale zjistili, že stavební pouzdro je křivě ukotvené do zdi. Na výšce dveří to dělalo cca 1,5 cm, což je extrémně hodně a nebylo možné to ničím dorovnat. Z tohoto důvodu dveře nedojíždí hezky do své cílové zavřené polohy, ale je nutné jim trochu pomoct. To ale nebyla rozhodně chyba na straně dodavatele dveří, ale tento problém vznikl již při kotvení stavebních pouzder do zdi. Stejný problém je i u dveří do pokoje. Ostatní místnosti již byly naštěstí v pořádku.

Zde musíme podotknout, že stavební pouzdra jsme si schválně nemontovali sami, neboť nás všichni upozorňovali na to, že pokud budou jen trochu špatně namontované, bude s tím problém. Takže jsme si zaplatili odborníka a ve skutečnosti se ukázalo, že to bylo zbytečné. A to mám živě v paměti, že jsme celý den při montáži staveních pouzder od onoho „odborníka“ poslouchali, jak je to špatně, že si lidé něco staví svépomocí, že to pak dopadá špatně, jak to všichni dělají špatně apod. Přitom on sám pouzdra namontoval evidentně také křivě.

Montáž nových dveří na WC

23. března 2021 montážníci přijeli znovu s nově vyrobenými dveřmi na WC. Na druhý pokus již naštěstí dveře správně seděly a žádný další problém se neobjevil.

V rámci instalace nových dveří na WC montážníci rovnou seřídili skleněné dveře do obývacího pokoje. Uchycení skleněných dveří je totiž řešeno dle montážníků poměrně nešťastně pouze mezi dva korky, které jsou v liště stažené šrouby. Často se ale stává, že korky sklo neudrží a sklo se začne pomalu vysouvat. To se stalo i nám, proto montážníci sklo dveří ke korkům přilepily, čímž by měl být snad již problém vyřešen.

Prodlení dokončení zakázky

Kvůli nutnosti vyrobit nové dveře bylo dokončení zakázky opožděno o 51 dnů oproti původnímu termínu. Smluvně stanovená pokuta byla 0,05 % za každý den prodlení za nedodané části zakázky. 29. března 2021 však přišla závěrečná faktura na doplatek, kde nebylo prodlení zohledněno a doplatek byl vyčíslen v plné výši. Fakturu jsme proto následující den reklamovali a žádali ponížení finální částky o smluvní pokutu z prodlení.

6. dubna 2021 na reklamaci faktury reagoval zástupce firmy s tím, že než začneme řešit penále, musí nás upozornit na vícepráce, které byly provedeny, ale nebyly fakturovány. Konkrétně se mělo jednat o 600 Kč za čištění pouzder pro montáž dveří a 870 Kč za upravení a dosekání sedel pro kování posuvných dveří. Což ve výsledku dělá víc, než kolik je penále z prodlení.

S ani jednou víceprací však nesouhlasíme. Pouzdra jsem čistil já sám, když mě na to montážní technik upozornil, že nejsou vyčištěná. Takže sice to nebylo připravené předem, ale montáž to nijak nezdrželo a čištění jsem provedl sám. A dle mého mi nemohou účtovat vícepráce, které jsem ve skutečnosti dělal já sám. A o upravení a dosekání sedel dle mého nemůže být vůbec řeč – oni sami si pouzdra zaměřili, takže žádné dodatečné úpravy by neměly být potřeba. A pokud ano, pak je to kvůli špatnému zaměření a tedy by to mělo jít na jejich náklady, nikoliv naše.

Smluvní pokutu z prodlení firma uznala, ale odmítla adekvátně ponížit doplatek s tím, že nám prý naopak neúčtovali vícepráce.

Žádné peníze zpět za prodlení dle smluvních podmínek jsme tedy nedostali. I když uznali, že na penále z prodlení máme dle smlouvy nárok, bránili se tím, že nám naopak neúčtovali nějaké vícepráce, o kterých nikde není žádná zmínka. Jelikož smluvní pokuta byla řádově ve stokorunách, neměl jsem chuť se s nimi dohadovat a fakturu v původní výši jsem zaplatil. Rozhodně mi to ale nepřijde jako solidní jednání.

Celkové zhodnocení

Dveře vypadají opravdu kvalitně, ale co nás vytočilo byla skutečnost, že Hanák posuvné dveře vyrobil tak, že nám 10 cm trčí do průchodu. Přitom se běžně dodávají tak, že do pouzdra zajedou celé a z boku mají otvor, do kterého strčíte prst a dveře si z pouzdra vytáhnete. Nebo alespoň s takovým řešením jsme se doposud setkali. Tento detail s námi bohužel nikdo neřešil a nás to ani ve snu nenapadlo, že by dveře vyrobili takovýmto děsivým způsobem.

Požadujte dveře, které zajíždí do pouzdra celé.

Zároveň musíme uznat, že otočné dveře vypadají s klikou M&T Maximal naprosto úchvatně, zatímco posuvné dveře s mušlí mají do elegance dost daleko. Ale to jsme tvrdili již v showroomu a požadovali jsme jiný typ mušle, ale Hanák nábytek nebyl schopen dodat jinou mušli.

Také se nám nelíbí detail trnu u skleněných dveří, kde je jakési plastové cosi s viditelnými šrouby. Vypadá to opravdu lacině a kazí to celý interiér, který je vyladěn do posledního detailu. Je pravdou, že jsme perfekcionisté, takže většině populace to pravděpodobně vadit nebude, ale nám ano.

Vzhledem k tomu, že dveře dodával Hanák nábytek, očekávali jsme víc z hlediska detailů i jednání firmy.

To, že nám dveře šly hůře zavírat a otevírat kvůli špatně namontovaným stavebním pouzdrům, jde na vrub jiné firmy.