Úspory při vytápění tepelným čerpadlem

V létě jsme vyměnili elektrokotel za tepelné čerpadlo. Protože si pravidelně píšeme stav elektroměru, mohli jsme si udělat první srovnání nákladů na vytápění. Máme tedy porovnání nákladů na vytápění pomocí elektrokotle Protherm a tepelného čerpadla NIBE.

Výhodou tepelného čerpadla je to, že z dodané elektrické energie dokáže vyrobit několikanásobek tepla, což je vyjádřeno topným faktorem. Topný faktor u tepelných čerpadel vzduch/voda se běžně pohybuje v rozmezí 3-5 v závislosti na rozdílu teplot. Tedy například z 1 kW elektrické energie tepelné čerpadlo vyrobí 3-5 kW tepla.

Srovnání nákladů na vytápění tepelným čerpadlem a elektrokotlem

Pro srovnání budeme brát spotřebu elektřiny za prosinec 2019 a prosinec 2020. Jedná se tedy o spotřebu elektřiny ve stejném měsíci.

Neznáme přesnou spotřebu elektrické energie na vytápění, ale budeme uvažovat celkovou spotřebu elektrické energie domu. Lze předpokládat, že běžný provoz domu se v prosinci 2020 větší mírou podílel na celkové spotřebě elektrické energie, jelikož v prosinci 2019 jsem z domu vůbec nepracoval, ale v prosinci 2020 jsem kvůli pandemii COVID19 pracoval 100 % času z domu, čímž se zvýšila spotřeba elektrické energie na vaření, provoz PC, svícení apod.

Finální cena 1 kWh včetně všech poplatků je v průměru pro nízký a vysoký tarif v našem případě 3,29 Kč.

Spotřeba elektrické energie v prosinci 2019 s elektrokotlem

V prosinci 2019 jsme vytápěli dům elektrokotlem na vnitřní teplotu vzduchu cca 21 °C. Dle odečtů z elektroměru byla spotřeba elektrické energie 27 kWh ve vysokém tarifu a 1 796 kWh v nízkém tarifu.

Za elektrickou energie v prosinci 2019 jsme tedy celkově zaplatili 5 997,67 Kč. Lze předpokládat, že drtivou většinou se na této ceně podílelo vytápění. Spotřeba v letních měsících, kdy se netopí, je kolem 200 kWh za měsíc.

Spotřeba elektrické energie v prosinci 2020 s tepelným čerpadlem

V prosinci 2020 jsme vytápěli dům tepelným čerpadlem na vnitřní teplotu vzduchu cca 22 °C, tedy o 1 °C víc než v předchozím roce, kvůli čemuž určitě o něco stoupla spotřeba elektrické energie. Dle odečtů z elektroměru byla spotřeba elektrické energie 87 kWh ve vysokém tarifu a 479 kWh v nízkém tarifu. To je méně než 1/3 spotřeby ve stejném období v minulém roce i přes to, že jsme topili na vyšší vnitřní teplotu a navíc jsem celý měsíc pracoval z domu.

Tepelné čerpadlo ušetří přibližně 70 % nákladů na vytápění v porovnání s elektrokotlem.

Za elektrickou energie v prosinci 2020 jsme tedy celkově zaplatili 1 862,19 Kč. To je o 4 135,53 Kč méně než v předchozím roce i přes to, že jsme topili na vyšší teplotu a celý měsíc jsem pracoval z domu.

Z výše uvedeného je vidět, že tepelné čerpadlo skutečně ušetří cca 70 % nákladů na vytápění.