Zkušenosti s meteostanicí Netatmo

Jako milovníci moderních technologií jsme si pořídili plnou verzi meteostanice Netatmo s vnitřní a venkovní jednotkou, srážkoměrem a anemometrem pro měření rychlosti větru.

Meteostanice Netatmo má pouze čidla, nevyrábí žádné zobrazovací zařízení, takže ke všem údajům z čidel se přistupuje z mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.

Meteostanice funguje na principu hlavního zařízení zapojeného do elektrické zásuvky v oblasti s dobrým pokrytím WiFi signálem. K této hlavní vnitřní jednotce se bezdrátově připojují přídavné moduly, které energii získávají z tužkových baterií.

U každého modulu byl k dispozici velmi ořezaný český návod v podobě jedné A4 s miniaturním písmem. Např. o nutnosti kalibrace tu není ani zmínka. Je v nich uvedeno v podstatě jen to, kam máte moduly nainstalovat.

Mobilní aplikace Netatmo

Mobilní aplikace je dostupná pro operační systém Android i iOS. Je jednoduchá a přehledná, ale bohužel pouze v angličtině. Aplikace je dostupná pro 2 typy uživatelů – admina, který může provádět úpravy, a obyčejného uživatele (hosta), který v aplikaci jen sleduje data z čidel. Nicméně se nám nepodařilo nás oba nastavit jako administrátory.

Každé čidlo má svoji podstránku, na které jsou zobrazeny aktuální relevantní informace.

Aplikace ukazuje i kvalitu ovzduší, ale opět zde postrádám vysvětlení. Někdy ukazuje PM2,5, pak PM10, NO2, CO či Ozone atd. Pokaždé je tedy znečištění ovzduší něčím jiným, ale přece to nebude vždy jen jedním. Problém je také v tom, že každý kontinent či stát si úroveň znečištění definuje na jiné stupnici. Více zde (dokument v angličtině).

V aplikaci se můžete podívat na aktuální počasí kdekoliv na světě, neboť pořízením modulů Netatmo můžete dobrovolně zpřístupnit údaje ze svých venkovních čidel a na oplátku se můžete podívat na údaje z jakékoliv jiné stanice Netatmo. Na iOS mi to ovšem často vyhazovalo chybu. Na Androidu to vypadá, že s tím takové problémy nejsou.

Dále si můžete prohlédnout grafy vývoje všech ukazatelů. Nicméně zde rovněž postrádám nějaké vysvětlení, jelikož např. u vnitřní teploty se nachází 2 linie, přitom čidlo máme jen jedno, takže nerozumím tomu, co která linie představuje.

V nastavení v bočním menu se můžete podívat také na stav nabití baterií v jednotlivých modulech, které si můžete pojmenovat dle vlastního uvážení.

Notifikace v mobilu

Administrátor si může nastavit odesílání notifikací do svého telefonu. U uživatele typu host to možné není.

Jsou 2 typy notifikací – předdefinované a vámi vytvořené. Předefinované mají výrobcem vytvořené meze, zatímco u vámi vytvořených si můžete hranice určit sami. Notifikace v mobilu vás může upozornit např. na tyto události:

  • množství CO2 stouplo na vysokou hodnotu,
  • začalo pršet,
  • fouká silný vítr,
  • poklesl tlak,
  • teplota doma nebo venku poklesla pod určitou mez atd.

Webové rozhraní Netatmo

Kromě mobilní aplikace můžete k datům přistupovat i přes webové rozhraní. Na webu Netatmo se přihlásíte svým Netatmo účtem a uvidíte data ze všech modulů, které doma máte. A samozřejmě stejně jako v mobilní aplikaci se můžete dívat i na data ostatních meteostanic Netatmo po celém světě.

Není tu nic navíc, ale z hlediska přehlednosti, je webová aplikace lepší. Nicméně postrádáme možnost zobrazení dat za námi definovaný časový úsek, neboť v aplikace je možné vybrat pouze den, týden, měsíc nebo rok. Přičemž týden začíná pondělím, měsíc prvním dnem v měsíci a rok lednem.

Zprovoznění meteostanice

Zprovoznění meteostanice je velmi jednoduché. Stačí stáhnout aplikaci Netatmo do mobilního zařízení, které je připojené k domácí WiFi. V Netatmo aplikaci se přihlásíte na Netamo účet nebo si vytvoříte nový. Následně zapojíte do zásuvky vnitřní hlavní modul.

Pro první spojení je potřeba na telefonu aktivovat Bluetooth a dotknout se vrchní části hlavního modulu Netatmo, dokud modul nezačne blikat modře. V aplikace poté zvolíte Next a aplikace vás již provede konfigurací, kde připojíte stanici k domácí WiFi, nastavíte jméno stanice a připojíte další moduly.

Ovšem s umístěním jednotlivých čidel jsme dlouho bojovali, neboť pořád nechtěly komunikovat s hlavním modulem. Rovněž jsme zjistili, že i malý posun hlavního modulu může způsobit odpojení ostatních čidel. Když jsme čidlo z prostředku skříňky posunuli blíže ke kraji (zdi), venkovní čidla přestala komunikovat.

Srážkoměr a anemometr jsme chtěli umístit na plochou střechu Selfiehome, která je pokryta kamínky. Konstrukci tvoří Miako vložky a železobeton se zateplením v podobě PIR desek a svrchní TPO fólií, což se jeví pro prostup signálu jako nevhodné.

Proto jsme vytvořili držák, který jsme připevnili k zahradnímu domku.

Vnitřní modul Netatmo

Vnitřní modul byl původně umístěn v krajní místnosti domu, ale kvůli problémům se spojením s venkovním čidlem byl přemístěn do středu Selfiehome, kde ovšem přestal komunikovat s anemometrem umístěným na střeše.

Vnitřní modul měří teplotu, vlhkost, hluk a množství CO2. Dotykem na vrchní část čidla se modul rozsvítí zeleně, žlutě, červeně nebo přechodem mezi jednotlivými barvami. To značí množství CO2 v domě. Pokud svítí zeleně, je vše v pořádku. Pokud začíná žloutnout, je načase vyvětrat, ale pořád nejste na horní hranici, která je červená.

Vnitřní čidlo je zapojené do zásuvky a údaje z něj jsou zobrazeny na všech stránkách v mobilní aplikaci dole.

Venkovní modul Netatmo

Venkovní modul si našel své místo pod převisem střechy zahradního domku, kde je krytý před deštěm i přímým slunečním svitem.

Venkovní modul Netatmo měří tlak vzduchu, teplotu, pocitovou teplotu, vlhkost a míru znečištění ovzduší.

Tento modul je již z výroby spárovaný s vnitřním hlavním modulem. Není tedy potřeba provádět žádnou konfiguraci, stačí jen do venkovního modulu vložit baterie a modul se sám spojí s vnitřní hlavní stanicí.

Srážkoměr Netatmo

Srážkoměr jsme umístili na plochou střechu Selfiehome, kde nebyl schopný s hlavním modulem komunikovat. Začal fungoval až ve chvíli, kdy byl přemístěn na konstrukci zahradního domku.

Srážkoměr Netatmo měří množství srážek za poslední hodinu a den, ukazuje předpověď srážek pro aktuální den, ale není schopen měřit množství sněhu.

Srážkoměr by měl být umístěn 0,5 až 1,5 metru nad zemí a dostatečně daleko od okolních překážek. Pořádně jej připevněte, neboť nám ho orkán Sabine přetočil vzhůru nohama a kýval si s ním jak se zvonečkem.

Po instalaci je vhodné srážkoměr zkalibrovat. To provedete tím, že do suchého srážkoměru velmi pomalu nalijete přesně 100 ml vody a budete počítat, kolikrát srážkoměr cvakne.

Při 100 ml by měl srážkoměr cvaknout přibližně 80x. Kalibraci spočítáte tak, že 100 vydělíte počtem cvaknutí. Výsledek výpočtu následně zadáte v mobilní aplikaci v Menu – Settings – název stanice – Calibrations – Rain Sensor Calibration. Video s kalibrací vložíme dodatečně.

U=\frac{100}{PocetCvaknuti}=\frac{100}{80}=1,25

Pro připojení k hlavnímu modulu musíte opět do menu aplikace Netatmo, kde zvolíte Add/Remove a module, dotknete se vrchní strany hlavního modulu dokud nezačne blikat modře, zvolíte přidání dešťového modulu (Rain Gauge), vložíte baterie do modulu a modul pojmenujete.

Anemometr Netatmo

Anemometr byl logicky umístěn na železnou konstrukci vytvořenou pro příjem signálu na internet na střeše. Z počátku jakžtakž fungoval, ale přemístěním vnitřního modulu blíže do středu domu přestal.

Z toho důvodu jsme ho museli přemístit na zahradní domek, kde to není úplně ideální. Domek je totiž nižší než Selfiehome, takže vítr zde neproudí volně.

Ideálně by měl být anemometr ve výšce 10 metrů nad úrovní země. Pokud toho není možné docílit je nutné mu v aplikaci ručně zadat výšku, ve které je umístěn.

Zadat výšku můžete v Menu – Settings – název stanice – Calibrations – Wind Speed Compensation. Modul by měl být také připevněn 1,2 metru nad nejvyšším pevným bodem a v prostoru bez překážek. Při instalaci musí být anemometr vodorovně a šipka na modulu musí směřovat na sever.

Při montáží se nesmíte dotknout vnitřního prostoru modulu, kde jsou umístěny senzory větru. Mohlo by dojít k jejich poškození či změně kalibrace.

Anemometr Netatmo měří průměrnou rychlost větru, maximální denní rychlost větru, rychlost nárazu větru a jeho směr.

V návodu je uvedeno, že zařízení může rušit radiové vlny.

Pro připojení k hlavnímu modulu musíte opět do menu aplikace Netatmo, kde zvolíte Add/Remove a module, dotknete se vrchní strany hlavního modulu dokud nezačne blikat modře, zvolíte přidání anemometru (Anemometer), vložíte baterie do modulu a modul pojmenujete.

Chytrá domácnost

Meteostanici Netatmo jsme si pořídili hlavně kvůli tomu, abychom mohli ovládat venkovní stínění v závislosti na teplotě či rychlosti větru. Nicméně zatím venkovní stínění nemáme a systém, který by nám propojil chytré prvky domácnosti budeme mít až v březnu 2020.

Dalším důležitým parametrem je pro nás množství srážek, jelikož trpíme akutním nedostatkem vody, přestože máme hlubinnou studnu. Važte si vody!

Zhodnocení meteostanice Netatmo

Mnoho lidí na meteostanici Netatmo postrádá zobrazovací modul, tj. nějaký displej, který si doma vystaví a posbíraná data bude mít na jednom místě. Nám vůbec nechybí, protože si údaje můžeme zobrazit kdekoliv, neboť jsou v mobilu.

I kdyby nějaký displej existoval, museli byste k němu někam dojít, takhle chytnete mobil a máte to v něm. My navíc máme základní meteostanici integrovanou v koupelnovém zrcadle a nemáme rádi zbytečnosti.

Jsme velmi spokojeni s designem modulů, ale velký problém spatřujeme v neschopnosti spojení mezi moduly. Navíc nevíme, co je příčinou. Zda železobeton, PIR desky, TPO fólie či jiná vrstva střechy. Čidla jsme museli přesunout na zahradní domek, kde jejich umístění není ideální a nejde s tím nic jiného udělat. Ale od té chvíle fungují spolehlivě.

Nejlepší by ale bylo, kdyby i jednotlivé moduly uměly mezi sebou komunikovat a předávat si informace. Díky tomu by se moduly mohly řetězit za sebe a ten co je nejblíž hlavní stanici by předával všechna data stanici, zatímco například větrný modul by mohl být vysoko na střeše bez přímé komunikace s hlavní stanicí, ale data by jí předal prostřednictvím jiných modulů, které má v dosahu.

Další nevýhodou je mobilní aplikace i webové rozhraní dostupné pouze v angličtině a také absence vysvětlení některých nejasných dat.

Pokud se hlavní modul ocitne bez přívodu elektrické energie, pak přijdete o aktuální data ze všech modulů, neboť nemají vnitřní paměť, na kterou by si dočasně data uložily a po obnovení komunikace s hlavním modulem, je odeslaly. To znamená, že když z nějakého důvodu po nějakou dobu nefungoval hlavní modul, pak nebudete mít za tu dobu data z žádného modulu, byť přídavná čidla jsou na baterky.

Ovšem rozhodující pro nás bude, pokud meteostanice bude umět správně komunikovat se stíněním, neboť to byl hlavní důvod nákupu chytré meteostanice Netatmo.

Výpočet využitelných srážkových vod

Velkou přidanou hodnotu by aplikace měla, pokud by sama dokázala vypočítat množství využitelných srážkových vod po zadání parametrů uživatele (velikost a typ střechy). Protože co vám řekne údaj, že včera spadlo 10 mm srážek? Představíte si pod ním něco reálného? My ne. My potřebujeme vědět, kolik litrů nám vteče do retenční nádrže. Takže se pojďme podívat, jak to spočítat. Je to jednoduché, neboť dle definice 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody spadlé na plochu 1 m2.

To znamená, že když nám dnes napršelo 16,1 mm srážek, na 1 m2 spadlo 16,1 l vody. Plocha, z které sbíráme srážky, je 125 m2.

Do retenční nádrže by za předpokladu nulové ztráty nateklo

{16,1 l} \times {125} = 2012,5 l

To je ovšem nesmysl, protože voda se přirozeně vypaří, něco nasákne materiál apod. V těchto případech se používá koeficient, který je pro ploché střechy od 0,6 do 0,7. Pokud je střecha zatravněná, pak jen 0,2. V našem případě budeme optimističtí a budeme počítat s koeficientem 0,7, což znamená, že reálně budeme moci využít 70 % z celkových srážek, tedy

{2012,5 l} \times {0,7} = 1408,75 l

Stačí si tedy zapamatovat, že množství srážek v mm, které uvidíte v datech ze srážkoměru, je množství litrů spadlých na 1 m2.