Administrativní povinnosti po kontrolní prohlídce (kolaudaci)

Kontrolní prohlídka (kolaudace) je důležitým završením výstavby. Více o tom, co jsme si s ní prožili my, naleznete v článku Jak probíhala kontrolní prohlídka (kolaudace). Tento akt spouští řadu administrativních povinností, které je nutné provést. Jaké to jsou?

Sdělení o dokončení stavby

Vzhledem k tomu, že jsme kontrolní prohlídkou neprošli bez problémů, nejdříve jsme museli úředníka ze stavebního úřadu přesvědčit o odstranění nedokonalostí. Jakmile se nám to povedlo, vydal nám dokument zvaný Sdělení k dokončení stavby a na příslušný obecní úřad poslal výzvu k přidělení čísla popisného, na jejíž základě nám úřad vydal číslo popisné.

Dokument o dokončení stavby jsme odeslali Hypoteční bance, abychom konečně po 4 letech uzavřeli hypotéku. Nicméně se nejedná o zcela uzavřenou kapitolu, neboť banka požaduje zapsání domu do Katastru nemovitostí, které je možné až po obdržení čísla popisného. Tento dokument jsme zároveň doložili i k žádosti o vyplacení dotací z programu Dešťovka. O tom, jak jsme o dotace žádali, si můžete přečíst v článku Jak jsme žádali o dotace na využití dešťové vody.

Vydání čísla popisného či evidenčního

Jakmile nám obecní úřad vydal číslo popisné na základě dokumentu Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného, začal proces se zapsáním stavby do Katastru nemovitostí, o kterém se více dočtete v článku Zápis novostavby do katastru nemovitostí. Tímto nám zároveň vznikla povinnost Selfiehome přiděleným číslem označit.

Přihlášení k dani z nemovitých věcí

Jakmile budete mít novostavbu zapsanou v katastru nemovitostí a bude se blížit 31. leden, měli byste zbystřit. Je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Vše o této problematice se dozvíte v článku Novostavba a daň z nemovitých věcí.

Přihlášení k poplatku za televizní a rozhlasové vysílání

Kolaudace domu pro většinu lidí znamená stěhování do nového domova, pokud to tedy neudělali již předtím. V případě, že opouštíte jinou domácnost a zakládáte novou (odcházíte od rodičů; z nájmu, kde jste poplatek neplatili, i když je to také povinnost), pak se nesmíte zapomenout přihlásit k poplatku či osvobodit od poplatku za televizní a rozhlasové vysílání, a to do 15 dnů. Poplatky neplatí každý člen domácnosti, ale pouze jeden z nich. Pokud navíc vlastníte chatu, pak za ni druhý poplatek již platit nemusíte.

Poplatek za televizní vysílání

Zákon totiž ukládá povinnost, že každá domácnost vlastnící televizi, počítač s televizní kartou, TV tunerem připojeným přes USB nebo technologií IPTV musí platit poplatek za televizní vysílání, i když Českou televizi vůbec nesleduje. Dobrou zprávou je, že mobilní telefon se za přijímač nepovažuje.

Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách České televize a formuláře jsou k dispozici zde.

Poplatek za rozhlasové vysílání

Poplatek za rozhlasové vysílání se hradí v případě, že vlastníte rádio, budík či jiné zařízení s rádiem, autorádio, mini/mikro věž, počítač či notebook s tunerem, televizi se set-top-boxem či tunerem pro příjem digitálního vysílání nebo televizi s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání. Opět tu žádnou roli nehraje skutečnost, že Český rozhlas vůbec neposloucháte. Stejně jako u televizního poplatku se mobilní telefon za přijímač nepovažuje.

Dodatečné informace o poplatku naleznete na stránkách Českého rozhlasu a formuláře naleznete zde.

Výzva k zaplacení poplatků

Zákon ukládá dodavatelům elektřiny povinnost poskytovat informace o svých zákaznících České televizi i Českému rozhlasu. To znamená, že je možné, že dříve než se stihnete k poplatkům přihlásit, obdržíte výzvu k jejich zaplacení, se kterou si není radno zahrávat. Na její vyřízení máte pouhých 30 dnů. Sice se to nezdá, ale shoda blbých náhod v podobě pozdního doručení Českou poštou, vaší dovolené a dalších trablů, může termín značně ohrozit.

V případě, že některý člen domácnosti, v níž již někdo jiný platí poplatky, obdrží výzvu k zaplacení poplatků, stačí vyzyvatele informovat o tom, že poplatek je za danou domácnost již odváděn.

Osvobození od poplatků

Pokud vaše domácnost opravdu nevlastní žádné zařízení pro příjem televizního či rozhlasového signálu, můžete požádat o osvobození od poplatků. Jsou k tomu dispozici oficiální formuláře formou čestných prohlášení.

Osvobozena může být i domácnost, jejíž příjmy jsou nižší než 2,15 násobek životního minima, a nevidomé osoby.