Montáž hromosvodu

Před užíváním domu je nutné myslet na ochranu proti bleskům. Tuto skutečnost si moc dobře uvědomoval již v roce 1750 český kněz Prokop Diviš, který sestrojil první bleskosvod, chcete-li hromosvod, odborně pak vnější LPS (Lightning Protection System čili systém ochrany před bleskem). Ten se dělí na 4 tříd, které definují vzdálenost mezi jednotlivými svody. Rodinné domy patří do třídy III.

Hromosvod a kolaudace

My jsme navíc netrpělivě vyhlíželi montážníky z důvodu kolaudace domu, neboť bez hromosvodu bychom na úřadě nepochodili, jelikož se nás týká starý proces povolení užívání novostavby, tj. i se závěrečnou kolaudační prohlídkou. Dnes by již totiž kolaudační prohlídky neměly probíhat, ale to neznamená, že nemusíte dodržovat předepsané zákony, které mimo jiné stavebníkům ukládají povinnost instalovat na dům hromosvod.

Příprava na montáž hromosvodu

Přípravy na montáž hromosvodu se provádějí již na počátku výstavby domu, protože uzemnění hromosvodu se nachází v základech domu, o čemž si můžete přečíst v našem článku. Nicméně pokud v průběhu výstavby zjistíte, že umístění svodů hromosvodu není ideální, je možné to řešit dodatečně. To se samozřejmě stalo i nám, jednak z důvodu námi iniciované menší změny v projektu a také z důvodu nepromyšlenosti projektantem.

Pokud dodržíte správně vytvořený projekt, pak nemusíte připravovat vůbec nic. My jsme pár věcí udělat museli.

Změny v projektu hromosvodu

Jeden svod jsme měli dle projektanta umístit doprostřed terasy, kde by se stal trnem v oku, což je pro nás nepřípustné. Nicméně v tomto místě nemohl být ani z jiného a to mnohem zásadnějšího důvodu. Kvůli rozměrům i designu jsme museli přemístit rozvaděč z chodby do technické místnosti, což znemožnilo umístění svodu na ono místo. Svody totiž nesmí být v blízkosti rozvaděče a v našem případě by byl na vnitřní straně zdi rozvaděč a na vnější svod, což je naprosto nepřípustné. Přeskovová vzdálenost byla revizním technikem spočítána na 120 cm v našem případě, což bychom tak jako tak nesplnili a svod bychom museli přemístit.

Svod nesmí být v blízkosti rozvaděče.

V tomto případě jsme se s revizním technikem domluvili na zrušení tohoto svodu, který výpočtem zjistil, že je to možné. Než tedy přistoupíte k tomuto kroku, musíte to nechat zhodnotit autorizovaného technika. Nikdy to nemůže být vaše svévolné rozhodnutí.

Další problémy vznikly v tom, že okapové svody také musí být uzemněné, pokud jsou kovové. I když se s titanzinkem počítalo již v projektu, projektant tuto skutečnost jaksi opomněl. Proto jsme veškeré vývody zemnění museli přesunout k okapovým svodům. Znamenalo to vykopat drážky v zemi a navést zemnění k okapovým svodům.

Montáž hromosvodu

Jako první si technici nachystali klubko hliníkového jímacího (hromosvodního) drátu ze slitiny AlMgSi, které si rozmotali. Následně jeden konec nasadili do vrtačky, druhý drželi v ruce a zapnutím vrtačky drát srovnali.

S takto srovnaným drátem se vydali na střechu, kde jej přichytili k oplechování atiky. Nachystali hlavní jímač, který připevnili ke komínu v půlmetrové vzdálenosti, a do každého rohu domu namontovali menší jímací tyče.

Nakonec namontovali zaváděcí tyče ve spodní části domu, přes které propojili uzemňovací soustavu s hromosvodními dráty.

Časová náročnost montáže hromosvodu

3 montážníci přijeli přesně ve 12 hodin, i když měli dorazit již na 8 ráno. Důvodem opoždění byla porucha automobilu a bloudění. Hromosvod se třemi svody na ploché střeše byl hotový kolem 17. hodiny.

Rady na závěr

Vzhledem k designu jsme původně uvažovali o hromosvodu vedeném pod omítkou, ale revizní technik nás okamžitě vyvedl z naší myšlenky, neboť by takový hromosvod nesplňoval normu. Pokud by do něj navíc v budoucnu udeřil blesk, vyškubl by jej z fasády a výboj by pravděpodobně poničil i dům. Dále by nebylo možné provádět kontroly hromosvodu, takže od skryté montáže ruce pryč, pokud chcete mít bezpečný dům.

Antény a jiné kovové prvky na střeše musí být v blízkosti hlavního jímače, aby byly v bezpečí. Přesnou vzdálenost vám spočítá opět revizní technik.