Realizace fasády rodinného domu

Fasáda rodinného domu je důležitá již pro kolaudaci. Fasáda nemusí být pro kolaudaci sice do finální podoby, ale nesmí být vidět cihly. Fasáda tedy musí být minimálně do jádra nebo stěrky, což i mnoho lidí dělá, aby neměli tak velký výdaj v jednom. My jsme ale fasádu nechali udělat celou v jedné zakázce, protože nezanedbatelnou položkou rozpočtu je stavba lešení, což bychom v případě rozdělení realizace fasády na dvě etapy museli platit dvakrát.

Přípravy před realizací fasády

V prvním kroku jsme se museli vůbec připravit na realizaci fasády domu, což jsme popsali v samostatném článku. Následně přijela firma, která postavila lešení. Tuto firmu si zajistil přímo dodavatel fasády. Lešení si ale můžete obvykle zajistit i sami, například půjčovna DEK nabízí i lešení k zapůjčení.

Dalším přípravným krokem před realizací fasády, který už si ale dělal přímo dodavatel fasády, bylo sundání svodů okapů a oblepení všech oken, dveří a kovových prvků (oplechování atiky). Současně s tím dodavatel nalepil i rohové profily a APU lišty.

U dodavatele jsme také zjišťovali, jestli je nutné utěsnit mezery mezi cihlami a různé díry montážní pěnou. Bylo nám řečeno, že to naopak není vůbec vhodné, protože na montážní pěně špatně drží přednástřik, takže je lepší vše nechat jak je a oni si všechny spáry a mezery zalijí právě přednástřikem.

Skladba fasády rodinného domu

Naše fasáda se skládá celkem z šesti vrstev:

  1. Baumit přednástřik
  2. Baumit Primo L (lehčená jádrová omítka)
  3. Baumit DuoContact (stěrková malta)
  4. Baumit DuoTex (sklotextilní síťovina)
  5. Baumit UniPrimer (penetrace)
  6. Baumit NanoporTop (škrábaná omítka)

Realizace fasády

Výrobce říká, že fasádu je možné realizovat při teplotách do 30 °C bez dodatečných opatření. Protože jsme fasádu realizovali na přelomu července a srpna, teploty byly vyšší. Jako opatření je buď kropení fasády cca každou hodinu vodní mlhou během dne po dobu alespoň 24 hodin. Nebo je možné na lešení instalovat plachtu nebo síťovinu, která fasádu bude stínit před sluncem. Náš dodavatel po naší výzvě instaloval na lešení plachty.

Přednástřik

První vrstvou fasády je přednástřik. Tento přednástřik slouží ke srovnání povrchu (zalití různých nerovností a mezer mezi cihlami) a jako kontaktní vrstva pro jádrovou omítku. Před aplikací přednástřiku je nutné cihly navlhčit, aby na nich cementový přednástřik lépe držel a současně aby suché cihly nevysávaly vlhkost z cementové směsi. Tím by docházelo k rychlému vysušování, což by mohlo způsobit praskliny a nedokonalý proces zrání.

Náš dodavatel nicméně jako přednástřik nepoužil přímo Baumit přednástřik (Spritz), ale použil již rovnou lehčenou jádrovou omítku Baumit Primo L, kterou jen míchal s větším množstvím vody, aby byla řídká. Tento postup schválil i technik z Baumitu. Cena za 1 kg přednástřiku a jádrové omítky je prakticky stejná (omítka je dokonce o pár procent levnější), takže ani v tom problém není.

Přednástřik byl aplikován strojově.

Jádrová omítka

Druhou vrstvou je již přímo jádrová lehčená omítka Baumit Primo L. I tato vrstva byla aplikována strojově. Jeden pracovník stříkal vrstvu omítky a druhý pracovník tuto vrstvu roztahoval pomocí hliníkové latě.

Tloušťka jedné vrstvy omítky je maximálně 2,5 cm. Pokud je potřeba nanášet větší vrstvu, je nutné další vrstvu nanášet na čerstvý, avšak zavadlý podklad. Jedna plocha musí být vždy dokončena v rámci jednoho „vrhu“ – není možné udělat jen část a pokračovat někdy později, protože by nedošlo ke správnému spojení.

U jádrové omítky Baumit Primo L výrobce doporučuje technologickou přestávku 1 den na každý 1 mm omítky. V případě standardních 10 mm je tedy doporučená technologická přestávka 10 dnů před aplikací dalších vrstev. V teplých dnech (nad 30 °C) je vhodné omítku pravidelně vlhčit alespoň první 2 dny nebo chránit před sluncem pomocí plachet nebo ochranných sítí.

Zateplení soklu

Následujícím krokem prací na fasádě bylo zateplení soklu domu. Náš dům je totiž z cihel Porotherm, kde první řada má tloušťku 38 cm, zatímco ostatní řady mají tloušťku 44 cm. Bylo tedy nutné tento rozdíl v první řadě cihel (sokl) dorovnat. K tomu byl použitý extrudovaný fasádní polystyren XPS o tloušťce 50 mm, který se pomocí nízkoexpanzní montážní pěny nalepil na hydroizolaci, která byla přes sokl natažena.

Z tohoto polystyrenu bylo udělané i vyrovnání tloušťky u francouzských oken. Okna jsou totiž zapuštěna dovnitř domu částečně, takže u nich vznikl ještě větší prostor, který byl vyplněn opět extrudovaným fasádním polystyrenem, který bude později překryt parapetem.

Perlinka s lepidlem

Tato vrstva je velmi důležitá z důvodu, že zpevňuje celou konstrukci fasády. Perlinka (sklotextilní síťovina Baumit DuoTex v našem případě) funguje v podstatě stejně jako kari síť v betonu. Jejím úkolem je zpevnit a ucelit celou plochu a zásadně omezit možnost vzniku trhlin. Jádrová omítka totiž běžně praská, což ale není nutně problém, protože právě vrstva perlinky s lepidlem celý povrch spojí a zpevní.

Perlinka s lepidlem zpevňuje plochu fasády.

Pro tuto vrstvu je tedy důležité, že ta již nesmí být popraskaná. Pokud by popraskala perlinka s lepidlem, téměř jistě by v těch místech popraskala i finální vrstva fasády.

Lepidlo (Baumit DuoContact) se nanáší v tenké vrstvě. Do ještě měkké vrstvy lepidla se vtlačí perlinka například pomocí zednické lžíce. Zde je potřeba si dát pozor v létě, protože lepidlo velmi rychle schne a tvrdne a již během pár minut může být problém perlinku do lepidla vtlačit. V takovém případě je potřeba plochu chránit proti slunci a případně práce odložit na ráno nebo večer. Celá plocha lepidla s vtlačenou perlinkou se následně ještě jednou přetáhne vrstvou lepidla, aby se síť perlinky zcela schovala.

Penetrace

Předposlední vrstvou naší fasády je penetrace Baumit UniPrimer. Podklad musí být dobře vyzrálý a zcela suchý. Penetraci je možné nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou.

Pokud panují vyšší teploty, je vhodné penetraci aplikovat ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami by ale měla proběhnout technologická přestávka alespoň 24 hodin.

Škrábaná omítka

Poslední vrstvou naší fasády je škrábaná omítka Baumit NanoporTop. Tato vrstva je již opravdu finální, protože se dodává již probarvená, takže se na ni neaplikuje ani žádný dodatečný barevný nátěr. To má i další výhody, protože takto probarevný materiál je trvanlivější a barevně stálejší než klasické nátěry. A tím, že je probarvený v celé své tloušťce, nehrozí, že při nějakém i drobném poškození se začne objevovat původní barva fasády.

Škrábaná omítka se stejně jako i další vrstvy musí nanášet vždy na celou plochu jedné stěny najednou. V opačném případě by byly na zdi vidět přechody při napojení, což by nebylo hezké.

Nanášení omítky je možné ručně i strojově. Vrstva omítky je velmi tenká a odpovídá prakticky jen zvolené tloušťce zrna. Povrch omítky se stahuje nerezovým hladítkem a bezprostředně poté se strukturuje plastovým fasádním hladítkem.

Vzorky versus realita

Na následujících fotografiích se můžete podívat, že vzorky fasádních omítek se od finální výsledku vůbec neliší, i když byly nanášeny na jiné povrchy.

Příklady špatně provedené fasády

Na závěr pro vás máme příklady špatně provedených fasádních omítek, které budeme postupně doplňovat. Některé špatně provedené fasády jsou patrné na první pohled, u jiných se jejich neprofesionalita projeví až pod určitým světlem.

Tipy na závěr

Náš finální povrch omítky je probarvený jako celek, zatímco klasické fasády se natírají barvou, což způsobuje jednu malou nevýhodu, kterou vidíte na obrázku níže – každý oděrek odhalí podkladní vrstvu.