Stavba vchodu do domu svépomocí

Každý dům musí mít nějak řešený vchod. Většina domů má vchodové dveře alespoň kousek nad zemí, i když stojí dům na rovině. Je to kvůli tomu, aby například i při silném dešti do domu vchodovými dveřmi nezatékala voda.

My to máme ještě komplikovanější, protože náš pozemek je svažitý, takže dům je celkově postavený dost nad úrovní terénu. U vchodových dveří to činí cca 1,3 metru. Po dobu výstavby jsme do domu chodili po improvizovaných schodech postavených z polystyrénů. Nyní už ale nastal čas vchod vyřešit do nějaké finální podoby.

Možnosti vchodu do domu

Pokud máte vchod jen mírně nad úrovní terénu, pravděpodobně nebudete vymýšlet nic složitého a uděláte tam prostě jeden schodek a máte hotovo. Pokud ale máte převýšení větší jako my, máte několik možností, jak to vyřešit.

  • Schody ke vchodovým dveřím. Můžete teoreticky udělat jen schody až ke dveřím, ale to by nebylo zrovna moc praktické řešení, takže obvykle se před vchodem dělá nějaký prostor. Alespoň 1×1 metr bych tam určitě nechal. Schody můžete koupit již hotové nebo si je můžete vyrobit sami. Mohou být z nějakého kovu (lakované nebo například z nerezu), z betonu, z kamene, ze dřeva, z gabionů, …
  • Cesta ke vchodovým dveřím. Pokud nechcete schody, můžete si vybudovat bezbariérový přístup v podobě nějaké cestičky. Ta může být buď vylitá z betonu, postavená ze dřeva nebo třeba jen dosypaná z hlíny.

My jsme se rozhodli jít cestou kombinace obou výše zmíněných možností. Máme tedy jak betonové schody, tak i bezbariérový přístup částečně z betonu a částečně dosypaný štěrkem a hlínou.

Stavba vchodu do domu

Stavbu vchodu do domu můžete svěřit odborné firmě, které za to zaplatíte určitě nemalé peníze. Nebo si můžete najmout nějakého zedníka, který to pro vás postaví. A nebo si to můžete postavit celé sami svépomocí stejně jako my 🙂

Příprava na stavbu vchodu do domu

Nejdříve je nutné si rozmyslet, jak by vlastně ten váš vchod měl vypadat. My jsme si udělali nějakou představu, jak by to mělo vypadat, a současně jsme také nastavili nějaká očekávání, co bychom od toho chtěli. Vchod do domu jsme totiž rovnou chtěli nějakým způsobem využít i jako sklad dřeva do krbu.

Udělali jsme si tedy nákres, abychom si ujasnili, jak to vlastně všechno bude vypadat. Schody do domu jsme dali hned vedle základů a dělali je prostorově úsporné (úzké a krátké), aby zbytečně nezasahovaly do parkovacích míst pro auta. Schody nejsou plné, takže pod nimi nám vznikl požadovaný prostor pro ukládání dřeva. Druhý prostor pro skladování dřeva jsme vybudovali pod bezbariérovým vstupem do domu.

Stavba základů pro vchod do domu

Nejprve bylo nutné vykopat a vybetonovat základy pro vstup do domu. Základy jsme kopali cca 80 – 90 cm hluboko s šířkou 40 cm. Tyto základy jsme následně vylily betonem C16/20 z betonárky a do čerstvého betonu zapíchali roxory tloušťky 12 mm, aby se beton při následné betonáži vchodu pevně spojil se základy.

Stavba vchodu do domu

Když jsme měli rozmyšlené, jak bude vchod vypadat, mohli jsme se pustit do stavby. Věděli jsme, že vchod bude z betonu. Základním stavebním prvkem tedy byly OSB desky o tloušťce 22 mm, které jsou vhodné jako bednění. OSB desky jsme spojovali pomocí úhelníků a závitových tyčí M8. Tím jsme vytvořili pevnou a stabilní konstrukci pro beton. Závitové tyče by se měly dávat každých 50 cm (výškově i délkově). Stejně tak byste měli dávat i úhelníky každých 50 cm a na každou stranu dát alespoň 3-4 šrouby, aby spoj držel a při betonování se nerozjel.

Původně jsme plánovali z betonu postavit jen základový pas (opěrnou zeď) a prostor mezi domem a touto zdí dosypat hlínou. Po konzultaci jsme to ale přehodnotili, protože hlína by pracovala jinak než beton, což by nebylo dobré, protože jako pochozí vrstvu plánujeme velkoformátovou dlažbu. Nakonec jsme tedy vybetonovali konstrukci velmi podobnou základové desce. Máme obvodové betonové pasy, kde mezi tímto pasem a domem je nasypaná a uhutněná hlína. Poslední vrstvou je pak uhutněný betonový recyklát, nad kterým je umístěna kari síť, která je zalitá v cca 20 cm vrstvě betonu.

Svařování roxorů

Betonové pasy i betonová pochozí deska jsou vyztuženy kari sítí (6 mm, oka 150×150). Betonové pasy jsou spojeny se základy domu pomocí roxorů tloušťky 14 mm, které jsou upevněné chemickou kotvou do základů domu.

Roxory jsme potřebovali k sobě svařit, protože ještě před betonáží sloužily jako vzpěry pro bednění, které jsme dosypávali hlínou a postupně hutnili. Jenže svařovat roxory není jen tak jednoduché. Běžná válcovaná ocel (I profily, U profily, jekle apod.) je vhodná ke svařování všemi běžnými metodami, tedy i CO2 svářečkami nebo elektrodovými svářečkami. Jenže čím vyšší pevnost ocele je, tím hůře se svařuje běžnými metodami. Pro svařování betonářských ocelí existují oficiální postupy a certifikace pro svářeče. Pokud si potřebujete něco svařit doma sami pro sebe, nejspíš se vám to podaří i pomocí běžné elektrodové svářečky a standardně dostupných elektrod. Pomocí obyčejných elektrod (cena do 1 Kč za elektrodu) svařování moc nejde, spoje praskají a musí se hodně oklepávat struska a svařovat to na několikrát. Pokud si ale pořídíte elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí (cena kolem 5 – 10 Kč za elektrodu), pak by to neměl být problém.

Bednění z OSB desek jsme ještě ze všech stran podepřeli cihlami a zapřeli pomocí trámů, aby množství a síla betonu bednění nemohla poškodit.

Stavba schodů

Při stavbě schodů jsme použili opět OSB desky tloušťky 22 mm, které sloužily jako forma pro schody. Nejprve jsme si nařezali šablonu, která tvořila bok schodů přesně dle tvaru budoucího schodiště. Dále jsme si z OSB desek vyřezali obě hrany (vodorovnou i svislou desku jednotlivých schodů) všech schodů, abychom měli kompletní formu pro vylití betonem. Přední hranu schodů jsme samozřejmě připevnili ke konstrukci, horní desky jsme si nechali jen nachystané, kdyby beton při betonáží začal ze schodů vytékat ven. Na základech domu jsme si vytvořili zarážky pomocí prken a natloukacích hmoždinek. K těmto zarážkám jsme upevnili vyřezané desky tvořící hrany schodů.

Do schodů jsme dali opět kari síť, která tvoří základnu schodů. Do každého schodu jsme pak z roxoru tloušťky 6 mm naohýbali výztuže, které kopírují tvar jednotlivých schodů. A pro každý schod jsme vytvořili také pevné spojení se základy domu pomocí roxoru tloušťky 14 mm, který jsme upevnili do základů domu pomocí chemické kotvy.

Až na poslední chvíli jsme si uvědomili, že schody musí být také betonem spojeny s vybetonovaným prostorem vchodu do domu, takže jsme museli vyříznout OSB desku u posledního schodu, aby se beton schodiště spojil s betonem vchodu domu.

Základ schodů jsme vykopali cca 40 cm do země. Do větší hloubky kopat nešlo kvůli skále, na které celý dům stojí, takže jsme tuto skálu navrtali dalších cca 30 cm a do díry natloukli roxory tloušťky 14 mm, které spojují skálu s betonem schodiště.

Betonování schodů a vstupu do domu

Množství betonu jsme spočítali na cca 4 m3. V betonárce jsme ale pro jistotu objednali 5 m3 betonu typu C20/25 X0 včetně čerpadla na beton.

Před samotnou betonáží je vhodné konstrukci prolít vodou, aby zbytečně nevysávala vodu z čerstvého betonu. To by totiž způsobilo rychlejší vysychání betonu a mohlo by to způsobit vznik trhlin v betonu. A pokud chcete mít beton pohledový, je vhodné celou konstrukci nastříkat nebo natřít odbedňovacím olejem.

Samotná betonáž již probíhala hladce a za cca 30 minut bylo hotovo. Nejprve jsme čerpali beton do základů vstupu do domu až po úroveň nejvyššího schodu schodiště. Následně jsme začali od shora čerpat beton do schodů s tím, že hustota betonu dovolila betonu natéct do všech schodů, ale nedovolila mu vytéct ze schodů ven. Následně jsme dobetonovali vstup do domu do finální výšky. Posledním krokem bylo hutnění betonu pomocí mechanického vibrátoru na beton ve schodech i v pasech u vstupu do domu a finální srovnání betonu. Při vibrování betonu je potřeba vibrátor do betonu jen zasunout a zase vysunout. Pokud byste vibrátor nechali v betonu ponořený, může se stát, že bednění nevydrží tlak vibrovaného betonu a roztrhne se.

Abychom na schodech měli hezkou hranu, koupili jsme si speciální hladítko na beton se zahnutou hranou. K tomu nám řidič mixu poradil, že je dobré konstrukci poklepat palicí, aby se uvolnily vzduchové bublinky a nezůstaly tak v betonu.

Péče o beton

Beton je nutné několik dní po betonáži kropit vodou, aby se nevysušil příliš rychle, ale o tom jsme již psali mnohokrát. Samozřejmě pokud je chladněji a vlhčeji, zapotřebí to není.

Jiný přístup ke stavbě vchodu a schodů

Když jsme řešili, zda konstrukci vchodu se schody spojit s domem nebo naopak ne, každý stavař se na to díval jinak. My jsme konstrukce spojili, ale někdo může namítat, že jsme mezi konstrukcemi měli udělat dilataci. To samozřejmě není problém, stačí okolo konstrukce upevnit mirelon a máte hotovo.