Hydroizolace základové desky s ochranou proti radonu

Vzhledem k časové vytíženosti a menší obavy z přítomnosti radonu na našem pozemku jsme si hydroizolaci v ploše základové desky nechali zhotovit firmou.

Na základě výborné zkušenosti se společností RN střechy, která nám zhotovila střechu, jsme zakázku přenechali jí.

Informace pro naše věrné čtenáře. Jak již víte články jsou řazeny chronologicky podle toho, jak se provádějí na stavbě. Nicméně tento byl publikován až po článku informujícím o rozvodech vody a kanalizace, což je špatně. Ale důvodem je skutečnost špatného provedení od realizační firmy, která hydroizolaci opravovala až po dokončení těchto rozvodů.

Jak by hydroizolace vypadat neměla

V době provádění hydroizolace jsme na stavbě bohužel nebyli přítomni. Když jsme si výsledek práce přijeli zkontrolovat, byli jsme velice rozhořčeni, nebo alespoň já. Za mne to byla naprosto odfláknutá práce, kterou bychom si sami udělali mnohem lépe.

Žádný prostup nebyl zaizolovaný, jeden ústřižek izolace ležel volně a čekal, až si ho asi sami navaříme. Přesahy mezi jednotlivými pásy ani zdaleka neodpovídaly doporučení výrobce. K tomu všemu byla zničená jedna z chrániček, kterou jsme museli dodatečně vyměnit. Naprostá hrůza.

Správné opracování detailů

Naštěstí se jedná o solidní společnost, takže se po telefonátu a odeslání fotografií s výsledkem práce pan majitel velice omlouval a sám se na sebe zlobil, že to nepřijel osobně zkontrolovat. Práce na střeše totiž pravidelně kontroloval.

Bez průtahů nebo řečí byla hydroizolace opravena k naší spokojenosti. Přesahy byly přelepeny, prostupy zaizolovány a v okolí oken a dveří byla aplikována nějaká modrá hmota.

Časová náročnost pokládky hydroizolace

V našem RD s užitnou plochou 96 m2 společnosti RN střechy zabralo navaření hydroizolace 1 den. Nicméně kvůli nekvalitně odvedené práci na stavbu dorazili ještě jednou na den. Takže položení hydroizolace není nijak zvlášť časově náročné.

Hydroizolace svépomocí

V případě, že si hydroizolaci budete chtít udělat sami, podívejte se na náš článek Penetrace a hydroizolace základové desky svépomocí, kde naleznete veškeré informace. Hydroizolaci jsme si totiž sami navařovali pod zdivo. Když vidím, jaký byl původní výsledek od firmy, tak se nemusíte bát si hydroizolaci udělat svépomocí. Jediné, z čeho bych měla trošku strach, je opracování postupů.

Hydroizolace byla provedena hydroizolačním asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který izoluje současně proti vlhkosti a radonu na podkladní penetrační nátěr DEKPRIMER.

V jednom místě, kde se nám sbíhalo několik chrániček, nebylo možné Glastek přivařit, takže jsme zde sami použili tekutou lepenku Den Braven S-T8, u které výrobce uvádí, že je možné ji použít také jako protiradonovou ochranu s nízkým radonovým indexem. Ale měli jsme štěstí, neboť ono místo, kde nebylo možné přivařit Glastek, bylo zaizolováno již námi z doby, kdy jsme aplikovali hydroizolaci pod budoucí zdivo.

Takže využití celé šířky hydroizolačního pásu pod zdivo někdy není na škodu. Někteří totiž Glastek pod zdivo aplikují pouze v nejnutnější šíři, jelikož mu hrozí poškození při dalších pracích. Ale my jsme jej přivařili vždy celý, což se nám v tomto případě vyplatilo.