Stavba krbu

Krb jsme si stejně jako komín nechali dodat a postavit od pana Františka Klívara. Krb se instaluje na základovou desku s přitavenou hydroizolací. Nikoliv až na finální podlahu domu!

Velké krby navíc mají vysokou hmotnost (klidně 500 kg), takže je nutné s tím počítat již při stavbě základů. V místě, kde bude stát budoucí krb, je nutné udělat základ, tj. vybetonovat to místo již od terénu. Pokud takový krb navíc hodláte instalovat do patra, bude určitě zapotřebí nějaké speciální technické řešení.

Náš krb má 116 kg, takže jsme pod něj speciální základ nedělali (neměli jsme to ani v projektu), ale na druhou stranu máme hodně široké základové pasy, takže z velké části stojí právě na nich.

Výběr krbové vložky a vzhledu krbu

Před samotnou objednávkou krbu je nutné se domluvit s dodavatelem na výběru vhodné krbové vložky a také na designu celého krbu.

My jsme původně plánovali rohovou krbovou vložku se zadním plněním z technické místnosti. Nakonec jsme to ale přehodnotili, protože stěna mezi technickou místností a obývacím pokojem je nosná. Bylo by tedy docela problematické v ní dělat poměrně velký otvor pro zadní plnění. Tento otvor totiž musí být na výšku celé krbové vložky, aby mohla vložka být zasunuta do zdi kvůli pohodlí při přikládání. Druhým důvodem změny byl omezený prostor v technické místnosti, protože zadní plnění by nám zabralo v podstatě celou jednu stěnu.

S výše uvedenou změnou nakonec přišla i změna umístění krbu, který jsme nakonec otočili o 90° a umístili ho zády k obvodové zdi. Primárně kvůli tomu, abychom měli dostatek místa pro TV a stolek pod TV.

Výběr krbové vložky

Možné typy krbových vložek:

  • Rohová (rohové sklo) nebo klasická
  • Otvíratelná klasicky na pantech nebo s výsuvným sklem směrem nahoru
  • Se zadním plněním nebo bez
  • S přisáváním vzduchu z exteriéru nebo bez
  • Krb napojený na podlahové vytápění versus krb s rozvodem teplého vzduchu do místností či bez napojení

My jsme si vybrali rohovou krbovou vložku bez zadního plnění s klasickým otvíráním a s přisáváním vzduchu z exteriéru BeF Trend 6 CL.

Zadní plnění je vhodné z důvodu, že si neděláte nepořádek v obývacím pokoji – prach, nepořádek od dřeva apod.

Přisávání vzduchu z exteriéru je vhodné z důvodu, že si krb nenasává vzduch z obývacího pokoje (který pak zase někudy do pokoje musí přijít), ale saje si ho připravenou rourou z exteriéru domu. Nicméně přisávání by mělo být co nejkratší a mít co nejméně kolen, aby vzduch mohl dobře proudit.

Výběr designu krbu

Krbová vložka má vždy nějakou obestavbu. Součástí této obestavby jsou i některé povinné prvky, u kterých je nutné vybrat jejich umístění a vzhled.

Primárně si tedy budete vybírat, jestli chcete obestavbu až do stropu nebo má končit například nad kouřovodem. Vybíráte také celkově velikost obestavby (šířku a tloušťku).

Určujete si také, jestli chcete nějakou krbovou římsu a pokud ano, jak má být velká a jak vysoko nad podlahou má být. Můžete si také určit, jak vysoko má být krbová vložka celkově umístěna, tedy jak vysoko bude sklo vložky, a tedy dveře vložky pro plnění. Obvykle se dělá římsa o velikosti 10×10 cm (10 cm vysoká a 10 cm hluboká) přes celou obestavbu krbu. Výška krbu je obvykle 30 až 40 cm nad úrovní finální podlahy.

Dále si určujete, jestli chcete niku (prostor pro uložení dřeva vedle obestavby krbu) a opět její šířku, hloubku a výšku (od země až do stropu nebo nějak jinak?).

No a jako poslední si musíte vybrat typ, barvu a umístění povinných prvků krbu, což jsou různé průduchy (mřížky). Určitě budete muset mít nějaký průduch dole pod úrovní krbové vložky pro nasávání studeného vzduchu a jeden nahoře pro výdech ohřátého vzduchu. Nasávání dole se obvykle umisťuje do niky, aby bylo schované a nekazilo čistý design krbu. Horní výdech bývá obvykle jako rohová pohledová lišta. A ještě zde musí být alespoň jeden průduch, který slouží současně jako servisní pro kominíka, aby se mohl dostat ke kouřovodu krbu pro jeho kontrolu a vyčištění. Tato mřížka se obvykle opět instaluje do niky, aby nebyla vidět.

Dodání materiálu pro stavbu krbu

Dodání kompletního materiálu pro stavbu krbu včetně krbové vložky bylo naplánovaná na 19. července, ale krbová vložka se kvůli celozávodní dovolené u výrobce zpozdila a jako jediná byla doručena až 3. srpna.

Celkově se jednalo o 5 palet s materiálem, které byly dodány od třech různých dopravců.

Optimální je, pokud můžete veškerý materiál pro stavbu krbu včetně samotné krbové vložky umístit rovnou do domu. Hlavně u krbové vložky je dobré se na tom s dopravcem domluvit, protože krbová vložka je velmi těžká (v našem případě 116 kg) a dopravce obvykle má sklopné čelo na svém automobilu a nějaký paletový vozík, na kterém vám to může snadno přemístit.

Stavba krbu

Montážníci přijeli na stavbu před osmou hodinou ráno s tím, že tam budou minimálně celý den až do noci a možná budou muset zůstat i do dalšího dne.

Před samotnou stavbou krbu si museli montážníci vybourat díru do stěny, jelikož komín máme umístěný ve vedlejší místnosti.

Nejdříve si montážníci změřili výšku podlahy dle vyznačeného váhorysu a podle toho upravili podložení noh krbu. V našem případě to znamenalo dvě dlažební kostky pod každou nohu. Krb následně vyrovnali podle obou zdí a srovnali do vodováhy pomocí stavitelných noh.

Dalším krokem bylo připojení kouřovodu a přisávání vzduchu z exteriéru. Trubky kouřovodu je nutné nařezat na potřebnou délku a umístit je tak, aby bylo možné se dostat k servisnímu otvoru pro čištění a také ke klapce pro regulaci.

Po připojení přívodu vzduchu a kouřovodu proběhl test, jestli vše těsní a funguje jak má – v krbu jsme poprvé zapálili oheň 🙂

Následně již přišlo na řadu umístění tepelné izolace (polystyrenu) pod krbovou vložku a obestavění krbu prvními izolačními deskami. Dnes se již krby nestaví z cihel, ale ze speciálních tepelně izolačních desek, v našem případně se jednalo konkrétně o desky GRENAISOL. Tyto desky se k sobě upevňují pomocí samořezných vrutů a lepidla Grena Klebepaste.

Po obestavění první řady izolačních desek byl základ krbu zalitý betonem kvůli izolaci i pevnému ukotvení noh krbové vložky.

Poté již pokračovala stavba obestavby krbu z izolačních desek, ze kterých se staví i nika a krbová římsa.

Jako poslední zbývalo již jen natažení lepidla, na které se následně bude aplikovat omítka.

Poznámky na závěr

U přisávání vzduchu z exteriéru obecně platí, že čím delší vedení, tím větší průměr trubky byste měli použít. To stejné platí i u počtu použitých kolen, tj. čím více kolen, tím větší průměr trubky. U kolen platí, že jedno 90° koleno byste měli počítat jako 2,5 metrů délky trubky. Pro běžné krby (do 8 kW) a běžné délky přívodu (do 10 metrů) stačí KG trubka o průměru 100 mm, kterou jsme použili i my.

Obestavba krbu

Krby musí mít dvojitý strop. První strop je „umělý“ a měl by být nad kouřovodem. Druhý strop je skutečný strop místnosti. Je to z důvodu bezpečnosti. Nicméně i druhý strop musí být odvětrávaný, takže z tohoto důvodu je nutné mít odvětrávací mřížky i nad prvním falešným stropem.

Krb nutně nemusí být až do stropu, ale může končit ve výšce splňující požadavky na krb. Toho je možné využít a mřížku pro odvětrávání vrchní části krbu nad prvním falešným stropem je možné schovat mezi skutečný strop a vrch krbu.

Odvětrávací mřížky můžete mít vyrobené na míru, aby například byly stejně velké jako jiné prvky. My takto máme vyrobenou velkou rohovou mřížku, která je stejně velká jako krbová vložka. Nicméně je nutné počítat s tím, že mřížky vyrobené na míru jsou výrazně dražší a dodací lhůta není nikterak krátká.

Na krby je doporučené použít speciální krbové omítky. Tyto omítky jsou však svou zrnitostí někde mezi sádrovou omítkou a štukem. Pokud tedy máte v domě sádrové omítky, na krbu byste viděli zrna. Nicméně i na krb můžete dát běžnou sádrovou omítku. Reálně s tím nehrozí žádné problémy. Ideální možností je ale v tomto případě úprava povrchu krbu do lepidla a následně penetrační nátěr a aplikace sádrokartonového tmelu, který je stejně hladký jako sádrová omítka, ale nanáší se jen ve velmi tenké vrstvě (méně než 1 mm).

Krbové vložky a jejich možnosti

Výkon krbové vložky vybírejte ve spolupráci s projektantem podle teplotních ztrát budovy. Mohlo by se totiž stát, že budete mít z krbu přetopený dům nebo naopak nebudete schopni dům vytopit.

Samostatný krb

Krb může být samostatný, který topí jen svým vlastním teplem, které přirozeně ohřívá vzduch v místnosti.

Hlavní nevýhodou je, že primárně ohříváte jen vzduch kolem krbu, takže kolem krbu může být horko, ale už na druhé straně místnosti, natož tak na druhé straně domu, může být chladno. Nicméně pro moderní zateplené domy o běžné velikosti to není problém, protože jejich tepelné ztráty jsou velmi malé a běžným pohybem po domě budete teplo roznášet.

Výhodou jsou nulové dodatečné náklady a jednoduchost celého řešení. I my jsme zvolili tuto variantu.

Krbová vložka s výměníkem na vodu

Můžete ale také zvolit takovou krbovou vložku, která má výměník na vodu a může tedy ohřívat vodu pro radiátory nebo teplovodní podlahové topení, případně i užitkovou vodu v bojleru.

Výhodou je, že si pomocí krbu můžete i topit v celém domě nebo si dokonce ohřívat užitkovou vodu.

Nevýhodou ale je, že pro takové řešení je nutné mít velkou akumulační nádobu, ve které se bude ohřívat voda (slouží v podstatě jako zásobárna energie) a z této nádoby je pak přes výměník ohřívána voda v topení. Je ale nutné počítat s tím, že taková nádoba musí mít řádově kolem 1000 litrů nebo i víc, tedy bude velmi velká. Přitom by neměla být venku. Pak by v zimě voda v ní chládla i přes izolaci moc rychle. Další nevýhodou je, že musíte mít zajištěné napájení z UPS pro čerpadlo, které se stará o koloběh vody ve výměníku krbové vložky. V případě výpadku proudu by totiž voda ve výměníku velmi rychle začala vařit a její tlak by mohl poškodit potrubí nebo samotný výměník.

Celkové náklady na takové řešení jsou velmi vysoké ve srovnání s běžnou krbovou vložkou a návratnost u energeticky úsporné budovy je velmi dlouhá, takže pro nové domy se to dle mého názoru nevyplatí. Aby se to někdy vůbec vyplatilo, bylo by nutné trvale topit v krbu. A na to většina lidí nemá čas ani chuť.

Krbová vložka s rozvody vzduchu

Poslední možností ohřevu domu jsou rozvody ohřátého vzduchu od krbu pomocí ventilátorů, případně nějaké vzduchotechniky.

Hlavní nevýhodou je zde to, že vzduch se do místností vhání pod stropem. Což je neefektivní, protože teplý vzduch se drží nahoře. Takže u stropu pak máte horko, ale u podlahy je zima. Další nevýhodou je šíření prachu po celém domě.

Na druhou stranu je toto řešení výrazně levnější a jednodušší než využití výměníku na vodu. A pokud máte větší nebo složitější dům, může to být poměrně snadná cesta, jak ho celý vytopit pomocí jednoho krbu.

Důležité poznámky na závěr

Pokud topíte v krbu nebo je krbové sklo ještě horké, nesmíte na něj šplíchnout vodu, neboť by prasklo a museli byste sklo vyměnit.

V případě, že budete mít v domě rekuperaci, která nebude dobře provedená a k tomu krb se třemi prosklenými stranami, může se stát, že při zatopení se vám kouř dostane do pokojů. Teplem se tyto skla začnou rozpínat a kouř škvírami začne proudit místo do komínu do místnosti. Jedná se o nepříjemnou zkušenost z mého okolí.

Zkontrolujte si, zda je krb rovný.

Rovněž si vodováhou zkontrolujte rovnost krbu, neboť my jsme až po příjezdu našeho známého řemeslníka přišli na to, že se krb směrem vzhůru rozevírá.

Čištění krbového skla

Hned po prvním použití nám krbové sklo pořádně zčernalo, takže bylo nutné jej vyčistit. K tomu jsme použili produkt Krbík, jehož recenzi si můžete v přečíst v tomto článku.