Montáž stavebních pouzder

Na montáž stavebních pouzder jsme si netroufli sami. Stavební pouzdra totiž musí být namontovaná přesně, aby se v nich dveře správně a lehce pohybovaly. Pozvali jsme si teda kamaráda, který se tím živí, aby nám je namontoval.

Původně jsme si mysleli, že to je práce na chvíli, ale nakonec se z toho ukázala práce na celý den. Naše stěny totiž nejsou zcela přesně rovné. Navíc jsme měli problém s tím, že jsme nějak špatně změřili výšku otvoru pro stavební pouzdra, takže jsme museli ještě řešit, co s tím.

Výběr stavebních pouzder

Stavební pouzdra jsou pouzdra pro šoupací dveře. Od začátku jsme věděli, že všude kde to bude možné chceme mít šoupací dveře místo klasických otvíratelných. Proto jsme si museli nejprve vybrat požadovaný typ a podle montážních požadavků výrobce připravit otvory ve vnitřních zdích.

My jsme si vybrali stavební pouzdra JAP 702 – AKTIVE STANDARD, která mají skryté zárubně. U těchto pouzder tedy není nic vidět. Žádná futra, žádné úchyty. Celé je to schované pod omítkou a vidět jsou opravdu jen posuvné dveře.

Při výběru musíte vědět požadovanou šířku dveří (průchodu), v našem případě to bylo 70 nebo 80 cm. Podle toho si na webu výrobce najdete požadované rozměry stavebního otvoru.

Dále je nutné vybrat typ výplně, tedy jestli se bude jednat o skleněné nebo dřevěné dveře. Podle toho se objednávají i montážní sady. A doporučuji rovnou objednat i tiché dorazy, aby dveře nenarážely plnou silou při otvírání nebo zavírání.

A poslední důležitou věcí je, jestli mají být stavební pouzdra pro zeď nebo sádrokarton (SDK). Pro zeď je totiž pouzdro připravené na omítání. U sádrokartonu je pouzdro připravené na montáž sádrokartonu.

Příprava na montáž stavebních pouzder

Pro montáž stavebních pouzder jsme potřebovali jen žebřík nebo štafle, montážní pěny, maltu a nějaké zbytky cihel. Dále je potřeba AKU vrtačka a šroubovák, gumová palice a vodováha. A použili jsme také naše desky, které na stavbě máme, ze kterých jsme vyřezali klínky pro základní ukotvení pouzdra před zapěněním.

Standardní tloušťka stavebních pouzder je 10 cm a počítá se s dokončenou tloušťkou zdiva 12,5 cm. To se hodí pro běžné typy vnitřních příček. I naše vnitřní příčky Porotherm 11,5 AKU Profi mají tento rozměr, jelikož jejich tloušťka je 11,5 cm + omítka dá i tu požadovanou finální tloušťku u stavebních pouzder. Pokud máte zdi tlustší, například nosné zdi, pak je na zvážení, jestli stavební pouzdro omítnete podle své tloušťky a necháte tam tedy zub anebo zeď kolem pouzdra ještě dozdíte na požadovanou tloušťku okolních zdí. Případně můžete použít sádrokarton a zeď zesílit pomocí něj.

Montáž stavebních pouzder

Stavební pouzdra jsme nejprve vybalili z obalu výrobce. Následně bylo nutné z nich sundat ochranné kryty a sešroubovat je dohromady, protože pouzdro je jeden kus a ta otevřená část průchodu je tvořena horní a levou částí, které se musí sešroubovat. Jako pomocné prvky pro montáž jsou v místě průchodu umístěny dvě vzpěry, aby pouzdro drželo tvar. Tyto vzpěry je možné po zatvrdnutí pěny (další den) odmontovat.

Před samotnou montáží pouzder do připravených otvorů ve zdích bylo nutné dodělat podezdívku těchto pouzder. Dle výšky otvoru a výšky pouzdra jsme podezdili ze zbytků cihel a malty tu část, kde bude samotné pouzdro. Průchod jsme nechali samozřejmě volný bez podezdívky.

Protože jsme špatně vyměřili výšku otvorů pro stavební pouzdra, museli jsme vyřešit, jak to napravit. Nejjednodušší řešením bylo částečně zapuštění pouzdra pod úroveň finální podlahy, což ale znamená dveře na míru nebo podřezání standardních dveří, protože by se jinak do finálního otvoru nevešly. To ale naštěstí není žádný problém.

Na podezdívku jsme následně již jen umístili stavební pouzdro a srovnali ho přesně do roviny se zdí i podle vodováhy. Jako pomůcky jsme použili klínky vyřezané ze dřeva, kterými jsme pouzdro přichytili ke zdím a překladu. Následně jsme pouzdro již jen pěnou ukotvili.

Poznatek na závěr

Po vylití podlah jsme narazili na malý detail, který nám opět zkomplikoval život. Pouzdra byla namontována na cihly, které přečnívaly před kovové části pouzdra viz fotografie níže.

Měli jsme za to, že to ničemu nevadí, neboť se to zalije do betonu. Ale pozor. Není to tak jednoduché, neboť kolem všeho se před betonováním instaluje dilatační pás Mirelon. Ten nám realizační firma samozřejmě dala kolem těch spodních cihel, které měly být zalité v betonu. Tím pádem nám tam vznikly skuliny, které musíme dodatečně spravit viz obrázek výše.