Administrativní záležitosti při stavbě svépomocí

Podle zákona by každý stavebník, který na to nemá vzdělání a dostatečnou praxi, měl mít stavební dozor, který bude zodpovídat nejen za stavební práce, ale také za správnost stavebního deníku, který si stavebník může psát sám.

Problematika stavebního dozoru

Mnoho stavebníkům tuto funkci zastane projektant, ale naše projektantka to odmítla, neboť stavíme 300 km od jejího bydliště.

Další variantou je, že vám papír pro stavební úřad někdo podepíše a na stavbě se nikdy neukáže. Zároveň je dobré mít možnost s tímto člověkem konzultovat věci, o kterých moc nevíte.

Nejdražší možností je opravdový stavební dozor. Při jeho výběru si dejte obrovský pozor! Nejlépe si do smlouvy sepište, co všechno bude chtít vidět. A to velmi konkrétně!

My jsme se na doporučení domluvili se stavebním dozorem, s kterým jsme nepodepsali žádnou smlouvu. Ústně jsme se domluvili na 2 návštěvách za měsíc. Cena za jednu návštěvu přitom byla stanovena na 2 000 Kč. Měli jsme za to, že když se na stavbě nebude nic dít, nebudete tam chtít jezdit, ale to jsme se pekelně spletli!

Jen při stavbě základové desky, kterou jsme stavěli s osobou podnikající v této oblasti, chtěl stavební dozor přijet 5x! A to neuběhl ani jeden měsíc a většinu doby se tam nic nedělo. Takže z domluveného intervalu 2x za měsíc jsme rázem měli minimálně 5 návštěv.

K tomu všemu jsme mu museli denně reportovat, co děláme a posílat mu stavební deník. V něm jsme měli napsáno, že je stavebním dozorem, a i přes jeho hyperaktivitu nás donutil, abychom tam k jeho jménu napsali občasný stavební dozor.

Dospělo to tak daleko, že jsme se naštvali a přestali jsme mu psát, co děláme. Ve chvíli, kdy se ozval, že chce přijet a vidět další nesmysl, napsali jsme mu, že si to nepřejeme, protože to není nutné. S čímž on nesouhlasil, takže jsme se domluvili na ukončení spolupráce. V tu chvíli poslal na stavební úřad dopis, že s námi ukončil spolupráci. Ze stavebního úřadu jsme přes datovou schránku obdrželi výzvu, že si musíme do 14 dnů najít nový stavební dozor.

Náležitosti stavebního deníku

Podle stavebního zákona má mít stavební deník mnoho náležitostí. Souhrn těchto náležitostí jsem nalezla na internetu a měl by být uveden také v koupené verzi stavebního deníku.

V každém případě jsem pracovala ve stavební firmě, takže jsem se při psaní stavebního deníku pro náš rodinný dům inspirovala u našeho stavbyvedoucího. Ani zdaleka tam nezapisoval vše, co je v souhrnu uvedeno, takže ani já stavební deník podle obecných pouček nepíšu.

Stavební deník a úřady

Stavební deník se musí předkládat ke kolaudačnímu řízení. Ale je nutné mít na paměti, že každý úředník bude na stavební deník nahlížet jinak. Někomu budou stačit základní informace, někdo bude požadovat dodržení zákona. Ale po mé praxi ze stavební firmy vím, že se nám to stalo pouze v jednom případě, kdy paní na úřadě byla opravdu velmi poctivá.

Stavební deník se předkládá při kolaudaci.

Není od věci se při návštěvě stavebního úřadu zeptat. Pokud si povolení budete vyřizovat sami, s úředníkem se potkáte mnohokrát, takže si můžete udělat představu o tom, co všechno bude požadovat.

Úvodní strana stavebního deníku

Úvodní strana stavebního deníku musí obsahovat minimálně místo stavby, kontaktní údaje na investory a stavební dozor.

Zápisy ve stavebním deníku

Do stavebního deníku do levého sloupce uvádím stavební práce, dovoz materiálu a mechanizaci (použité stroje) a na pravý okraj datum, časovou dotaci (odkdy dokdy), počet pracovníků a počasí se stupni Celsia. Ostatně screen našeho stavebního deníku vidíte na obrázku.

Mimo tyto záležitosti tam vkládám kontrolní dny a změny v projektu. V případě zhotovení určitých částí stavby externí firmou by to tam mělo být explicitně uvedeno. Zatím jsme si všechno dělali sami, takže nemám konkrétní ukázku, ale budu to dělat úplně stejně jen s tím rozdílem, že tam do zvláštního řádku uvedu název dodavatele, sídlo a jméno s kontaktem na odpovědnou osobu.

Forma stavebního deníku

Stavební deník vedu v elektronické podobě, neboť v dnešní době je to nejjednodušší a nejpohodlnější forma. I z toho důvodu, že stavební deník budete potřebovat ve více kopiích. V tomto případě si jej totiž vytisknu kolikrát budu chtít.

Ale samozřejmě si můžete zakoupit tiskopis stavebního deníku s propisovacími stránkami.

Podpis autorizované osoby

Stavební deník by měl být podepsán vaším autorizovaným stavebním dozorem či osobou, která má vzdělání s praxí v této oblasti.

Vzor stavebního deníku

Pro inspiraci jsme pro vás připravili vzor stavebního deníku v Excelu. Vzor obsahuje vzorovou úvodní stranu stavebního deníku i další listy stavebního deníku připravené pro zápisy. Pro správné fungování Excel dokumentu je nutné povolit makra.

Vzor stavebního deníku je ke stažení zde.